Generalstrejk i Portugal mot krispaket

I torsdags strejkade Portugals statsanställda mot försämrade pensionsvillkor, indragna förmåner och regeringens beslut att frysa lönerna för 2010. Över en halv miljon statsanställda deltog i 24-timmarsstrejken. Fackföreningarna varnar för fler nedskärningar och fler protester.

Finanskrisen 2008, kapitalismens värsta på många decennier, har börjat få ordentligt kännbara effekter i den verkliga ekonomin. Flera länder i EU, fram för allt i euro-området, har stora ekonomiska problem. Nedskärningar som ojämförligt hårdast drabbar de som arbetar är svaret från regeringar runt om i Europa.
-De åtgärder regeringen planerar kommer straffa arbetare i den offentliga och privata sektor, säger fackföreningsledaren Ana Avoila, till Financial Times.

Portugals arbetande befolkning har under flera år enligt fackföreningarna tvingats till sämre pensionsvillkor och indragna förmåner, skriver ST Press. I år har José Sócrates ”socialistiska”-center- minoritetsregering dessutom fryst de statsanställdas löner och planerar att göra detsamma för 2011. Premiärministern vill också genomföra kraftiga besparingar i den statliga administrationen, vilket bland annat innefattar avveckling av tjänster, rapporterar Sveriges Radio. Regeringen har redan höjt pensionsåldern, men vill fortsätta pensionsreformen. Enligt facket har reallönerna för offentliganställda minskat med upp till 7 procent från 1999, skriver Financial Times.

I strejken i torsdags deltog över en halv miljon statsanställda. Facket varnar nu för fler strejker om regeringen framhärdar i att försöka frysa lönerna och försämra pensionsvillkoren ytterligare.
-Det finns ett enormt missnöje, säger Manuel Carvalho da Silva, ledare för landets största fackförening, CGTP, till nyhetsbyrån TPA.

Samtidigt antyder det största oppositionspartiet, PSD, att det inte kommer gå emot nedskärningsförslag.

Portugals ekonomi är ansträngd. 2009 var budgetunderskottet 9,3 procent av BNP. Nästa vecka förväntas nya försämringar presenteras då regeringen offentliggör sin tillväxt- och stabilitetsplan. Statsbudgeten ska sedan spikas 13 mars. Attackerna och kampen fortsätter. Portugals arbetarklass har en viktig period framför sig.

Massiv strejk i Grekland

I Grekland genomfördes under onsdagen massiva protestaktioner mot den socialdemokratiska regeringens ekonomiska sparpaket. Över 2 miljoner människor strejkade och runt 50 000 demonstrerade sitt missnöje på gatorna i Aten. Mycket talar för att detta endast är början, och EU:s ledare ser med fasa på utvecklingen.

I onsdags genomfördes de största protestaktionerna hittills i Grekland när både privat- och offentliganställda gick ut i en 24-timmarsstrejk mot premiärminister Georgios Papandreos brutala sparpaket.

Lärare, hamnarbetare, kommunalarbetare, och statstjänstemän – men också bankanställda och journalister – gjorde gemensam sak och visade sitt stora missnöje med den presenterade sparplanen.

De stora fackföreningarna uppges acceptera nedskärningar så länge de fördelas jämnt, men vänder sig emot det nu föreslagna sparprogrammet som de anser slår hårdast mot de fattigaste i samhället.
– Det är alltid vi som får betala. Vi får bära bördan, inte de rika, säger till exempel taxiägaren Yannis Papadopoulos, enligt TT.

Det presenterade sparpaketet innehåller frysta löner, höjda skatter, sänkta pensioner och en höjning av pensionsåldern med hela sju år – från 58 till 65 år.

Grekland klarade finanskrisen bättre än de flesta länder i EU. BNP för 2008 och 2009 ökade med 0,9 procent jämfört med ett fall på 3,3 procent för hela EU, enligt Eurostat. Men turist- och varvsnäringen drabbades hårt när efterfrågan sedan minskade som en följd av den ekonomiska tillbakagången i övriga Europa. Ett budgetunderskott på 13 procent av BNP och en statsskuld motsvarande 115 procent har lett till att de internationella finanskapitalisterna börjat sälja grekiska statsobligationer, vilket tvingat grekiska staten att låna pengar till en ränta som är avsevärt högre än resten av EU-ländernas. Detta gör i sin tur betalningarna dyrare och statsfinanserna ännu sämre vilket hotar att ge ännu lägre kreditvärdighet och högre ränta i en skenande spiral.

EU-ledarna är nu uppenbart oroliga över valutaunions framtid. Med en gemensam valuta, euron, finns inte längre möjligheten att devalvera sig ur krisen – det vill säga att skriva ner värdet på valutan för att på så vis göra det billigare för andra länder att köpa landets produkter – vilket vore möjligt med en nationell valuta. Om Grekland skulle tvingas i konkurs, hotas även andra länder att dras med i fallet. Finanskapitalet skulle nämligen med mycket stor sannolikhet vid en konkurs bli oroliga för att fler länder ska tilllåts gå omkull, vilket i så fall skulle innebära inställda återbetalningar och förlorade pengar. Vid en sådan oro kräver finanskapitalet en högre ränta som extra riskpremie för sina utlåningar. Detta innebär dyrare lån för de drabbade länderna. Länderna som i ett sådant scenario skulle stå närmast på tur är framför allt Italien, Spanien, Portugal och kanske också Irland och Beligen.

Samtidigt vill EU-ledarna inte ge stödpaket till Grekland av rädsla för att det ska uppmuntra andra länder att bedriva en ”oansvarig” ekonomisk politik. Ett stödpaket vore också i strid mot Maastrichtfördraget, men det är knappast ett reellt hinder om viljan till stöd skulle finnas. Det har också talats om att koppla in IMF, Internationella Valutafonden, men detta har enligt Aftonbladet motarbetats av Tyskland och Frankrike, då det skulle innebära att en prestigeförlust och demonstrera att euroländerna inte klarar av att lösa sina egna problem.

I Grekland verkar regeringen göra vad den kan för att flytta skulden från det kapitalistiska systemet till andra aktörer. Greklands vice premiärminister Theodoros Pangalo anklagar enligt DN Tyskland och den nazistiska ockupationen under andra världskriget:
– De förde bort det grekiska guldet ur Greklands riksbank, de förde bort de grekiska pengarna och återlämnade dem aldrig. Detta måste någon gång tas upp.
– Jag säger inte att de nödvändigtvis måste lämna tillbaka pengarna men de kan i alla fall säga ”tack”.

Utgången i Grekland är ännu oviss. EU har gett landet till mitten av maj på sig att införa de största delarna av sparpaketet. Högeroppositionen stödjer den socialdemokratiska regeringen i nedskärningarna. Och många verkar föredra att socialdemokraterna håller i yxan. Samtidigt är stora delar av befolkningen ordentligt uppretad, över vad den anser vara ett mycket orättvist sparpaket som slår hårdast mot de fattigaste.

Utvecklingen i Grekland kan få stora konsekvenser för hela Europa. Vi väntar med spänning och sätter vår tilltro till de grekiska arbetarna.

Fackförbund i Tyskland förbjuds

Det lilla fackförbundet FAU-B, Berlins avdelning i den fackliga federationen FAU, förbjuds efter ett domstolsbeslut till följd av en facklig konflikt.

Bakgrunden är en konflikt som pågått under sedan i juni 2009 angående bristen på anställningsavtal och kollektivavtal på en biograf i Berlin där FAU-B organiserar större delen av de anställda. Konflikten började efter att FAU-B efter att ha testat olika vägar inlett en bojkott mot företaget. Detta ledde bland annat till att kollektivavtal kunde skrivas under i mitten av året. Dock saknades fortfarande anställningsavtal och kampen fortsatte.

Till sist kallades det till förhandling. FAU-B likaväl som arbetarna på företaget exkluderades dock från förhandlingarna. De sköttes istället av Ver.Di (Tyska kommunal) som är en del av paraplyorganisationen DGB (LO), trots att de organiserade en minoritet bland biopersonalen.

I förhandlingen mellan Ver.Di och företaget beslutades bland annat att framtida bojkotter blir förbjudna. Förhandlingen mellan dessa parter, som skulle ha gällt arbetarnas brist på anställningsavtal, slog även fast att FAU-B ”saknar förmåga att förhandla fram kontrakt” – utan någon vidare bevisning för detta.

Att anmärka är att denna luddiga formulering, ”förmågan att förhandla fram kontrakt” är ett krav i Tyskland för att göra juridiskt korrekta kollektiva handlingar. Det vill säga – att nå samförstånd är lagstadgat i Tyskland – och att FAU-B med sin bojkott och stridsvilja brutit mot detta innebär nu att de därför skall illegaliseras.

DGB:s fackliga monopol stärks

Centralt i denna händelseutveckling är även att DGB har monopol med sin fackliga taktik i Tyskland, vilket innefattar bland annat en stark centralism och fredsplikt liknande svenska LO. FAU-B går emot detta och är ett fack som förespråkar mer decentralism och självaktivitet bland sina medlemmar. Därför anser många FAU-B-medlemmar nu att det som hänt är att DGB tagit chansen att bevara sitt monopol och samförståndet gentemot arbetsköparna, genom att underlätta för domstolsbeslutet som nu tagits efter att FAU-B riktat kritik mot förhandlingarna och de beslut som genomfördes.

Domslutet mot FAU-B innebär en ren paradox, men är ett effektivt vapen mot alla mindre fackföreningar. Konkret innebär beslutet att det är omöjligt att skapa nya fackförbund med alternativa strategier. Beslutet innebär också konkret att FAU-B inte längre får kalla sig för en fackförening. Domslutet höjer även repressionen mot fackförbund som tar kollektiv strid utan att vara så kallat erkänt. Detta har inneburit att FAU-B och dess medlemmar bland annat blivit hotade med fängelsestraff och böter på 250 000 Euro.

Att anmärka är att idag har Turkiet liknande lagar mot mindre och självständiga fackföreningar, och att där förekommer fängelsestraff och dryga böter i stor utsträckning.

Domstolsbeslutet i Tyskland kan även komma att användas som ett prejudikat gentemot andra mindre fackföreningar framöver. Detta skulle i praktiken innebära att DGB och arbetsköparföreningarna har lyckats förbjuda all form av facklig opposition mot DGB. Alla former av radikalare fackföreningsorganisering skulle i sådant fall helt enkelt bli maktlös.

”Ett angrepp mot alla former av självständig gräsrotsorganisering”

På sin hemsida säger Lars Röhm, presstalesman för FAU-B bland annat att ”Detta är inte bara ett angrepp mot FAU utan ett angrepp mot alla former av självständig gräsrotsorganisering”.

FAU förbereder sig nu dock för att överklaga domstolsbeslutet, vilket har beskrivits som svågerpolitik mellan DGB och arbetsköparna.

Striden på biografen i Berlin fortsätter samtidigt i skuggan av de domstolsbeslut som nu haglar mot de lilla men radikala FAU-B. Bland annat tilldelades chefen ”The Margaret Thatcher Award” nyligen för sina insatser att bekämpa den fackliga organiseringen.

Efter domslutet så har också flera solidaritetsdemonstrationer hållits och protester lämnats in från fackliga organisationer i bland annat Spanien, Frankrike, Portugal och Polen.

Vill man visa sitt stöd till biografarbetarna och FAU-B ombeds man kontakta den tyska ambassaden med sina åsikter.

Läs mer på:

http://www.fau.org/verbot

Saab-konkurs kan kosta 60 000 jobbet

En konkurs ser allt närmare förestående ut för Saab. Detta efter att förhandlingarna med Koenigsegg avbrutits. Totalt skulle en konkurs för bolaget betyda att mer än 60 000 jobb försvinner.

Efter uppgifter om att ägaren General Motors inte tänker driva vidare Saab på egen hand, ser nu en konkurs ut att vara ett allt mer troligt scenario. Efter att den tilltänkta affären med Koenigsegg avbrutits, ser framtiden mörk ut för biltillverkaren.

Enligt uppgifter i Aftonbladet skulle en konkurs för Saab sammantaget innebära att strax över 60 000 jobb hotas i Sverige. Förutom 3 500 i fabriken i Trollhättan drabbas tusentals anställda i underleverantörsledet och ännu fler i andra näringar som är beroende av Saab.

Enligt Dagens Industri anses den bästa chansen för Saab vara att köpas av den kinesiska biltillverkaren Beijing Automotive. Den chansen ses dock som mycket liten.

Minst 26 döda i indisk byggolycka

På onsdagen dödades ett ännu okänt antal byggnadsarbetare när den skorsten de höll på att bygga vid ett kraftvärmeverk kollapsade i delstaten Chhattisgarh, rapporterar BBC.

I skrivande stund har man lyckats gräva fram 26 kroppar ur rasmassorna men myndigheterna befarar att antalet döda kan stiga.
Många arbetare hade tagit skydd från ett kraftigt regn- och åskoväder i närheten av byggplatsen och ingen vet exakt hur många som befann sig i närheten av skorstenen när den rasade samman.
En nyligen sammanställd rapport från FN-organet ILO berättar att omkring 50 000 indier dör varje år av arbetsplatsrelaterade olyckor och sjukdomar. I det av klassklyftor djupt plågade Indien offras mängder med arbetares liv när det finns pengar att tjäna på bristande säkerhet. De som hyllar landets under senaste år mycket snabbt växande ekonomi, bör ha i åtanke vilka som får plikta med livet för vinsterna.

Ola E