Stridsfonden

Vad är Stridsfonden?
Stridsfonden är startad av Förbundet Arbetarsolidaritet för att stödja kämpande arbetare ekonomiskt i samband med vilda strejker och annan utomfacklig arbetsplatskamp. Fonden skall också kunna ge stöd till arbetare indragna i specifika konflikter, även om de har den lokala fackklubben i ryggen. Stridsfonden har som ambition att förutom ett kontinuerligt stöd i samband med arbetsplatskonflikter också dela ut ett årligt pris. Detta pris kallat Arbetare till Arbetare, skall tilldelas någon som enligt Förbundet Arbetarsolidaritet, på ett extraordinärt sätt bidragit till att arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva handlingar. Priset skall kunna tilldelas en enskild arbetare, ett kämpande arbetsplatskollektiv, en radikal fackklubb, en tidning, organisation eller andra som uppfyller kraven.

Hur förvaltas fonden?
Stridsfonden förvaltas av Förbundet Arbetarsolidaritet. Den av kongressen valda förbundsstyrelsen förfogar över dess medel under verksamhetsåret. Vid kongress skall särskild ekonomisk berättelse för fonden föreligga. Denna skall också genomgå revision av förbundets revisor. Stridsfonden tar emot separata donationer. De personer eller organisationer som vill stödja fonden kontinuerligt uppmanas teckna sig för autogiro.

Hur kan vi hjälpa till?
Har ni en konflikt under uppsegling på jobbet? Tveka inte att kontakta oss. Vad kan Stridsfonden och Förbundet Arbetarsolidaritet hjälpa er med? Förutom moraliskt och direkt ekonomisk stöd kan vi hjälpa er med att driva kampanj och sprida information om er konflikt, förmedla kontakt med och mobilisera andra kämpande arbetarkollektiv och radikala arbetare, trycka och distribuera flygblad och affischer, tillhandahålla ett temporärt pg konto för stödinsamling, aktivt fysiskt stöd i samband med blockad och strejkvakt. Givetvis sker allt vårt arbete i enlighet med det aktuella arbetarkollektivets vilja. Som sagt tveka inte att kontakta oss då vi gärna berättar mer om hur vi kan stödja er.

Vilka har fått stöd från fonden?
Genom åren så har följande arbetarkollektiv och enskilda personer tagit del av stöd från Stridsfonden:

Solidariska Byggare
Fabrikstidningen Kvasten
Arbetarna på Pågatågen
Skåne Factory Workers
Stockholms Sopgubbar
Taxiklubben i Stockholm
Bussförarna i Göteborg
Inte under 24.000-upproret
Atbin och Iraj, LSS-arbetare
Frances Tuuloskorpi/Bokserien
Calle Fridén, Byggnadsarbetare
Lärarna på Björkbacken
Stockholms sopgubbar
Lagenaarbetana
De strejkande vid Femern Bælt-forbindelsen
Föreningen Pedagogiskt Arbete
Hamnarbetarförbundet
Stödgruppen för Hamnarbetarna
Bussförarna i Göteborg
Städarna på Berns
Postarbetarupproret
Bärplockarna i Särna
Postarbetarforum
Läkerolarbetarna i Gävle

Donationer till Stridsfonden görs genom något av nedanstående alternativ:
Bankgiro: 418 – 64 82
eller swishas till 123 699 29 52

Stående överföring rekommenderas till dig som kontinuerligt, månad efter månad, vill donera ett visst belopp.
Du löser det i din internetbank på ett lika enkelt sätt som en vanlig överföring.

Kontonummer: 4205157656 Clearingnummer: 9960 (Nordea)