Om oss

Samhället vi lever i är orättvist. Det delar upp människor, utifrån dess ägande, rikedom och makt.

Vi kan urskilja två huvudgrupper eller klasser; den styrande borgarklassen och arbetarklassen. Mellan dessa två klasser finns mellanskikt som sammantaget brukar kallas medelklassen. Inom medelklassen finns de som är närstående arbetarklassen och solidariserar sig med dessa medan andra har allt att tjäna på att arbetarna hålls nere och sugs ut.

Den rika borgarklass som äger företag och fabriker, profiterar på vårat slit och vår hälsa. De blir hela tiden rikare och rikare av de vinster vi arbetare skapar genom vårt arbete. Den övre medelklassen administrerar denna utsugning och hjälper till att bevara klassamhället genom sina nyckelpositioner inom t ex företag, finans- och massmedievärlden.

Kapitalismen, är orsaken till de flesta problem vi upplever världen över. Den enda lösningen på dessa problem är således att arbetarklassen tar makten från borgarklassen. För det krävs klasskamp. Den socialdemokratiska reformismen fungerade bara så länge det fanns ekonomiskt utrymme att ge oss välfärd. Statskapitalismen i Östeuropa har visat att den inte är något alternativ, utan bara ett nytt sätt att förtrycka människor. Det stats- och klasslösa samhället är det enda alternativet till kapitalismen!

Borgarklassen tjänar på att vi splittras på grund av etnicitet och kön. Vi måste övervinna dessa barriärer. Att kämpa emot kvinnoförtryck, rasism och andra förtryckande strukturer är en självklar del av klasskampen. Politiker och fackpampar slåss för sina egna intressen, inte våra. Det enda hoppet ligger i bildandet av en bred, självständig arbetarrörelse. En verklig förändring kan bara ske genom att vi i arbetarklassen organiserar oss själva, utan styrning av partier eller ledare, på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden.

Istället för att vädja till politikerna att de ska göra något, måste vi själva ta itu med de problem vi upplever, genom att gemensamt bekämpa de som är skyldiga till kapitalismens härjningar: borgarklassen och den privilegierade medelklassen. Vi inom Förbundet Arbetarsolidaritet anser att politiken måste utgå ifrån vardagslivet.

Förbundet Arbetarsolidaritet sprider dessa idéer och deltar i den självständiga klasskampen.

Läs även vår politiska plattform

Gillar du vad du läser? Ansök om medlemskap!