Lokförarna på pendeltåget vinner priset Arbetare till Arbetare 2023

Bild på körande pendeltåg.

Lokförarna på pendeltåget i Stockholm vinner Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare 2023 för att under stor uppmärksamhet ha genomfört en tre dagars vild strejk för sina arbetskamraters jobb och resänerernas säkerhet. Prissumman på 10 000 kronor delas ut på torsdag 16 november i Stockholm.

– Det känns otroligt fint att få det här priset, det är en verkligt stor ära. Det var ingenting som vi såg framför oss när vi började snacka ihop oss, men en fantastisk bekräftelse på att lägga ner arbetet som ett led i att slå larm om allvarliga missförhållanden var en nödvändig åtgärd, säger Moa Friman, lokförare på pendeltåget i Stockholm.

Lokförarna på pendeltåget har kämpat över ett år mot beslutet att närmare 400 anställda inom Stockholms pendeltågstrafik ska ersättas med övervakningskameror. Beslutet innebär att lokförarna blir ensam personal ombord på tågen och måste ta över flera av tågvärdarnas uppgifter. Förutom sämre säkerhet minskar tillgängligheten med rampservice för rullstolsbundna personer vilket minskar rörelsefriheten.

– När säkerheten och tillgängligheten nedmonteras är det vårt ansvar att sätta ner foten tillsammans, säger Moa Friman.

Personalen har organiserat sig väl. Under förra hösten hölls ett stort antal medlemsmöten och de har även anordnat demonstrationer. När facket inte löste frågan tog de saken i egna händer och 150 lokförare gick ut i den största vilda strejken i Sverige på många decennier som under tre dagar stoppade de flesta pendeltågsavgångar i Stockholm. Hundratusentals fick upp ögonen för styrkan hos arbetarklassen. Solidariteten och stödet hos resenärer och allmänhet var enormt.

– Lokförarna har föredömligt visat hur arbetarklassen kan agera gemensamt för sina intressen utanför fackföreningarna när företag och politiker sätter vinsterna först och försämrar både arbetsmiljö och säkerhet, säger Sebastian Carlsson, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Moa Friman och flera andra pendeltågsförare kommer att vara på plats för att ta emot priset och berätta om arbetet för en god arbetsmiljö och en tillgänglig och säker pendeltågstrafik. Efter prisutdelningen kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor från press och från publiken.

Motivering

”För att efter lång kamp mot arbetsköparnas vansinniga beslut att avveckla tågvärdarna på pendeltågen gått ut i tre dagars vild strejk i solidaritet med sina arbetskamrater och deras jobb, mot den egna ökade arbetsbelastningen, för säkerheten och tillgängligheten för resenärerna, tilldelas 2023 år Arbetare till Arbetare de strejkande lokförarna på pendeltågen i Stockholm.”

Om priset Arbetare till Arbetare

En gång per år delar Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare till någon eller några som på ett extraordinärt sätt bidragit till att arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva handlingar.

Tid: Torsdag 16 november kl 18.00-20.00

Plats: Lokalen Caféet, Magnus Ladulåsgatan 21, Stockholm

Stridsfonden rekordstor när Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin 15:e kongress

Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin femtonde kongress lördagen den 16 september, för ökad tillgänglighet denna gång digitalt. Sebastian Carlsson fick förnyat förtroende som förbundets ordförande efter ett starkt verksamhetsår där insamlingen till pendeltågsstrejken nått nästan 1,9 miljoner kronor.

– Årets höjdpunkt ur ett klasskampsperspektiv var lokförarnas strejk. Samarbetet och insamlingen fortsätter nu under hösten då de rättsliga efterspelen av strejken inom kort ska tas i Arbetsdomstolen, säger Sebastian Carlsson.

I början av april beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm om vild strejk. Strejken pågick i tre dagar, 17-19 april. Kravet var att få tillbaka tågvärdarna, en absolut nödvändighet för att upprätthålla såväl tillgängligheten som lokförarnas och resenärernas säkerhet. En strejkkassa upprättades då i samarbete mellan lokförarna och förbundet och gensvaret på lokförarnas kamp var massivt.

Under verksamhetsåret har även ett möte hållits med Solidariska byggare – Stockholms byggsyndikat av SAC som tilldelades förra årets pris Arbetare till Arbetare för att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar.

Under kongressen firades framgångarna samtidigt som flera beslut togs om det fortsatta arbetet att stötta stridbar arbetsplatskamp. Bland annat kommer mer propaganda för Stridsfonden att tas fram.

Kongressen beslutade även om årets vinnare av förbundets pris Arbetare till Arbetare. Pristagare kommer att offentliggöras inom kort.

Förbundet Arbetarsolidaritet står för en självständig arbetsplatskamp utan lojalitet till politiska partier eller fackförbund. Arbetarklassen måste själv föra sin kamp och inte låta sig hindras av klasslagar och formella strukturer. Har din arbetsplats en konflikt under uppsegling och behöver uppbackning, kontakta oss.

Insamlingen fortsätter – swisha vid löning!

Strejken är över (för den här gången…). Skyddsstopp mot ensamarbete på tågen pågår sedan igår. MTR drar strejkande lokförare till Arbetsdomstolen. Kampen fortsätter!

INSAMLINGEN FORTSÄTTER – SWISHA VID LÖNING
Swish: 123 699 29 52
Bankgiro: 418-6482