Lokförarna på pendeltåget vinner priset Arbetare till Arbetare 2023

Bild på körande pendeltåg.

Lokförarna på pendeltåget i Stockholm vinner Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare 2023 för att under stor uppmärksamhet ha genomfört en tre dagars vild strejk för sina arbetskamraters jobb och resänerernas säkerhet. Prissumman på 10 000 kronor delas ut på torsdag 16 november i Stockholm.

– Det känns otroligt fint att få det här priset, det är en verkligt stor ära. Det var ingenting som vi såg framför oss när vi började snacka ihop oss, men en fantastisk bekräftelse på att lägga ner arbetet som ett led i att slå larm om allvarliga missförhållanden var en nödvändig åtgärd, säger Moa Friman, lokförare på pendeltåget i Stockholm.

Lokförarna på pendeltåget har kämpat över ett år mot beslutet att närmare 400 anställda inom Stockholms pendeltågstrafik ska ersättas med övervakningskameror. Beslutet innebär att lokförarna blir ensam personal ombord på tågen och måste ta över flera av tågvärdarnas uppgifter. Förutom sämre säkerhet minskar tillgängligheten med rampservice för rullstolsbundna personer vilket minskar rörelsefriheten.

– När säkerheten och tillgängligheten nedmonteras är det vårt ansvar att sätta ner foten tillsammans, säger Moa Friman.

Personalen har organiserat sig väl. Under förra hösten hölls ett stort antal medlemsmöten och de har även anordnat demonstrationer. När facket inte löste frågan tog de saken i egna händer och 150 lokförare gick ut i den största vilda strejken i Sverige på många decennier som under tre dagar stoppade de flesta pendeltågsavgångar i Stockholm. Hundratusentals fick upp ögonen för styrkan hos arbetarklassen. Solidariteten och stödet hos resenärer och allmänhet var enormt.

– Lokförarna har föredömligt visat hur arbetarklassen kan agera gemensamt för sina intressen utanför fackföreningarna när företag och politiker sätter vinsterna först och försämrar både arbetsmiljö och säkerhet, säger Sebastian Carlsson, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Moa Friman och flera andra pendeltågsförare kommer att vara på plats för att ta emot priset och berätta om arbetet för en god arbetsmiljö och en tillgänglig och säker pendeltågstrafik. Efter prisutdelningen kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor från press och från publiken.

Motivering

”För att efter lång kamp mot arbetsköparnas vansinniga beslut att avveckla tågvärdarna på pendeltågen gått ut i tre dagars vild strejk i solidaritet med sina arbetskamrater och deras jobb, mot den egna ökade arbetsbelastningen, för säkerheten och tillgängligheten för resenärerna, tilldelas 2023 år Arbetare till Arbetare de strejkande lokförarna på pendeltågen i Stockholm.”

Om priset Arbetare till Arbetare

En gång per år delar Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare till någon eller några som på ett extraordinärt sätt bidragit till att arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva handlingar.

Tid: Torsdag 16 november kl 18.00-20.00

Plats: Lokalen Caféet, Magnus Ladulåsgatan 21, Stockholm

Arbetare till Arbetare 2022: Solidariska Byggare

”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Solidariska Byggare vinner Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare 2022 för att framgångsrikt har organiserat migrantarbetare mot skrupellösa arbetsköpare i byggbranschen. Prissumman på 10 000 kronor delades ut på söndag 11 december under ett öppet videomöte.
– Många av våra medlemmar lever i det som kommit att kallas skuggsamhället. Alla har erfarenhet av att luras på lön och utsättas för arbetsmiljörisker i byggandet av svenska hem. En del har också utsatts för våld i syfte att skrämma dem till tystnad. Att erkännas som arbetare och kamrater betyder allt. I själva verket bygger hela vår verksamhet på just det, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.
– Att genom priset nu också få ett erkännande utifrån betyder oerhört mycket. Eftersom vi rör oss med små resurser är också prissumman av vikt.Vi verkar på en del av arbetsmarknaden där villkoren snarast är att likna vid det tidiga 1900-talets, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.

Framgångsrik organisering av migrantarbetare

Byggfacket Solidariska Byggare har sedan starten 2021 framgångsrikt organiserat migrantarbetare från bland annat Ukraina, Uzbekistan, El Salvador och Venezuela mot skrupellösa arbetsköpare. Ett av verktygen att komma i kontakt med arbetarna har varit genom att marknadsföra enkla filmer på olika språk på Facebook, slopad karens för medlemskapet, chattgrupper på respektive språk och öppna medlemsmöten och publika nummer till tolkar. Arbetslivskriminaliteten har plågat byggbranschen under en längre tid. Många arbetsköpare bryter mot Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och kollektivavtal och betalar inte heller ut lönerna. Solidariska Byggare har bland annat genomfört en mängd framgångsrika indrivningsblockader runt om i Stockholm.
– Istället för samförståndsanda har vi att förlita oss på närvaro och antal. Var sjätte vecka har vi därför blockaddagar. Under en sådan hinner vi besöka upp till ett tiotal arbetsköpare för att upprätta indrivningsblockader. Utläggen för en sådan dag brukar landa på 5 000 kronor. Prispengarna kommer vi att omsätta i praktisk kamp. Det blir två blockaddagar och närmare 20 blockader, säger Pelle Sunvisson.

