Svårare att snoka för chefen med nytt lagförslag

Ett nytt lagförslag innebär bland annat förbud för arbetsgivare att begära utdrag ur brottsregister och att hälso- och drogtesta de anställda. Det är några av förslagen i en statlig utredning om stärkt skydd för arbetarnas integritet.

I dag finns ingen egentlig sammanhållen lag som behandlar integritetsskydd för arbetare. Vad som finns är ett antal regler, föreskrifter och avtal.
Cathrine Lilja Hansson ordförande i Arbetsdomstolen, föreslår därför att en ny lag stiftas, lagen om integritetsskydd i arbetslivet.
Bland annat föreslås ett förbud för arbetsköpare att kräva utdrag ur brottsregistret, något som har blivit allt mer vanligt på senare tid. Förbudet gäller inte för sådana kontroller som redan är reglerade i lag, till exempel av de som anställs inom barnomsorgen.
Vidare föreslås ett förbud mot att begära utdrag från försäkringskassan för att kontrollera hur mycket den arbetssökande varit sjukskriven. Detta är något som ökat markant den sista tiden och som satt stopp för många anställningar.
I lagförslaget finns också krav på begränsningar för arbetsköparen att begära medicinska kontroller och drogtester. Det ska bara få ske om det är berättigat av till exempel säkerhetsskäl eller vid rehabilitering.
När det gäller övervakning och kontroll av de anställda anser utredaren att den befintliga personuppgiftslagen, PUL, ger ett ganska bra skydd för de anställdas integritet, men att lagen måste vässas något. Bland annat ska det inte längre räcka med samtycke från den anställda för att övervakning och kontroll ska vara tillåtet. Detta eftersom den anställda alltid är i beroendeställning gentemot arbetsköparen.
Utredningen föreslår också att arbetsköparen ska bli skyldig att förhandla med facket inför beslut om övervakning eller kontroll av de anställda.
Enligt förslaget ska den nya lagen börja gälla 1 juli 2010.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *