Finlands stuveriarbetare i strejk

Den 4 mars gick de finska stuveriarbetarna i fackförbundet AKT ut i strejk efter att förhandlingar med arbetsköparna strandat. Strejken har lamslagit utrikeshandeln och kommer snart att leda till synliga resultat i butikerna. Kampen har betydelse för finska arbetsrätten och arbetsköparna gör vad de kan för att knäcka den med strejkbrytare.

Huvudfrågan för AKT har varit att få garantier att de hamnarbetare som sägs upp av ”ekonomiska och produktionsmässiga skäl” ska ha trygghet i form av ett långvarit inkomstskydd. Arbetarna har även ställt krav på att få sina arbetstider fastställda i förväg, istället för att ringas in från dag till dag som tidigare.

Slår mot utrikeshandeln
När arbetet lades ner tidigt på morgonen lamslogs den finska ekonomin. Från borgerligt håll, med EK (Finlands Näringsliv) i spetsen, har strejken kritiserats för att genomföras i en tid då Finland drabbats hårt av lågkonjunkturen. Samtidigt har finska börsbolag senaste året ökat sina utbetalningar till aktieägarna med 13 procent. Man beräknar att cirka 80 procent av den finska utrikeshandeln stannat upp på grund av strejken och snart sinar varorna i butikerna.

För att bryta strejken har man använt en rad fula metoder. I till exempel Nordsjö försökte man tidigt på morgonen den 4 mars köra ut varorna innan strejken började. Hamnarbetarna tog dock saken i egna händer och använde sina bilar för att blockera utfarten för lastbilarna.

Många fackförbund i Finland har uttryckt sitt fulla stöd för de strejkandes krav, och även i Sverige har Svenska Hamnarbetarförbundet agerat föredömligt och uppmanat sina medlemmar att stödja de finska kamraterna. I övrigt har den svenska fackliga rörelsens stöd lyst med sin frånvaro.

Stuveriarbetarna utkämpar en strid vars utgång kan vara ödesdiger för arbetsrätten, och det är högt tid att vi visar att de inte kämpar ensamma.

Företag rekryterar strejkbrytare
Ett av de företag som har organiserat och rekryterat strejkbrytare i Nordsjö, Torneå och Helsingfors heter Containerships Ltd och är en av de största inom containertransport kring Östersjön. Containerships Ltd har hotat med att använda sig av inhyrd arbetskraft från Baltikum för att återuppta sin verksamhet.

Containerships ltd svenska filial med kontor i Malmö har sedan ett par år tillbaka ett kontrakt med Södertälje hamn, från vilken de transporterat containrar till Sankt Petersburg och Gdansk. Ovannämnda företag var för övrigt ansvariga för fartyget Linda, som tappade tre containrar utanför Gotlands kust tidigare i år och 20 ton miljöfarliga ämnen hamnade på botten av Östersjön.

Victor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *