Arbetarna på Pågatågen tilldelas pris för försvarade anställningsvillkor

Årets pristagare av Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare är arbetarna på Pågatågen som genom stark sammanhållning försvarat sina arbetsvillkor mot aggressiva arbetsköpare. Prissumman på 10 000 kronor delades ut under ett digitalt möte lördag 27 november.

Bakgrunden till konflikten sträckte sig två år tillbaka i tiden då arbetsköparen Arriva anställt alla tågvärdar på 75 procent. Under pandemin beslutade Region Skåne att minska Pågatågstrafiken och Arriva börjar hyvla och dra ner alla anställningar till 75 procent. Klubben som tillhör fackförbundet SEKO mobiliserar mot Region Skånes beslut och drar i gång en mobilisering med flygbladsutdelning mot beslutet om hyvling från Arriva. SEKO centralt hotar med strejk i avtalsrörelsen mot hyvlingen och det finns hård press på Arriva. Men viktigaste kampen skedde lokalt.

– Vi visste att om alla säger nej till hyvlingen så skulle vi klara det, de kan inte sparka alla. Av 318 hyvlingshotade kollegor tackade 300 nej till hotet. Arrivas hyvling misslyckades och vi vann en viktig delseger, säger Knut Thor, ledamot i Seko klubb Pågatåg.

Företaget markerade dock och sade upp 12 lokförare, som dock senare fick behålla sina jobb. En av dem räddades av en arbetskamrat som gav upp sin anställning och gick i pension i förtid. I avtalsrörelsen körde också arbetsköparorganisationen Almega över Arriva, som ville att en bilaga i det centrala avtalet i stället skulle ligga lokalt. I stället skrevs Pågatågens lokala kollektivavtal in som en bilaga i det centrala avtalet. 

Arriva tog då sikte på huvudskyddsombudet Ola Brunnström och hittade ett utskicka han skickat till medlemmarna som de tyckte var skäl för avskedande. Ola Brunnström var en skicklig organisatör och en person som bidrog till det starka kollektivet.

– Det stod något i stil med ”Vi ska inte vara rädda för arbetsgivarna, de ska vara rädda för oss”, berättar Knut Thor.

På nyårsafton genomfördes ett möte av medlemmarna. Eftersom fredsplikt rådde enligt kollektivavtalet var förtroendevalda och klubbstyrelsen förbjudna att stå bakom olovliga stridsåtgärder såsom vild strejk. På mötet beslutades att en vild strejk skulle genomföras 4 januari om Arriva valde att säga upp eller avskeda Ola Brunnström. Mobiliseringen var massiv och samma dag var sjukfrånvaron rekordhög med inställda tåg som följd. När Ola Brunnström går in till arbetsköparens kontor står 200 personer utanför och visar solidaritet och protesterar mot företaget.

– Jag tror att protesterna var avgörande för att Ola Brunnström fick behålla jobbet, säger Knut Thor. Efter denna händelse verkar det också som att luften lite gick ur Arriva. De drivande cheferna på företaget slutade kort efteråt och nyligen även personalchefen som aldrig gått facket till mötes på något vis. 

Knut Thor berättar att de förtroendevalda inte stod bakom alla metoderna men att han upplever att medlemmarna känner en stolthet över att vara med i klubben. Flera av dem som gått på en icke-avtalsenlig lön fick också kompensation för perioden det skett. Kamp och sammanhållning lönar sig på alla vis.

Arbetare till Arbetare 2020: Fabrikstidningen Kvasten årets pristagare

Fabrikstidningen Kvasten som ges ut av anställda vid Volvo personvagnars fabrik i Torslanda tilldelades under lördagen Förbundet Arbetarsolidaritets och Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare. Årets prisutdelning skedde på grund av coronapandemin vid ett digitalt möte.

– Jag är såklart väldigt glad över att Kvasten fått detta pris, inte minst när jag ser vilka som fått det innan. Men det är nog så att ungefär samma saker drabbar människor på̊ mänga arbetsplatser och det som är Kvastens styrka, att vi skriver för varandra, är något som skulle behövas på̊ fler ställen, säger Lars Henriksson, Kvastens ansvarige utgivare.

I samband med prisutdelningen berättar Lars Henriksson om hur tidningen som getts ut varje månad under 14 år, semestern undantaget, startade.

– 2006 genomförde företagsledningen en kraftfull attack på oss med tvång på att jobba övertid med mera. Vår avdelning hade genom kamp skaffat oss utrymme men avdelningen lades ner och vi splittrades. I gengäld fick vi ett nätverk över hela fabriken och insåg att snacket gick likadant i alla fikarum.

– Jag hade tänkt länge på att det behövs en sån här fabrikstidning, och det hade gjorts olika försök av andra aktörer tidigare med två-tre nummer. Men dessa hade en politisk agenda och ingen ambition att göra det till en gemensam tidning. Nu var det dags för en tidning som handlade om de frågor vi talade om i fikarummen på fabriken, säger Lars Henriksson.

Under parollen Kvasten ­– ”vi sopar trappan uppifrån” blev tidningen snabbt populär och ges ut i 800 till 1 000 exemplar per nummer. Ambitionen är att vara allas tidning, utifrån ramarna om ett tydligt arbetarperspektiv och ett ”vi och dom” gentemot ledningen, Tidningen har varit noga med att hålla sig till ledorden sant, sakligt men tykigt. Lars Henriksson poängterar att de har varit helt oberoende och snarast har fungerat som blåslampa på ledningen och pådrivare av facket.

– Vi sparkar underifrån ihop med sakliga artiklar. Tidningen har nog satt press både på ledningen och facket. Inga chefer vill hamna i Kvasten och ledningen har börjat bete sig lite smartare. Fackklubben å sin sida började efter några år att ge ut ett eget nyhetsblad, av lite varierande kvalitet. Tidningen har bidragit till att visa att det finns olika intressen, företagets att tjäna pengar och vårt att ha anständiga jobb, säger Lars Henriksson.

Bäst tycker han att tidningen har fungerat när personer vänt sig med gemensamma problem på arbetsplatsen och den blivit en del av ihopsnackandet på företaget. En viktig lärdom är att vara så inkluderande som möjligt så att fler kan skriva och dras in i arbetet, samt att utgå från saker som är gemensamt upplevda problem istället för en ideologisk inriktning. Lars Henriksson betonar också vikten av att vara oerhört noga med fakta och att tidningen måste se bra ut och korrekturläsas, liksom vikten att tidningen kommer ut regelbundet oavsett ”regn eller snö”. Även om det ibland har varit en tuff uppgift att uppfylla.

– Ibland har jag hatat att den måste komma ut och suttit på söndagen utan något innehåll och den ska ut på onsdagen. Sen när de sitter och läser på rasten känns det väldigt roligt och värt det.

– Att vi nu också får priset och därmed uppmärksammas både på̊ och utanför fabriken, gör oss också̊ ännu lite kaxigare och stör säkert en del av våra chefer. Och det är ju ett pris i sig, säger Lars Henriksson.

Motivering från Förbundet Arbetarsolidaritet lästes upp av ordförande Gustaf Rutström:

”Arbetare till Arbetare 2020 tilldelas den oberoende fabrikstidningen Kvasten som med sina 150 nummer under 14 år har skapat en levande och kritisk röst från golvet på Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. En röst som skulle behövas på betydligt fler arbetsplatser.”

Prisutdelning av Arbetare till Arbetare 2019

Idag delade Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare på ABF i Malmö. Priset gick till Skåne Factory Workers Section av SAC för deras arbete med att organisera migrantarbetare på skånska fabriker.

Motivering:
Arbetare till Arbetare 2019 tilldelas Skåne Factory Workers Section för sin kamp och organisering i ett utsatt läge som migrantarbetare.

Genom denna kamp har man dels lyft fram de tuffa villkor som präglar deras bransch i ljuset men även lyckats säkra sina anställningskontrakt och löner.

Arbetare till Arbetare 2019 – prisutdelning 7 december!

En gång per år delar Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare till någon eller några som på ett extraordinärt sätt bidragit till att arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva handlingar.

Årets pris på 10 000 kr tilldelas Skåne Factory Workers Section vars representanter kommer att vara på plats för att ta emot priset och berätta om sin kamp och organisering. Efter detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor från publiken.

Välkommen!

När: 7 december kl. 16.00

Plats: ABF Malmö, Stora salen, Spånehusvägen 47

Medverkande: Förbundet Arbetarsolidaritet

Skåne Factory Workers Section (av Malmö LS-av SAC)

Arrangeras i samarbete med ABF Malmö

Facebookevent: https://facebook.com/events/1781863878612087/