Prisutdelning av Arbetare till Arbetare 2019

Idag delade Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare på ABF i Malmö. Priset gick till Skåne Factory Workers Section av SAC för deras arbete med att organisera migrantarbetare på skånska fabriker.

Motivering:
Arbetare till Arbetare 2019 tilldelas Skåne Factory Workers Section för sin kamp och organisering i ett utsatt läge som migrantarbetare.

Genom denna kamp har man dels lyft fram de tuffa villkor som präglar deras bransch i ljuset men även lyckats säkra sina anställningskontrakt och löner.

Arbetare till Arbetare 2019 – prisutdelning 7 december!

En gång per år delar Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare till någon eller några som på ett extraordinärt sätt bidragit till att arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva handlingar.

Årets pris på 10 000 kr tilldelas Skåne Factory Workers Section vars representanter kommer att vara på plats för att ta emot priset och berätta om sin kamp och organisering. Efter detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor från publiken.

Välkommen!

När: 7 december kl. 16.00

Plats: ABF Malmö, Stora salen, Spånehusvägen 47

Medverkande: Förbundet Arbetarsolidaritet

Skåne Factory Workers Section (av Malmö LS-av SAC)

Arrangeras i samarbete med ABF Malmö

Facebookevent: https://facebook.com/events/1781863878612087/

Prisutdelning av Arbetare till Arbetare 2017

Under lördagseftermiddagen den 11 november samlades ett trettiotal personer på ABF-huset i Stockholm för att delta i Förbundet Arbetarsolidaritets (FAS) prisutdelning Arbetare till Arbetare 2017. Årets pristagare, Stockholms Sopgubbar, hade en grupp representanter på plats för att ta emot dels en prissumma men även pengar från en insamling som startade i våras.

Strax efter klockan 14 påbörjades prisutdelningen av Arbetare till Arbetare 2017 och FAS ordförande Martin Fransén inledde dagen med att berätta om Stridsfonden, vilket som namnet antyder är en fond som förbundet förvaltar (se mer: stridsfonden.se). Därefter gick Fransén igenom vilka som vunnit priset tidigare år.

Sedan var det äntligen dags att be vinnarna ställa sig upp och komma fram. Under applåder och kamerablixtrande lämnades ett diplom över, samt blommor och en check på 180 341 kronor från insamlingen som startades i våras under sopkonflikten. Även en prissumma på 10 000 kronor lämnades och motiveringen lästes upp:

2017 års Arbetare till Arbetare tilldelas Stockholms Sopgubbar för att de kollektivt och rakryggat stått upp mot företaget Reno Norden och kämpat mot lönesänkningar och ökad arbetsbelastning. De har satt fingret på problematiken med villkorsdumpande upphandlingar och inspirerat arbetarklassen till självständig kamp.

Efter utdelningen var det dags för sopgubbarna själva att få prata. Åhörarna på plats fick höra om arbetet som sopgubbe, hur det varit historiskt, vilka kamper som förts genom åren, hur det sett ut i nutid, om situationen de befinner sig i nu, samt om erfarenheter dom fått under åren de kämpat tillsammans.

Förbundet Arbetarsolidaritet vill återigen tacka alla som kom på Arbetare till Arbetare 2017, och då i synnerhet sopgubbarna som inspirerat oss och många andra med sina kamper!

Arbetare till Arbetare 2016: Stockholms stridbara taxiförare

I lördags slöt medlemmar och sympatisörer upp till Förbundet Arbetarsolidaritets årliga utdelning av priset Arbetare till Arbetare. Priset delas ut till ett arbetarkollektiv, en stridbar fackklubb eller en individ som under året utmärkt sig genom att organisera sig och ta strid och på så sätt varit ett föredöme och en inspirationskälla för oss övriga i arbetarklassen.

Mötet inleddes med en presentation av Förbundet Arbetarsolidaritet samt Stridsfonden och därefter fick årets pristagare, Stockholms stridbara taxiförare, ta vid med en presentation av läget i taxibranschen. De berättade om hur de organiserat sig och kämpat mot ohållbara arbetsvillkor, där vinsten gått till de bolag som äger beställningscentralen (växeln där man beställer ifrån), samt om allt hårdare avtal mellan växeln – åkerierna – förarna. Långa arbetstider som tär på arbetarna för att ens kunna få ekonomin att gå ihop. Det skapar inte bara ännu en utsatt grupp av arbetare utan också en osäkerhet för alla i trafiken, taxiförarna säger själva att det inte går att ha förare bakom ratten som är trötta och utmattade. Dessa säger dock högljutt ifrån, vilket vi bland annat sett i och med kortegen de hade i Stockholm men även genom bildandet av Taxiklubben som organiserar arbetare inom yrket. De har även blivit uppmärksammade flera gånger i pressen där de lagt fram sina krav.

Tillsammans hoppas vi i Förbundet Arbetarsolidaritet att Taxiklubben fortsätter att organisera taxiförare, sätta press på att dessa avtal måste upphöra, samt en eller annan kortege till längs Stockholms gator.

Motivering till årets pris:

Taxibranschen har under ett flertal år genomgått stora förändringar som resulterat i allt sämre villkor för förarna. Dåliga upphandlingar och sämre ersättningar har tvingat fram långa arbetsdagar för att överhuvudtaget kunna överleva på lönen. För att vända utvecklingen krävs därför enighet och motstånd. Och det är just vad taxiförarna i Stockholm har börjat göra. Genom att snacka ihop sig och genomföra gemensamma aktioner som att ”sätta sig i pausläge” och köra i gemensamma protestkorteger har man både pressat politiker och arbetsköpare samt gett problemen i branschen uppmärksamhet. Just detta solidariska och självständigt stridbara agerande är avgörande för all förändring för arbetarklassen. Årets pristagare av priset Arbetare till Arbetare går därför till Stockholms stridbara taxiförare!