SCB: 300 000 fler arbetslösa år 2011

Den historiska finanskrisen drabbar Sverige hårt. I år faller BNP med 5,4 procent enligt Statistiska Centralbyråns prognoser. Det är det största tillväxtfallet i landet sedan andra världskriget. Resultatet på arbetsmarknaden spås bli 300 000 fler arbetslösa mellan 2009 och 2011. Värst drabbas industrin – där förväntas 20 procent av arbetarna mista jobben.

Den internationella lågkonjunkturen i finanskrisens kölvatten har inte undgått någon. Runt om i världen kämpar borgerliga regeringar desperat för att lappa ihop en djupt sargad ekonomi som rivits upp av den nyliberala ekonomiska politikens avregleringar av finansmarknader och dess konsekvens; en historisk, närmast totalt ohämmad spekulation.

Sverige är ett av de länder som drabbats hårdast hittills. Med ett förväntat BNP-fall på 5,4 procent för 2009 är krisen till dags dato värre än i USA, OECD och euroländerna. Särskilt beror detta på att Sverige är ett mycket handelsberoende land, vars utrikeshandel står för nära hälften av BNP – vilket är en betydligt högre andel än USA, EU- och OECD-genomsnittet.

Redan i år har arbetslösheten ökat med 34 procent, vilket innebär att 157 000 personer har mist sina jobb. Mellan 2009 och 2011 prognosticerar SCB att 300 000 människor kommer att tvingas från sina arbeten. Värst drabbad blir industrin, där väntar arbetslöshet för så mycket som 20 procent av arbetarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *