Fackförbund i Tyskland förbjuds

Det lilla fackförbundet FAU-B, Berlins avdelning i den fackliga federationen FAU, förbjuds efter ett domstolsbeslut till följd av en facklig konflikt.

Bakgrunden är en konflikt som pågått under sedan i juni 2009 angående bristen på anställningsavtal och kollektivavtal på en biograf i Berlin där FAU-B organiserar större delen av de anställda. Konflikten började efter att FAU-B efter att ha testat olika vägar inlett en bojkott mot företaget. Detta ledde bland annat till att kollektivavtal kunde skrivas under i mitten av året. Dock saknades fortfarande anställningsavtal och kampen fortsatte.

Till sist kallades det till förhandling. FAU-B likaväl som arbetarna på företaget exkluderades dock från förhandlingarna. De sköttes istället av Ver.Di (Tyska kommunal) som är en del av paraplyorganisationen DGB (LO), trots att de organiserade en minoritet bland biopersonalen.

I förhandlingen mellan Ver.Di och företaget beslutades bland annat att framtida bojkotter blir förbjudna. Förhandlingen mellan dessa parter, som skulle ha gällt arbetarnas brist på anställningsavtal, slog även fast att FAU-B ”saknar förmåga att förhandla fram kontrakt” – utan någon vidare bevisning för detta.

Att anmärka är att denna luddiga formulering, ”förmågan att förhandla fram kontrakt” är ett krav i Tyskland för att göra juridiskt korrekta kollektiva handlingar. Det vill säga – att nå samförstånd är lagstadgat i Tyskland – och att FAU-B med sin bojkott och stridsvilja brutit mot detta innebär nu att de därför skall illegaliseras.

DGB:s fackliga monopol stärks

Centralt i denna händelseutveckling är även att DGB har monopol med sin fackliga taktik i Tyskland, vilket innefattar bland annat en stark centralism och fredsplikt liknande svenska LO. FAU-B går emot detta och är ett fack som förespråkar mer decentralism och självaktivitet bland sina medlemmar. Därför anser många FAU-B-medlemmar nu att det som hänt är att DGB tagit chansen att bevara sitt monopol och samförståndet gentemot arbetsköparna, genom att underlätta för domstolsbeslutet som nu tagits efter att FAU-B riktat kritik mot förhandlingarna och de beslut som genomfördes.

Domslutet mot FAU-B innebär en ren paradox, men är ett effektivt vapen mot alla mindre fackföreningar. Konkret innebär beslutet att det är omöjligt att skapa nya fackförbund med alternativa strategier. Beslutet innebär också konkret att FAU-B inte längre får kalla sig för en fackförening. Domslutet höjer även repressionen mot fackförbund som tar kollektiv strid utan att vara så kallat erkänt. Detta har inneburit att FAU-B och dess medlemmar bland annat blivit hotade med fängelsestraff och böter på 250 000 Euro.

Att anmärka är att idag har Turkiet liknande lagar mot mindre och självständiga fackföreningar, och att där förekommer fängelsestraff och dryga böter i stor utsträckning.

Domstolsbeslutet i Tyskland kan även komma att användas som ett prejudikat gentemot andra mindre fackföreningar framöver. Detta skulle i praktiken innebära att DGB och arbetsköparföreningarna har lyckats förbjuda all form av facklig opposition mot DGB. Alla former av radikalare fackföreningsorganisering skulle i sådant fall helt enkelt bli maktlös.

”Ett angrepp mot alla former av självständig gräsrotsorganisering”

På sin hemsida säger Lars Röhm, presstalesman för FAU-B bland annat att ”Detta är inte bara ett angrepp mot FAU utan ett angrepp mot alla former av självständig gräsrotsorganisering”.

FAU förbereder sig nu dock för att överklaga domstolsbeslutet, vilket har beskrivits som svågerpolitik mellan DGB och arbetsköparna.

Striden på biografen i Berlin fortsätter samtidigt i skuggan av de domstolsbeslut som nu haglar mot de lilla men radikala FAU-B. Bland annat tilldelades chefen ”The Margaret Thatcher Award” nyligen för sina insatser att bekämpa den fackliga organiseringen.

Efter domslutet så har också flera solidaritetsdemonstrationer hållits och protester lämnats in från fackliga organisationer i bland annat Spanien, Frankrike, Portugal och Polen.

Vill man visa sitt stöd till biografarbetarna och FAU-B ombeds man kontakta den tyska ambassaden med sina åsikter.

Läs mer på:

http://www.fau.org/verbot