Stöduttalande till de kämpande arbetarna på Lagena

Systembolagets dotterbolag Lagena i södra Stockholm varslade fyrtiofem arbetare i September 2008. Nyligen kom ännu ett varsel på ytterliggare trettiotre stycken – vilket lett till uppror bland arbetarna och protester från fackligt och politiskt håll. Vi i Förbundet Arbetarsolidaritet ställer oss helhjärtat bakom de kämpande arbetarna på Lagena.

Samtidigt som Systembolaget kan vittna om rekordförsäljning påstår Lagenas VD Per Öhagen att varslet kommer för att det inte finns tillräckligt med jobb. Detta klingar oerhört falskt då Lagena samtidigt hyr in arbetare från diverse bemanningsföretag. Företagets agerande handlar om att maximera vinster för bolaget och att införa mer marknadsanpassade anställningar på bekostnad av trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Lagena vill göra heltidspersonalen till ”flexibel” personal. I klarspråk vill de ha anställda som de kan behandla hur som helst. Företaget försöker också att splittra och utpressa det kämpande och solidariska arbetarkollektiv som växt fram på Lagena genom att erbjuda sämre anställningsvillkor mot att färre sägs upp och genom löften om fortsatt arbete i bemanningsföretagen.

Förbundet Arbetarsolidaritet ställer sig solidariska med arbetarna på Lagena och stödjer de krav som förts fram om att företaget måste dra tillbaka varslen, att andelen inhyrd personal begränsas till högst 10%, att arbetsvillkoren inte försämras och att svängningar i arbetskraftbehovet hanteras på ett schysstare sätt. Vi uppmanar andra kämpande arbetare, fackklubbar och arbetarorganisationer att också sluta upp bakom lagerarbetarna, då deras kamp är en förebild för oss alla och principiellt viktig vad det gäller trygga anställningsformer.

Lagerarbetarnas kamp är allas vår kamp!

Förbundet Arbetarsolidaritet 090531

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *