Lyckat möte i Kalmar

Lördag 22 januari anordnade Förbundet Arbetarsolidaritet och Socialisterna möte i Kalmar på temat ”För en stridbar arbetarrörelse”. Mötet samlade 25 personer och innehöll bra föreläsningar och flera intressanta diskussioner.

25 personer hade sökt sig till IOGT-NTO:s lokal i Kalmar för att lyssna på föredrag och diskutera arbetarrörelsen och arbetsplatskamp. Första upp i talarstolen var Marcus Jansson från Västerviks Socialistförening. Han berättade om lokalpolitisk kamp på gator och torg, i studiecirklar och fackklubbar. Därefter togs en kort paus med kaffe och fika innan det var dags för dagens andra talare, Micke Fritz från Förbundet Arbetarsolidaritet. Han gjorde en kort presentation av själva förbundet och berättade sedan om Stridsfonden.

Sist ut var Pathric Ericsson, också från Arbetarsolidaritet, som talade om vikten av självständig arbetsplatskamp och varför det är den effektivaste strategin för att skapa en radikal arbetarrörelse. Han menade att det centrala är att arbetarkollektivet kommer i rörelse och att kommunikationen är avgörande.

– För att få igång kollektiven på våra arbetsplatser måste vi snacka ihop oss, på byggställningar, vid det löpande bandet, i omklädningsrummen och i fikarummet.

Har vi väl fått arbetarkollektivet i rörelse, spelar fackets begränsningar ingen roll för att hindra kampen att utvecklas, menade han.

– Ett enigt kollektiv måste i dessa lägen lita till sin styrka som klass och till en solidaritet från arbetare på andra arbetsplatser. Detta för att sedan ta kampen vidare, självständigt, utanför fackets gränser. Kommer vi så långt är vi en ny radikal arbetarrörelse på spåren.

Efter alla föreläsningar tog en längre diskussion och frågestund vid. Fackets roll och dess begränsningar, liksom konkreta strategier på konkreta problem på arbetsplatsen, diskuterades. En av frågorna rörde hur man som arbetandes inom äldrevården tillsammans med sina arbetskamrater kan arbeta mot för hög arbetsbelastning med stress och otillräckligt vård för brukaren.

Dagen får i sin helhet ses som lyckad och vi vill tacka alla som deltog och hoppas att ses framöver snart igen. Tills dess fortsätter kampen på våra arbetsplatser!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *