Hamnkonflikten fortsätter – Allt stöd till hamnarbetarna!

Måndagen den 17 augusti har Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg varslat om en dygnslång strejk.

Varslet innefattar även övertids och nyanställningsblockad den efterföljande veckan. Förbundet har även centralt utlyst en rikstäckande blockad mot alla fartyg och allt gods som omdirigeras från Göteborg till andra hamnar i samband med avdelningens stridsåtgärder. Avdelningen har också fått ytterligare erbjudanden om sympatiåtgärder från svenska och utländska fackliga organisationer, men ännu inget svar på hemställan till Svenska Transportarbetareförbundet.

Konflikten i hamnen har nu pågått i långt över två år. I dagsläget är Hamn4an fortfarande utestängda från förhandlingsrummen, trots att fackföreningen alltjämt organiserar 80 % av de kollektivanställda på arbetsplatsen. Avdelningens företrädare nekas också att ta ut facklig tid enligt samma villkor som minoritetsfacket Transport avd 2.
Strejken är den senaste av ett flertal punktaktioner från Hamn4an som syftat till att etablera en demokratiskt legitim förhandlingsordning i Göteborgs Hamn, där arbetsgivaren realförhandlar med båda fackförbunden och förankrar överenskommelser om arbetsvillkoren hos de kollektivanställda.

Angående facklig tid förklarade arbetsgivaren att eftersom avdelningen den senaste tiden utestängts från förhandlingar och informationer på arbetsplatsen, kan facklig tid inte längre motiveras för avdelningens ordförande. Därför nekas avdelningen representanter facklig tid, utöver när man kallas till möte med arbetsgivaren. Hamn4an menar att beslutet att neka fackliga förtroendevalda facklig tid är diskriminerande, drabbar enskilda medlemmar, strider mot gällande överenskommelse och utgör ett brott mot varselplikten. Avdelningen kommer att vidta åtgärder i frågan om ärendet inte löses omgående.

Svenska Hamnarbetarförbundet och deras ombud, professor Dennis Töllborg, har också lämnat in en stämning mot Göteborgs hamn till Arbetsdomstolen. Hamnarbetarförbundet kräver att nio medlemmar som sagts upp pga arbetsbrist ska få tillbaka jobben och dessutom ha skadestånd. De anser att hamnen kränkt föreningsrätten. Hamnens vd Magnus Kårestedt tillbakavisar givetvis anklagelserna om föreningskränkning.

Stridsåtgärden utlöses dagen efter att 50 hamnarbetare sägs upp från sina fasta tjänster för att övergå till arbete på timbasis. Fram till den 1:a september lämnar ytterligare drygt 40 hamnarbetare arbetsplatsen som avtalspensionärer. Tidpunkten för stridsåtgärden har valts som en markering mot att arbetsgivaren hävdar att det föreligger arbetsbrist samtidigt som bolaget haft stora bemanningsproblem under sommaren. Vid ett flertal tillfällen har det inte räckt med att närmare ett hundratal timanställda blixtarbetare tagits ut för arbete, utan bolaget har tvingats kalla in både pensionerade stuveriarbetare och bemanningspersonal för att avhjälpa personalbrister.

Läs även:

Hamnarbetare i Helsingborg går ut i sympatistrejk

Kampen fortsätter i Göteborgs hamn

Strejken är ett faktum

Hamnarbetarförbundet tillåts inte representera sina medlemmar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *