IF Metall vill bekämpa bemanningsföretag genom lokala MBL-förhandlingar

IF Metall undersöker för närvarande frågan hur bemanningsföretagen hanteras av förbundets lokalavdelningar och klubbar. Slutsatsen är att de är för dåliga på att använda MBL-förhandlingar. Samtidigt visar en undersökning av Novus Opinion att 8 av 10 LO-medlemmar är beredda att gå ut i strejk mot bemanningsföretagen.

Lagena, Urban Outfitters, Ålö i Brännland, Euromaint Rail – allt fler företag avskedar personal för att ta in bemanningsföretag och kringgå LAS.

IF Metall har därför skickat ut förbundsombudskvinnan Paula Thunberg Bertolone för att kolla hur det ligger till med lokalavdelningarnas och klubbarnas hantering av bemanningsföretagsfrågan, rapporterar Dagens Arbete. När statistik från 35 av 52 avdelningar (innehållande 472 klubbar) är klar, visar den att inhyrd personal finns i 341 klubbar.

Resultaten visar också att klubbarna har dålig koll på om de inhyrda överhuvudtaget är med i facket. Men det stora problemet är enligt IF Metall att klubbarna är alldeles för dåliga på att använda MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet).

– Ett fåtal förhandlingar har genomförts där klubbarna verkligen använder MBL:s möjligheter att ta tillvara medlemmarnas intressen i ett lokalt kollektivavtal, säger Paula Thunberg Bertolone till Dagens Arbete.

Kunskapen om att det är IF Metalls lokalavdelning som är lokal part och företräder de inhyrda medlemmarna är också låg, och något som många klubbar inte känner till. Thunberg Bertolone säger att utbildningen har varit bristfällig.

– Ett av problemen är att vi inte utbildat våra förtroendevalda på ett tydligt sätt om hur de ska agera och vilket stöd i lag och avtal som finns när företagen planerar att använda inhyrd personal.

Kanske kan vi här också skönja LO:s svar på bemanningsfrågan. Mer ansvar på de lokala avdelningarna och klubbarna, och ett naivt fastklängande vid tilltron till den nuvarande lagstiftningen och det juridiska systemet. I så fall ett fegt och typiskt byråkratiskt svar på en av arbetarklassens viktigaste frågor detta decennium. Samtidigt visar en undersökning gjord av Novus Opinion, som redovisas i ett debattinlägg av Sex LO-förbund i DN</a >, att 8 av 10 av LO:s medlemmar är beredda att gå i strejk för att förhindra att företag säger upp personal för att ta in arbetskraft via bemanningsföretag. Av landets medborgare i stort tycker 77 procent att det är fel att arbetsgivare säger upp anställda och tar in arbetskraft via bemanningsföretag. Hög tid för strejk, alltså.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *