Medlemskap

Organisera dig

Som medlem i Förbundet Arbetarsolidaritet får du tillgång till det interna medlemsforumet, regelbunden information och medlemsutskick, rösträtt på kongress, möjlighet att ta förtroendeuppdrag, delta i förbundsaktiviteter, vara aktiv i lokalgrupp och så vidare. Medlemskapet kostar i skrivande stund 300 kr per verksamhetsår. Vill man bli medlem ansöker man enkelt genom formuläret  nedan. Vi kontaktar dig via mail så snart vi behandlat din begäran om inträde. Om du beviljas medlemskap skall du så snart det är möjligt erlägga fastslagen medlemsavgift för att aktivera ditt medlemskap.

    Jag har läst och ställer mig bakom Förbundet Arbetarsolidaritets stadgar och Politiska plattform