Sjuksköterskors löneuppror prisades med 10 000 kr

Sjuksköterskornas löneuppror ”Inte under 24 000 kronor” prisades under lördagen på ABF-huset i Stockholm med 10 000 kronor av Förbundet Arbetarsolidaritet och Stridsfonden.

Tack, det här priset är till alla dem i rörelsen som har suttit på anställningsintervjuer och ställt krav och tackat nej till jobb för att lönen var för låg, säger Anna Gudmarsdotter, talesperson för ”Inte under 24 000”.

Upproret startade i Umeå 2011 av tre sjuksköterskestudenter. Det spred sig snabbt och har lyckats med något som fackförbunden inom vården inte gjort, nämligen att ordentligt höja ingångslönerna för sjuksköterskorna. Genom att sjuksköterskestudenter över hela landet gemensamt ställt krav och inte tagit jobb under 24 000 kronor har de fått upp ingångslönerna markant.

Ingångslönen i Stockholm för en nyutexaminerad sjuksköterska var innan rörelsen startade ungefär 21 500 kronor. Idag har över femtio procent en ingångslön på minst 25 000 kronor och 86 procent på 24 000 eller mer, enligt rörelsens egna statistik. Under resans gång har också kraven höjts från 24 000 kronor till 25 000 kronor.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala, Umeå kommun och hela Västernorrlands landsting är ingångslönen nu 25 000 kronor, och vid Karolinska har många lyckats förhandla till sig till samma summa. I Uppsala har det lett till en ganska stor uppsägning från sjuksköterskor som trots sin erfarenhet tjänat mindre än de nyutexaminerade.
– Problemet är ju dock inte vårt lönekrav utan att de generella lönerna är för låga och har släpat efter allt för länge, säger Emma Sildén, talesperson för ”Inte under 24 000”.

Emma Sildén och Anna Gudmarsdotter säger att det inte får vara fullt, pinsamt att prata lön eller girigt att sätta värde på sitt eget arbete.
– Ibland spelas ”samvetskortet” och rörelsen får beskyllningar som ”hur kan ni göra detta i en tid när vården går på knäna”? Men det är inte vårt fel, vården har haft problem under lång tid men det har med andra saker att göra, säger Anna Gudmarsdotter.

”Inte under 24 000”-rörelsen är löst sammansatt men har lokalgrupper på 15-tal orter. Förutom spridning via sociala medier är de ute och pratar i sjuksköterskeklasserna vid terminsstart och försöker ha kontaktpersoner i alla klasserna från termin tre. De för också statistik över vad alla nyutexaminerade sjuksköterskor i varje avgångskull har fått för ingångslön och om de är anställda inom kommun, stat eller landsting.

I Stockholm har ”Inte under 24 000” möten ett par gånger per termin och ordnar också en sittning och manifestation varje termin. Sedan ordnas workshops och de har gjort manualer för hur man i praktikern ställer lönekrav vid anställningsintervjun. Hittills har rörelsen genomfört två möten på nationell nivå. I vår planeras ett tredje.
– Då kommer vi eventuellt diskutera en höjning av vårt lönekrav, säger Emma Sidlén.

Förbundet Arbetarsolidaritets (www.arbetarsolidaritet.org) pris heter ”Arbetare till Arbetare” och delas ut för sjätte året till någon eller några som flyttat fram arbetarklassens positioner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *