Arbetare till Arbetare 2013 går till Atbin & Iraj

Under många år har det pågått en kamp på Mellbygården, ett LSS-boende i Partille Kommun. Chefer som hotade och skrämde sin personal i skuggan av fackets samarbete hörde till vardagen. När Atbin och Iraj först kom till LSS-boendet rådde tystnad. En tystnad som berodde på ledningens sätt att spela personal mot varandra och belöna de som var lojala.

För att bryta denna tystnadskultur startade Atbin och Iraj en dialog med personalen som senare skulle bli en enad personalgrupp. Ett arbetssätt baserad på personalens delaktighet och gemensamma erfarenheter började utvecklas. Den gamla tystnaden ersattes av ständiga diskussioner på personalens arbetsplatsträffar och pedagogiska möten.

Atbin var inte rädd för att stå upp för personalen. Han var inte heller rädd att ta upp problem som ingen annan vågade påtala. Först var det bara han som vågade öppna munnen på personalmötena. Det dröjde dock inte allt för länge innan hans mod smittade av sig och fler insåg att det faktiskt gick att förändra, nog fick vara nog.

Iraj blev efter att han började som timvikarie, pedagog på verksamheten. Med kollegornas stöd organiserade han pedagogiska möten som banade vägen för att bryta tystnaden. Det var på dessa möten som personalen fick komma till tals och inse sin betydelse.

De öppna brev som skrevs till ledningen och utmanade politikerna var ett resultat av hela personalgruppens ständiga samtal och kamp. Ett sätt att konfrontera tystnadskulturen som senare spred sig till andra arbetsplatser i Partille. Dessa öppna brev ledde till en kris inom ledningen, chefen och två biträdande enhetschefer fick avgå. Personal fick ta över verksamheten ett år. Personalgruppen bildade en arbetsplatsförening och en tidning ”pedagogiskt arbete”. Sen kom en ny chef.

Priset går till Atbin och Iraj för att ha enat en personalgrupp som kämpat, startat en arbetsplatsförening som fortfarande är aktiv och blivit ett rejält hot mot ledningen. För sin stridbarhet och tro på rättvisa. För att de har drivit den utomfackliga kampen och fortfarande driver den, trots sin avstängning. För att de varken accepterade pengar eller andra jobb. För att de inte accepterade fackets vädjan om att backa, utan tvärtom, avslöjade deras falska skådespel. För att de inte accepterade att bli tystade bakom arbetsplatsens dörrar.

Deras kompass för rättvisa och arbetarnas självorganisering är en stor insperation för oss i förbundet arbetarsolidaritet. Vi är stolta över att överlämna priset Arbetare till Arbetare 2013 till Atbin och Iraj.

Arbetare till Arbetare 2013
Tid: Lördag 14 december kl 13-15
Plats: Per Albinrummet i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *