Utbetalning från Stridsfonden till Socialistiska sköterskor

Förbundet Arbetarsolidaritets styrelse har beslutat att bevilja en ansökan om medel ur Stridsfonden på 2 500 kronor från föreningen Socialistiska sköterskor.

Pengarna kommer att användas för att sprida information om föreningen, till föreläsningar och filmluncher samt att sprida kunskap och engagemang och genom dessa arrangemang knyta medlemmar till föreningen.

Att organisera inom vården är ofta ett gissel och detta är ett välkommet initiativ som förhoppningsvis kan växa sig större. Det är ingen tvekan om att det behövs en motoffensiv inom vården för att möta ”marknadsanpassningar” som syftar till att generera vinster till ägare istället för att investera i bättre utrustning och mer personal.

Mer info om Socialistiska sköterskor: www.socialistiskaskoterskor.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *