Skol- och förskolepersonal välkomnar dig på manifestation

Den 18 maj anordnar det
prisbelönta Förskoleupproret, i samarbete med Lärarupproret – lärarmarschen, en manifestation i Stockholm under parollen ”Enade vi reser oss! Enade vi står!”. Samling sker på Sergelstorg klockan 13.45 och avgår mot Mynttorget en halvtimme senare.

Personal inom skola och förskola kommer tillsammans att hålla manifestation i Stockholm den 18 maj.

I eventinformationen som finns publicerad på Facebook beskriver Förskoleupproret hur personalen blir överhopade av arbetsuppgifter som tar tid från kärnuppdraget och gör dem sjuka av stress.

Barnen i sin tur blir drabbade när varken läroplan eller skollagar kan efterföljas på grund av så kallade effektiviseringar och besparingar.

Kort sagt – barn får inte det stöd dom behöver för att vara sitt bästa jag i förskola, skola eller på fritidshem.

Arrangörernas krav är att beslutsfattare ska börja ta sitt ansvar, och genom adekvata satsningar på barn, elever och personal ge förutsättningar för att kunna arbeta och verka inom verksamheten.

DET ÄR NOG NU!
Kom till Sergelstorg och ställ dig tillsammans med personal inom förskola, skola och fritidshem!

Förskoleupprorets uttalande kan nedan läsas i sin helhet och här kan du trycka för att komma till facebookeventet.

”ENADE VI RESER OSS! ENADE VI STÅR!

Förskoleupproret och Lärarupproret — lärarmarschen enar sig i gemensam manifestation.

Vi samlar förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, förskolechefer/rektorer och lärare från förskola och uppåt från hela Sverige, på Sergels torg i Stockholm med marsch mot Mynttorget, och säger STOPP!

Var där.
Delta.
Säg ifrån.

Kom till vår manifestation och visa dit stöd för all personal och inte minst för landets alla förskolebarn och elever.

Vi vill att beslutsfattare börjar ta sitt ansvar och inser att det inte längre finns utrymme för besparingar.
Vi har världens viktigast jobb men vi måste få förutsättningar att kunna utföra det på bästa sätt!

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer/rektorer, lärare och fritidspedagoger är experterna.

Vi kan.
Vi vet.

• inga fler sk effektiviseringar tillika besparingar
• adekvata satsningar på vår framtid – barnen/eleverna
• adekvata satsningar på förskolans och skolans arbetsmiljö

Barnen får inte det de har rätt till enligt skollag och läroplan. Många får inte det stöd de behöver för att klara av att vara sitt bästa jag i förskola, fritidshem och skola. Personalen överhopas av uppgifter som tar tid från kärnuppdraget och får dem att bli sjuka av stress.

Alla vill vi ha en bra verksamhet! Barnen/eleverna är vår framtid! Satsa på förskola, fritidshem och skola, nu!

Köp vår tröja här.. https://www.teamgrahn.com/forskoleupproret

… eller ta på dig något annat orange, kom och visa ditt stöd. ALLA är välkomna att deltaga! Manifestationen är partipolitisk obunden.

Samling kl 13.45 på Sergels torg med avgång mot Mynttorget kl 14.15 där manifestationen börjar kl 15.00.

FÖRSKOLEUPPRORET GER SIG INTE.
ALDRIG!

Sextimmarsdagar på prov i Nyköping

NOTIS | Sedan mars förra året har personal på två äldreboenden i Nyköping arbetat sextimmarsdagar. Personal som deltagit i sextimmars-projektet beskriver det i positiva ordalag och säger bland annat att det blivit mer tid över att träffa barn och ta hand om sig själv.  Flera undersökningar har gjorts på arbetsplatserna under projekttiden och en slutgiltig utvärdering kommer först i slutet av augusti. Än är det oklart om sextimmarsdagarna kommer finnas kvar på äldreboendena i september.

Källa: SVT Nyheter Sörmland

Stöduttalande till hamnarbetarna

Stöduttalande till hamnarbetarna
(som vi inte hann släppa innan de ikväll nådde en överenskommelse)

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed sitt fulla stöd till Hamnarbetarförbundet som nu varslat om total strejk runt om i landets hamnar för att tvinga arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar tillbaka till förhandlingsbordet. Detta efter att Sveriges Hamnar, istället för att vara en seriös arbetsmarknadspart och gå in konstruktivt i förhandlingarna, eskalerat konflikten genom omfattande lockouter.

Hamnarbetarförbundet kräver att få teckna ett kollektivavtal likalydande med det som Transportarbetarförbundet har och bli erkända som fullvärdig avtalspart, varken mer eller mindre. I och med arbetsköparnas hårdnackade motstånd mot detta röstade en stor majoritet av förbundets medlemmar under hösten för strejk om behov skulle uppstå. Efter höstens och vinterns strandade förhandlingar inledde förbundet punktstrejker vilka arbetsköparna besvarade med omfattande lockouter, lockouter som nu riktar sig mot hamnarbetarnas betalda lediga tid (!).

Hamnarbetarförbundet, som organiserar och företräder runt hälften av Sveriges alla hamnarbetare, är sedan en tid tillbaka under attack. Efter en utestängningspolicy har fackförbundet förhindrats från att företräda sina medlemmar i hamnarna så som tidigare och alla förbundets skyddsombud har förbjudits att verka vilket gjort hamnarna till farliga arbetsplatser.

Vi ser också med oro på uppgifter om att Transportarbetarförbundets medlemmar på vissa håll inte bara genomför sina ordinarie arbetspass utan också arbetar övertid för att hjälpa arbetsköparen att lindra strejkernas effekter. Strejkbrytare har ingen plats inom arbetarrörelsen och strejkbryteri ska bekämpas.

Vi uppmanar arbetarkollektiv, fackklubbar och arbetarrörelsens organisationer att ställa sig solidariska med hamnarbetarna. När kapitalet angriper oss arbetare, vår organisationsfrihet, vår arbetsmiljö, vår enighet och vår kamp för bättre villkor så måste vi stå upp för varandra, hjälpas åt att bryta isoleringen och visa att vi backar varandra. Sprid information om konflikten, samla in pengar, skriv stödutalanden från din fackklubb, dela flygblad och arrangera stödmanifestationer och möten.

Allt stöd till de kämpande hamnarbetarna!

Förbundet Arbetarsolidaritet har nyligen avslutat en insamlingskampanj som vi genomfört för att hjälpa till att stärka Hamnarbetarförbundets konfliktkassa. Under kampanjen samlades totalt 35 775 kr in som nu kommer att överlämnas till hamnarbetarna. Vi riktar ett tack till alla medlemmar och sympatisörer som bidragit till insamlingen. De går alldeles utmärkt att fortsättningsvis bidra med pengar till Hamnarbetarförbundets egna konton.

Stötta hamnarbetarna!

Hamnarbetarförbundet, som organiserar omkring hälften av landets hamnarbetare och i många hamnar är majoritetsfack, lade den 14 januari ett strejkvarsel med målet att teckna ett kollektivavtal för de egna medlemmarna. Bakgrunden är att fackföreningen vill kunna företräda sina medlemmar i förhandlingar med arbetsgivarna. De kräver därför ett i grunden likalydande avtal med Transportarbetarförbundet (som tecknat riksavtalet med arbetsgivarna).

 Sedan förra året har arbetsgivarna trappat upp konflikten med hamnarbetarna genom att utestänga alla de skyddsombud som utsetts av Hamnarbetaförbundet från arbetsmiljöarbetet. Detta har skapat en farlig situation på arbetsplatserna.

Hamnarbetarförbundet är en från LO fristående fackförening, och får därför inget stöd från de fackliga centralorganisationerna. De kan därför inte räkna med sedvanligt stöd i form av sympatiåtgärder. Samtidigt möter hamnarbetarna en mycket aggressiv motpart, som snarare än att vilja nå en lösning förhandlingsvägen trappar upp konflikten.

När Hamnarbetarförbundet står upp för sina fackliga rättigheter ligger det på alla oss andra som solidariserar oss med den fackliga grundtanken att ställa upp. Solidariteten med ett arbetarkollektiv som står upp för medlemmarnas rättmätiga krav borde vara självklar.  Stöd Hamnarbetarförbundet genom att swisha ett bidrag till 123 699 29 52

Sprid detta upprop på din arbetsplats och/eller i din fackförening. Dela gärna i sociala medier.  (Förbundet Arbetarsolidaritet lägger en grundplåt på 5000 kronor och kommer i ett senare skede överföra alla pengar som samlats in som en klumpsumma till Hamnarbetarförbundet.)

Öppet möte i Uppsala

Fredagen den 23 november arrangerades ett öppet möte i Uppsala. Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundet pratade om den fackliga kampen i de svenska hamnarna, om det ökända, fackföreningsfientliga företaget APM Terminals i Göteborg och om förslaget på inskränkningar av strejkrätten som Svenskt Näringsliv tillsammans med Socialdemokraterna försöker driva igenom.

Det blev ett intressant möte med diskussion och frågor från det dryga tjugotalet åhörarna som kommit för att lyssna. Mötet var ett samarrangemang mellan Förbundet Arbetarsolidaritet, Uppsala LS och Vänsterpartiet i Uppsala Län.