Indrivna löner bästa sättet värva medlemmar

Totalt har Solidariska Byggare löst cirka 130 ärenden och drivit in 8-9 miljoner kronor.
– Vårt främsta verktyg för rekrytering är indrivna vinster, för varje vinst kommer 5-10 nya medlemmar. Solidariteten är stark mellan arbetarna. Många jobbar väldigt långa veckor och har svårt att vara lediga. Men de som är lediga kommer på indrivningsblockaderna.
– Från början handlade det om nödhjälp och arbetarna hade svårt se skillnad på oss och Röda korset. Men med tiden var vi tvungna gå från facklig hjälp till organisering. Det tredje steget vi väntar på är att även svenska arbetare ska söka sig till oss för att delta i kampen för migrantarbetares rättigheter. Förslumningen i branschen drabbar alla, säger Pelle Sunvisson.

Förbundet Arbetarsolidaritet är glada att kunna uppmärksamma och stötta kampen mot skrupellösa företag i byggbranschen.
– Solidariska byggare har visat hur arbetarklassen när vi organiserar oss oberoende av härkomst tillsammans kan skapa kollektiv styrka som ger makten att tvinga kriminella arbetsköpare att följa lagar och kollektivavtal, säger Sebastian Karlsson, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Motivering
”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Redaktionen

Arbetarna på Pågatågen tilldelas pris för försvarade anställningsvillkor

Årets pristagare av Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare är arbetarna på Pågatågen som genom stark sammanhållning försvarat sina arbetsvillkor mot aggressiva arbetsköpare. Prissumman på 10 000 kronor delades ut under ett digitalt möte lördag 27 november.

Bakgrunden till konflikten sträckte sig två år tillbaka i tiden då arbetsköparen Arriva anställt alla tågvärdar på 75 procent. Under pandemin beslutade Region Skåne att minska Pågatågstrafiken och Arriva börjar hyvla och dra ner alla anställningar till 75 procent. Klubben som tillhör fackförbundet SEKO mobiliserar mot Region Skånes beslut och drar i gång en mobilisering med flygbladsutdelning mot beslutet om hyvling från Arriva. SEKO centralt hotar med strejk i avtalsrörelsen mot hyvlingen och det finns hård press på Arriva. Men viktigaste kampen skedde lokalt.

– Vi visste att om alla säger nej till hyvlingen så skulle vi klara det, de kan inte sparka alla. Av 318 hyvlingshotade kollegor tackade 300 nej till hotet. Arrivas hyvling misslyckades och vi vann en viktig delseger, säger Knut Thor, ledamot i Seko klubb Pågatåg.

Företaget markerade dock och sade upp 12 lokförare, som dock senare fick behålla sina jobb. En av dem räddades av en arbetskamrat som gav upp sin anställning och gick i pension i förtid. I avtalsrörelsen körde också arbetsköparorganisationen Almega över Arriva, som ville att en bilaga i det centrala avtalet i stället skulle ligga lokalt. I stället skrevs Pågatågens lokala kollektivavtal in som en bilaga i det centrala avtalet. 

Arriva tog då sikte på huvudskyddsombudet Ola Brunnström och hittade ett utskicka han skickat till medlemmarna som de tyckte var skäl för avskedande. Ola Brunnström var en skicklig organisatör och en person som bidrog till det starka kollektivet.

– Det stod något i stil med ”Vi ska inte vara rädda för arbetsgivarna, de ska vara rädda för oss”, berättar Knut Thor.

På nyårsafton genomfördes ett möte av medlemmarna. Eftersom fredsplikt rådde enligt kollektivavtalet var förtroendevalda och klubbstyrelsen förbjudna att stå bakom olovliga stridsåtgärder såsom vild strejk. På mötet beslutades att en vild strejk skulle genomföras 4 januari om Arriva valde att säga upp eller avskeda Ola Brunnström. Mobiliseringen var massiv och samma dag var sjukfrånvaron rekordhög med inställda tåg som följd. När Ola Brunnström går in till arbetsköparens kontor står 200 personer utanför och visar solidaritet och protesterar mot företaget.

– Jag tror att protesterna var avgörande för att Ola Brunnström fick behålla jobbet, säger Knut Thor. Efter denna händelse verkar det också som att luften lite gick ur Arriva. De drivande cheferna på företaget slutade kort efteråt och nyligen även personalchefen som aldrig gått facket till mötes på något vis. 

Knut Thor berättar att de förtroendevalda inte stod bakom alla metoderna men att han upplever att medlemmarna känner en stolthet över att vara med i klubben. Flera av dem som gått på en icke-avtalsenlig lön fick också kompensation för perioden det skett. Kamp och sammanhållning lönar sig på alla vis.

Arbetare till Arbetare 2020: Fabrikstidningen Kvasten årets pristagare

Fabrikstidningen Kvasten som ges ut av anställda vid Volvo personvagnars fabrik i Torslanda tilldelades under lördagen Förbundet Arbetarsolidaritets och Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare. Årets prisutdelning skedde på grund av coronapandemin vid ett digitalt möte.

– Jag är såklart väldigt glad över att Kvasten fått detta pris, inte minst när jag ser vilka som fått det innan. Men det är nog så att ungefär samma saker drabbar människor på̊ mänga arbetsplatser och det som är Kvastens styrka, att vi skriver för varandra, är något som skulle behövas på̊ fler ställen, säger Lars Henriksson, Kvastens ansvarige utgivare.

I samband med prisutdelningen berättar Lars Henriksson om hur tidningen som getts ut varje månad under 14 år, semestern undantaget, startade.

– 2006 genomförde företagsledningen en kraftfull attack på oss med tvång på att jobba övertid med mera. Vår avdelning hade genom kamp skaffat oss utrymme men avdelningen lades ner och vi splittrades. I gengäld fick vi ett nätverk över hela fabriken och insåg att snacket gick likadant i alla fikarum.

– Jag hade tänkt länge på att det behövs en sån här fabrikstidning, och det hade gjorts olika försök av andra aktörer tidigare med två-tre nummer. Men dessa hade en politisk agenda och ingen ambition att göra det till en gemensam tidning. Nu var det dags för en tidning som handlade om de frågor vi talade om i fikarummen på fabriken, säger Lars Henriksson.

Under parollen Kvasten ­– ”vi sopar trappan uppifrån” blev tidningen snabbt populär och ges ut i 800 till 1 000 exemplar per nummer. Ambitionen är att vara allas tidning, utifrån ramarna om ett tydligt arbetarperspektiv och ett ”vi och dom” gentemot ledningen, Tidningen har varit noga med att hålla sig till ledorden sant, sakligt men tykigt. Lars Henriksson poängterar att de har varit helt oberoende och snarast har fungerat som blåslampa på ledningen och pådrivare av facket.

– Vi sparkar underifrån ihop med sakliga artiklar. Tidningen har nog satt press både på ledningen och facket. Inga chefer vill hamna i Kvasten och ledningen har börjat bete sig lite smartare. Fackklubben å sin sida började efter några år att ge ut ett eget nyhetsblad, av lite varierande kvalitet. Tidningen har bidragit till att visa att det finns olika intressen, företagets att tjäna pengar och vårt att ha anständiga jobb, säger Lars Henriksson.

Bäst tycker han att tidningen har fungerat när personer vänt sig med gemensamma problem på arbetsplatsen och den blivit en del av ihopsnackandet på företaget. En viktig lärdom är att vara så inkluderande som möjligt så att fler kan skriva och dras in i arbetet, samt att utgå från saker som är gemensamt upplevda problem istället för en ideologisk inriktning. Lars Henriksson betonar också vikten av att vara oerhört noga med fakta och att tidningen måste se bra ut och korrekturläsas, liksom vikten att tidningen kommer ut regelbundet oavsett ”regn eller snö”. Även om det ibland har varit en tuff uppgift att uppfylla.

– Ibland har jag hatat att den måste komma ut och suttit på söndagen utan något innehåll och den ska ut på onsdagen. Sen när de sitter och läser på rasten känns det väldigt roligt och värt det.

– Att vi nu också får priset och därmed uppmärksammas både på̊ och utanför fabriken, gör oss också̊ ännu lite kaxigare och stör säkert en del av våra chefer. Och det är ju ett pris i sig, säger Lars Henriksson.

Motivering från Förbundet Arbetarsolidaritet lästes upp av ordförande Gustaf Rutström:

”Arbetare till Arbetare 2020 tilldelas den oberoende fabrikstidningen Kvasten som med sina 150 nummer under 14 år har skapat en levande och kritisk röst från golvet på Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. En röst som skulle behövas på betydligt fler arbetsplatser.”

Prisutdelning av Arbetare till Arbetare 2019

Idag delade Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare på ABF i Malmö. Priset gick till Skåne Factory Workers Section av SAC för deras arbete med att organisera migrantarbetare på skånska fabriker.

Motivering:
Arbetare till Arbetare 2019 tilldelas Skåne Factory Workers Section för sin kamp och organisering i ett utsatt läge som migrantarbetare.

Genom denna kamp har man dels lyft fram de tuffa villkor som präglar deras bransch i ljuset men även lyckats säkra sina anställningskontrakt och löner.