Partille kommun riskerar funktionshindrades hälsa, bryter mot lagar och tystar personal!

(Uttalande från Stödgruppen för Iraj och Atbin)

Den 25 februari stängdes arbetsplatsombudet Atbin Kyan av från sitt arbete på ett kommunalt LSS-boende i Partille kommun. Denna avstängning strider mot gällande lagar och avtal, i synnerhet mot lagen om meddelarfrihet. Anledningen till avstängningen angavs vara att Atbin Kyan i sin egenskap av arbetsplatsombud skrev ett brev där han kritiserade Partille kommuns chefspolicy.

Atbin redogjorde för problematik som omsorgsförvaltningen skapat genom sina orimliga stödinsatser för en avgången chef. Den avgångna chefen har bland annat fått nya uppdrag som kopplar henne till hennes tidigare verksamhet, vilket skapar uppenbara problem och orosmoment hos personalgruppen, och i förlängningen hos de boende. Vidare menade arbetsplatsombudsmannen att det sätt som cheferna håller varandra om ryggen på, skapar väldiga arbetsmiljöproblem. Han illustrerade sedan i detta brev på flera konkreta sätt vad han kallar korruption och svågerpolitik. Brevet var skrivet i syfte att lyfta fram en åsikt, en åsikt som vem som helst kan ha om vilken förvaltning som helst.

Även LSS-boendets pedagogiska vägledare, Iraj Yekerusta, har stängts av från jobbet i en vecka då han uttryckte sitt stöd för brevets innehåll. Denna pedagog har jobbat för flera verksamheter och har en roll som innebär att ge personalen stöd i det pedagogiska arbetssättet gällande personer med autism. Pedagogen strukturerar verksamheten och handleder personalen på ett sätt som får individerna med autism att vara delaktiga i aktiviteterna i sina dagliga liv. Att en pedagog, vars uppgift är att se till de boendes bästa, uttrycker stöd för åsikter i ett brev, och på grund av detta blir avstängd, är inget mindre än en skandal.

I och med sitt brutala och olagliga agerande bevisade cheferna inom Partille kommun att brevets innehåll stämmer: de är korrupta!

Att arbetsombudsmannen och pedagogen nu blivit avstängda med omedelbar verkan – trots att pedagogens namn inte ens står med i brevet – är en skrämseltaktik för att få tyst på alla kritiska röster som höjts mot ledningen. Detta visar nu, mer än någonsin, att Partille kommun som arbetsgivare fullständigt ignorerar inte bara samhällets värdegrunder om demokrati och yttrandefrihet, utan också utsatta människors livskvalitet.

Dessa avstängningar är ett allvarligt brott mot yttrandefriheten och skapar en väldigt otrygg situation för de anställda. Vem får gå härnäst?

En majoritet av personalen på Mellbygården har uttryckt sitt stöd till Atbin Kyan och Iraj Yekerusta, och kräver nu att avstängningen skall avbrytas omedelbart. Vi kräver även att Partille kommun ger den avstängda personalen en formell och offentlig ursäkt. Vi låter oss inte skrämmas.

Stödgruppen för Iraj och Atbin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *