Lokförarna på pendeltåget vinner priset Arbetare till Arbetare 2023

Bild på körande pendeltåg.

Lokförarna på pendeltåget i Stockholm vinner Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare 2023 för att under stor uppmärksamhet ha genomfört en tre dagars vild strejk för sina arbetskamraters jobb och resänerernas säkerhet. Prissumman på 10 000 kronor delas ut på torsdag 16 november i Stockholm.

– Det känns otroligt fint att få det här priset, det är en verkligt stor ära. Det var ingenting som vi såg framför oss när vi började snacka ihop oss, men en fantastisk bekräftelse på att lägga ner arbetet som ett led i att slå larm om allvarliga missförhållanden var en nödvändig åtgärd, säger Moa Friman, lokförare på pendeltåget i Stockholm.

Lokförarna på pendeltåget har kämpat över ett år mot beslutet att närmare 400 anställda inom Stockholms pendeltågstrafik ska ersättas med övervakningskameror. Beslutet innebär att lokförarna blir ensam personal ombord på tågen och måste ta över flera av tågvärdarnas uppgifter. Förutom sämre säkerhet minskar tillgängligheten med rampservice för rullstolsbundna personer vilket minskar rörelsefriheten.

– När säkerheten och tillgängligheten nedmonteras är det vårt ansvar att sätta ner foten tillsammans, säger Moa Friman.

Personalen har organiserat sig väl. Under förra hösten hölls ett stort antal medlemsmöten och de har även anordnat demonstrationer. När facket inte löste frågan tog de saken i egna händer och 150 lokförare gick ut i den största vilda strejken i Sverige på många decennier som under tre dagar stoppade de flesta pendeltågsavgångar i Stockholm. Hundratusentals fick upp ögonen för styrkan hos arbetarklassen. Solidariteten och stödet hos resenärer och allmänhet var enormt.

– Lokförarna har föredömligt visat hur arbetarklassen kan agera gemensamt för sina intressen utanför fackföreningarna när företag och politiker sätter vinsterna först och försämrar både arbetsmiljö och säkerhet, säger Sebastian Carlsson, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Moa Friman och flera andra pendeltågsförare kommer att vara på plats för att ta emot priset och berätta om arbetet för en god arbetsmiljö och en tillgänglig och säker pendeltågstrafik. Efter prisutdelningen kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor från press och från publiken.

Motivering

”För att efter lång kamp mot arbetsköparnas vansinniga beslut att avveckla tågvärdarna på pendeltågen gått ut i tre dagars vild strejk i solidaritet med sina arbetskamrater och deras jobb, mot den egna ökade arbetsbelastningen, för säkerheten och tillgängligheten för resenärerna, tilldelas 2023 år Arbetare till Arbetare de strejkande lokförarna på pendeltågen i Stockholm.”

Om priset Arbetare till Arbetare

En gång per år delar Förbundet Arbetarsolidaritet ut priset Arbetare till Arbetare till någon eller några som på ett extraordinärt sätt bidragit till att arbetarklassen flyttat fram sina positioner, varit drivande under en konflikt eller på något sätt drabbats av arbetsköparnas eller statens repressiva handlingar.

Tid: Torsdag 16 november kl 18.00-20.00

Plats: Lokalen Caféet, Magnus Ladulåsgatan 21, Stockholm

Stridsfonden rekordstor när Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin 15:e kongress

Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin femtonde kongress lördagen den 16 september, för ökad tillgänglighet denna gång digitalt. Sebastian Carlsson fick förnyat förtroende som förbundets ordförande efter ett starkt verksamhetsår där insamlingen till pendeltågsstrejken nått nästan 1,9 miljoner kronor.

– Årets höjdpunkt ur ett klasskampsperspektiv var lokförarnas strejk. Samarbetet och insamlingen fortsätter nu under hösten då de rättsliga efterspelen av strejken inom kort ska tas i Arbetsdomstolen, säger Sebastian Carlsson.

I början av april beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm om vild strejk. Strejken pågick i tre dagar, 17-19 april. Kravet var att få tillbaka tågvärdarna, en absolut nödvändighet för att upprätthålla såväl tillgängligheten som lokförarnas och resenärernas säkerhet. En strejkkassa upprättades då i samarbete mellan lokförarna och förbundet och gensvaret på lokförarnas kamp var massivt.

Under verksamhetsåret har även ett möte hållits med Solidariska byggare – Stockholms byggsyndikat av SAC som tilldelades förra årets pris Arbetare till Arbetare för att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar.

Under kongressen firades framgångarna samtidigt som flera beslut togs om det fortsatta arbetet att stötta stridbar arbetsplatskamp. Bland annat kommer mer propaganda för Stridsfonden att tas fram.

Kongressen beslutade även om årets vinnare av förbundets pris Arbetare till Arbetare. Pristagare kommer att offentliggöras inom kort.

Förbundet Arbetarsolidaritet står för en självständig arbetsplatskamp utan lojalitet till politiska partier eller fackförbund. Arbetarklassen måste själv föra sin kamp och inte låta sig hindras av klasslagar och formella strukturer. Har din arbetsplats en konflikt under uppsegling och behöver uppbackning, kontakta oss.

Framåtanda på Förbundet Arbetarsolidaritets 13:e kongress

Lördagen 18 september genomförde Förbundet Arbetarsolidaritet sin 13:e kongress. På grund av pandemin skedde den digitalt. Kongressen drog upp strategi för att stärka den självständiga arbetsplatskampen under kommande år och Gustaf Rutström återvaldes som ordförande.

– Vi ser fram emot att fortsätta propagera för och uppmuntra arbetarklassens självständiga klasskamp. Arbetarklassen kan bara lita till vår egen slagstyrka och den vill förbundet fortsätta stärka, säger Gustaf Rutström.

Under verksamhetsåret har förbundet bland annat delat ut priset ”Arbetare till Arbetare” till den oberoende fabrikstidningen Kvasten som med sina 150 nummer under 14 år har skapat en levande och kritisk röst från golvet på Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. En röst som skulle behövas på betydligt fler arbetsplatser.

Förbundet har även varit i kontakt med och visat stöd för arbetarna på Pågatågen där deras skyddsombud Ola Brunnström riskerade få sparken av påhittade svepskäl. Efter en massiv mobilisering av kollektivet på Pågatågen där dess resoluta hot om vild strejk fick cheferna att backa.

Under kommande år lovar Förbundet Arbetarsolidaritet att fortsätta att verka för att stärka solidariteten mellan arbetare, uppmärksamma och stödja arbetare i konflikt samt sprida förbundets idéer om den självständiga arbetarkampen. Vi uppmanar alla som vill stärka arbetarklassens självständiga styrka att ansluta som medlemmar.

Bli månadsgivare till Stridsfonden

Nu kan man bli månadsgivare till Stridsfonden. Vill du haka på tåget så kan du enkelt teckna en stående överföring på valfritt belopp via din internetbank.

Använd de här kontouppgifterna när du tecknar stående överföring:
Kontonummer: 4205157656 Clearingnummer: 9960 (Nordea)

Klicka här för att komma till en guide som visar hur det går till i Swedbank.

Har du en annan bank och är i behov av vägledning, eller har andra frågor och funderingar? Då kan du antingen maila förbundstyrelsen eller skicka ett privatmeddelande på Instagram eller Facebook.

Förbundet firade tioårsjubileum

Lördagen den 23 november firade Förbundet Arbetarsolidaritet sitt tioårsjubileum med en enklare tillställning i Västerås. Medlemmar och sympatisörer samt de inbjudna gästerna från 1970-talets Förbundet Arbetarmakt var på plats.


Det hela inleddes med en genomgång av Förbundet Arbetarsolidaritets historia från starten 2009 och det arbete man utfört och konflikter man stöttat arbetare i. Det konstaterades att cirka en halv miljon totalt samlats in i Stridsfonden och minnesbilder blandades med diskussioner om olika konflikter och läget för arbetarklassen det senaste decenniet.

Efter en bensträckare var det en gästföreläsning av Nisse Carlén från Förbundet Arbetarmakt, som dessutom hade med sig ett par kamrater från den tiden som hjälptes åt att svara på frågor som uppstod. Detta följdes av en middag och fest där diskussionerna och erfarenhetsutbyten kunde fortsätta.


Skål för de första tio åren! Arbetarklassen är tillbakapressad, och den öppna konfliktnivån på arbetsplatserna har under åren förbundet verkat varit förhållandevis låg. Samtidigt saknas det inte motsättningar och klassamhället har snarare brutaliserats, med allt större klyftor mellan den rika eliten och oss andra, mellan arbetare och tjänstemän, med osäkerhet och skiktningar inom klassen – och den officiella ”arbetarrörelsen” blir allt mer splittrad. Ingen kan peka några självklara vägar framåt, men för oss i förbundet råder inga tvivel om att den självständiga rörelsen och kampen från arbetarklassen är central. Och vi kommer fortsätta uppmärksamma och stödja denna!