Strejker och solidaritet i Storbritannien.

En regelrätt skandal har rullat upp i Storbritannien. Över 500 postanställda anklagades godtyckligt för stöld – senare har det visat sig att det berodde på ett fel i det för ett par år sedan införskaffade datorsystemet. För att göra en lång invecklad historia kort – det visade på ett förmodat ”svinn” som helt enkelt aldrig fanns.  Hela historien har dessutom försökt tystas ned men efter fackliga påtryckningar och solidaritetsaktioner från flera olika arbetargrupper har det nu nått uppmärksamhet ända upp till regeringsnivå.


Strejk pågår även för fullt inom universitetsvärlden där man kämpar  för anställningstrygghet, pensioner och högre löner. I december genomfördes dessutom en historisk gemensam strejkaktion då UCU (som organiserar ”professional ” på universiteten) och IWGB (som organiserar dess städare, vaktmästare, väktare mm) gick ut i strejk. De senare för en seglivad kamp mot outsourcing och för tryggare arbetsvillkor och direktanställning på universiteten. Tillsammans med det andra lilla oberoende facket UWO har IWGB med viss framgång lyckats organisera och förbättra villkor för en rad så kallat ”prekära” arbetargrupper såsom cykelbud, Uberchauförer, ofta till stor del bestående av migranter.

Fackliga strider i Finland

Utan nämnvärd uppmärksamhet i svensk media, har omfattande konflikter ägt rum i Finland med över 100 000 arbetare i strejk. Det är industri- och pappersfacken som stått för de största varslen men även Elektrikerna hade en egen tvistefråga som gjorde att man nästan samtidigt, i början av december, tog ut delar av sina medlemmar i punktstrejker. 

Inom pappersmasseindustrin har även tjänstemannasidan strejkat. Förhandlingar har pågått hela hösten men då parterna stått för långt ifrån varandra gällande framförallt löneökningarna så valde de respektive facken att ta till strejk. En stridsfråga har varit de 24 så kallade ”kiky-timmarna” , extra arbetstimmar, som arbetarna tidigare fått gå med på i det så kallade ”konkurrensavtalet”. Denna aspekt av striden kan jämföras exempelvis med de lönesänkningar/lönefrysningar som SAS-piloterna i Sverige gick med på för ett antal år sedan, och som sedan låg bakom deras lönekrav och strejk för att bli kompenserade för.  Dessa har det nu stridits för att få bort, utan att i gengäld få ”betala” för mycket för det i avtalen. 

Pappersindustriförbundet avslutade nyligen sin strejk sedan ett avtal slutits men inom den mekaniska  skogsindustrin har facket fortsatt förkasta medlarnas bud – och nu utökas strejken. Från att ha gällt sågar och fanerfabriker gäller den nu också snickeriindustrin och bioproduktindustrin. Den pågår i första skedet till 8 mars och ytterligare över 10 000 arbetare tas då ut i strejk.

”Katastrof för arbetarklassens sammanhållning” – intervju med dansk betongare

Henrik Johansson har intervjuat en dansk betongare om de gula fackens ställning i Danmark med tanke på att vi riskerar samma utveckling här.

Om stridsåtgärdsutredningens förslag blir verklighet varnar många, däribland professor Anders Kjellberg, expert i organisationsforskning, för att de gula facken kan växa och bli riksomfattande.

Med tanke på att de gula facken i Danmark idag samlar runt 10 procent av löntagarna passade jag på att ställa några frågor till Jakob Mathiassen, fackligt aktiv betongarbetare och författare.

Kan du börja med att berätta om de beskriva hur de gula fackföreningarna bakgrund och hur de växt?

– Danmarks äldsta gula fackförbund, Kristelig Fagforening, grundades 1931 som en opolitisk förening, i motsättning till de röda fackföreningarna som var anknutna till socialdemokratin. Efterhand bildades fler, och idag är de viktigaste Business Danmark, Det Faglige Hus, Ase och den kristna fackföreningen som idag heter Krifa. De gula facken var betydelselösa innan den danska arbetarrörelsens tillbakagång påbörjades på 90-talet. 1985 organiserade de en halv procent av löntagarna mot 9,5 procent 2015. Under samma period har de traditionella fackföreningarna tappat. Från 69,3 till 58,2 procent.

– Vad de erbjuder och inte erbjuder sina medlemmar? Vad skiljer dem från vanliga fack?

– De gula facken fungerar inte som riktiga fackföreningar. I de gula facken har medlemmarna inte möjlighet att strejka för bättre villkor, och facket tar inte initiativ till stridsåtgärder för att få ett avtal. Därför har de nästan inga avtal med arbetsgivarna. De gula är opolitiska, och intresserar sig inte för vad som händer i samhället. De går inte heller ut på arbetsplatserna för att hitta och lösa medlemmarnas problem. De anstränger sig bara för de medlemmar som tar sig till kontoret. Ändå har tiotusentals arbetare valt att byta från de röda facken till de gula under de senaste årtiondena.

– Vad beror det på?

– Såvitt jag kan se beror det på två saker:
För det första så kan de gula fackföreningarna ge arbetare en förhållandevis god personlig service till ett mycket lägre pris än de röda facken. De kan nämligen gott ta sig an rättsfall, som har sin grund i de röda fackens avtal. Medlemmarna i de gula facken får samma förmåner som de röda facken har säkrat sina medlemmar, eftersom alla avtal är kollektiva. De gula fackens utgifter är naturligtvis mycket lägre eftersom de inte gör så mycket och heller inte utkämpar kostsamma strider med motsträviga arbetsgivare.
För det andra, och det är kanske viktigast, så har många arbetare tappat tron på de röda facken och på föreningarnas demokrati. Min erfarenhet från arbetsplatserna är att nästan ingen tror att det är möjligt att påverka sitt fackförbund på demokratisk väg. Jag måste också erkänna att det är rätt svårt att påverka, även för väldigt aktiva medlemmar. På grund av det känner många missnöjda arbetare att den enda möjligheten är att rösta med fötterna, och gå över till de gula, då står de i varje fall inte helt utan fackföreningen.

Det har självfallet varit en katastrof för de röda fackföreningarna, och för arbetarklassens sammanhållning, men å andra sida måste jag erkänna att konkurrensen har fått de röda facken att skärpa sig.

– Om du träffar en arbetskamrat som överväger att gå ur ditt fack och gå med i ett av de gula facken. Vad säger du då? Hur argumenterar du?

– Det beror mycket på kollegan. De flesta arbetskamrater väljer ett gult fack på grund av priset och att de inte kan se så stor skillnad. Då berättar jag om alla konflikter vi tar i det röda facket, om kampen mot utländska svindlarfirmor, om kampen för ordentliga villkor för de arbetslösa och så vidare. En del kollegor har blivit sura på facket, och väljer de gula i protest. I de fallen gäller det att sätta sig in i problemet för att förstå om det handlar om ett berättigat klagomål. Det är det ju ibland, och då argumenterar jag för att man inte ska rösta med fötterna utan klaga. Det är också många som blir sura på de röda partierna och då är sura över att facket stödjer den röda sidan. I sådana fall berättar jag om alla miljoner som arbetsgivarna skickar till de borgerliga partierna.

För att sammanfatta: det lönar sig inte att bli arg och brusa upp. Inte i de dåligt organiserade branscherna, som till exempel betongbranschen där jag själv jobbar. Man får ta folks åsikter på allvar, och först och främst lyssna på dem. Ska jag vara helt ärlig är jag heller inte så glad över att betala en hög fackföreningsavgift, när jag ser att ledningen får förmåner och har en miljon i lön. I mitt eget jobb som betongarbetare finns det i stort sett inga förmåner och löneutvecklingen har avstannat. Så jag förstår mina gula kollegor, även om det är dumt att hoppa ned från trädet i protest mot att någon håller på såga av grenen man sitter på.

Vild strejk på Kastrup stoppade flera flygningar

Under gårdagsmorgonen gick samtliga SAS-arbetare som jobbar med att hantera bagage ut i vild strejk på Köpenhamns flygplats. Fyra flygningar fick ställas in och åtminstone tio flygningar försenades när arbetarna gick på fackligt möte.

Konflikten grundar sig i missnöje gällande löner och arbetstid. Arbetarna återgick till arbetet igen klockan 11.20.

Bild: Utdrag från texten ”Världens alla slavar vakna”, som är Jacob Brantings tolkning av en engelsk text skriven av fackföreningskämpen Joe Hill. Uppenbarligen kan även flygplan stoppas..

Källor:


Extrabladet – SAS-personale arbejder igen – fly forsinket resten af eftermiddagen


SVT –
Vild strejk på Kastrup stoppade alla SAS-plan

Strejker gav högre lön

Efter en rad småstrejker till följd av en långdragen lönetvist får två miljoner offentliganställda i Tyskland 6,3 procent i löneökningar under en tvåårsperiod.

Det är medlemmar i fackföreningen Verdi som har fått ett nytt avtal. Även om inflationen ligger runt två procent om året visar det åter igen att strejker ger resultat.

Inrikesminister Hans-Peter Friedrich meddelade vid 7-tiden på lördagsmorgonen att ett avtal är klart. Förhandlingarna hade då pågått hela natten.