Förbundets Arbetarsolidaritets andra kongress fastslog nya mål

Förbundet Arbetarsolidaritets andra kongress gick av stapeln lördag 4 september i bandymetropolen Katrineholm. Efter en dag av livlig debatt och viktiga beslut lade man fast kursen inför det kommande året.

22 personer infann sig i kongresslokalen och efter frukost och mjukstart skred man till verket med kongressarbetet. Till kongressen hade lokalklubbarna skickat ett antal motioner av vilka bland annat deltagarna biföll tillsättandet av en internationell kommitté och internationell sekreterare, stärkande av utskottens och arbetsgruppernas arbete genom tätare kommunikation med förbundsstyrelsen samt förtydligande av förbundets stadgar och politiska plattform.

Kongressen antog en verksamhetsplan för kommande år som bland annat innebär att Förbundet Arbetarsolidaritet avser att verka för att ytterligare ett antal lokalklubbar bildas samt att medlemsantalet fortsätter att öka. Vidare bör förbundet verka för att arrangera minst två större offentliga möten under året och att prioritera insamlingen av pengar till Stridsfonden. Utåtriktad propaganda i form av texter och kampanjer kommer också vara en del av förbundets arbete.

Kongressdeltagarna röstade fram ett kämpande arbetarkollektiv som kommer att tilldelas priset ”Arbetare till Arbetare” med en höjd prissumma på i år 10 000 kronor. Vilka vinnarna av priset är kommer att offentliggöras så snart det är möjligt. Bland de övriga frågor som kongressen behandlade var den aktuella konflikten med de häktade vietnamesiska bärplockarna i Falun samt arrangerandet av ett internt sommarläger.

Här avslutades den formella delen av kongressen och deltagarna fick tillfälle att posera för bildtagning samt att slappna av med mat, dryck och musik. Livliga politiska diskussioner ska ha fortsatt långt in på småtimmarna.

Sammanfattningsvis får Förbundet Arbetarsolidaritets andra kongress ses som ett mycket lyckat arrangemang, både vad gäller lokaler, mat och annan logistik samt givetvis väl fattade och viktiga beslut inför förbundets framtid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *