DEMONSTRATIONER – Sveriges lärare reser sig!

Sveriges lärare reser sig är de första orden läsaren möts av på Lärarmarschens hemsida som beskriver sig själva som:

”[..] ett initiativ från lärare (från förskolan upp till gymnasiet) som har fått nog – nog av besparingar och sämre arbetsmiljö. Därför anordnar vi Lärarmarschen 2019 den 18 och 19 maj i flera olika städer runt om i Sverige. ”

I skrivande stund är sex marscher planerade (se nedan) och åtminstone i Stockholm sker ett samarbete ihop med Förskoleupproret.

AKTUELLA STÄDER

Jokkmokk 18:e maj

Jönköping 18:e maj

Malmö 18:e maj

Stockholm 18:e maj

Uppsala 18:e maj

Göteborg 19 :e maj

Slut upp i din närmaste stad och visa ditt stöd oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör.

Redaktionen rekommenderar alla läsare med barn att engagera hela familjen med skapande av plakat och gemensam färd mot närmaste demonstration!

Mer information om Lärarmarschen och Förskoleupproret finner ni på respektive initiativs hemsida och facebookevent:

Lärarmarschen: https://www.lararmarschen.se

Facebook: https://www.facebook.com/events/597910340680760/

Förskoleupproret:https://forskoleupproret.weebly.com/hem.html

Facebook: https://www.facebook.com/forskoleupproret/


Vet du om det planeras något i fler städer? Hör av dig i en kommentar eller maila så uppdaterar vi!)

Döden på arbetet ökar och Arbetsmiljöverkets inspektörer minskar

FN:s fackliga organ rekommenderar Sverige att dubbla antalet inspektörer på Arbetsmiljöverket. Istället för att följa rekommendationerna bantas verksamheten ytterligare, samtidigt som statistik om dödsolyckor i arbetet pekar åt att antalet döda kan öka med 38% i år gentemot 2018.

Arbetsmiljöverket får inga extrapengar i regeringens nya vårbudget och kommer inte kunna ersätta de femton inspektörer som i år går i pension. Endast 260 inspektörstjänster kommer återstå i den redan hårdbantade verksamheten.

Internationella arbetsorganisationen (ILO), som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, rekommenderar att det ska finnas en inspektör på 10 000 anställda.
Enligt tidningen Arbetarskydds beräkningar skulle Sverige behöva cirka 510 inspektörer för att följa ILO:s rekommendationer, vilket innebär att det i år kommer att saknas 250 inspektörer.

I Arbetsmiljöverkets statistik om dödsolyckor i arbetet framgår att 20 personer dött under årets första kvartal. Fortsätter det på samma sätt så kan vi räkna till 80 döda innan det det nya året rings in, vilket är en ökning på nästan 38% från förra årets redan höga siffra om 58 personer.

Tidningen Arbetarskydd har ställt fyra frågor till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som hon vägrat att svara på. Det är svårt att rangordna frågorna eftersom de alla är värda att bli besvarade, men om man måste så är kanske denna av störst allmänintresse: – Hur går det här ihop med nollvisionen mot dödsolyckor i arbetslivet?

Har du som arbetare, läsare och medborgare funderingar kring allt detta så kan du trycka här för att finna kontaktuppgifter till arbetsmarknadsministerns pressekreterare, alternativt prova lyckan att skriva ett privatmeddelande till Ylva Johansson på Instagram där hon går under namnet arbetsmarknadsministern.

Skol- och förskolepersonal välkomnar dig på manifestation

Den 18 maj anordnar det
prisbelönta Förskoleupproret, i samarbete med Lärarupproret – lärarmarschen, en manifestation i Stockholm under parollen ”Enade vi reser oss! Enade vi står!”. Samling sker på Sergelstorg klockan 13.45 och avgår mot Mynttorget en halvtimme senare.

Personal inom skola och förskola kommer tillsammans att hålla manifestation i Stockholm den 18 maj.

I eventinformationen som finns publicerad på Facebook beskriver Förskoleupproret hur personalen blir överhopade av arbetsuppgifter som tar tid från kärnuppdraget och gör dem sjuka av stress.

Barnen i sin tur blir drabbade när varken läroplan eller skollagar kan efterföljas på grund av så kallade effektiviseringar och besparingar.

Kort sagt – barn får inte det stöd dom behöver för att vara sitt bästa jag i förskola, skola eller på fritidshem.

Arrangörernas krav är att beslutsfattare ska börja ta sitt ansvar, och genom adekvata satsningar på barn, elever och personal ge förutsättningar för att kunna arbeta och verka inom verksamheten.

DET ÄR NOG NU!
Kom till Sergelstorg och ställ dig tillsammans med personal inom förskola, skola och fritidshem!

Förskoleupprorets uttalande kan nedan läsas i sin helhet och här kan du trycka för att komma till facebookeventet.

”ENADE VI RESER OSS! ENADE VI STÅR!

Förskoleupproret och Lärarupproret — lärarmarschen enar sig i gemensam manifestation.

Vi samlar förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger, förskolechefer/rektorer och lärare från förskola och uppåt från hela Sverige, på Sergels torg i Stockholm med marsch mot Mynttorget, och säger STOPP!

Var där.
Delta.
Säg ifrån.

Kom till vår manifestation och visa dit stöd för all personal och inte minst för landets alla förskolebarn och elever.

Vi vill att beslutsfattare börjar ta sitt ansvar och inser att det inte längre finns utrymme för besparingar.
Vi har världens viktigast jobb men vi måste få förutsättningar att kunna utföra det på bästa sätt!

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer/rektorer, lärare och fritidspedagoger är experterna.

Vi kan.
Vi vet.

• inga fler sk effektiviseringar tillika besparingar
• adekvata satsningar på vår framtid – barnen/eleverna
• adekvata satsningar på förskolans och skolans arbetsmiljö

Barnen får inte det de har rätt till enligt skollag och läroplan. Många får inte det stöd de behöver för att klara av att vara sitt bästa jag i förskola, fritidshem och skola. Personalen överhopas av uppgifter som tar tid från kärnuppdraget och får dem att bli sjuka av stress.

Alla vill vi ha en bra verksamhet! Barnen/eleverna är vår framtid! Satsa på förskola, fritidshem och skola, nu!

Köp vår tröja här.. https://www.teamgrahn.com/forskoleupproret

… eller ta på dig något annat orange, kom och visa ditt stöd. ALLA är välkomna att deltaga! Manifestationen är partipolitisk obunden.

Samling kl 13.45 på Sergels torg med avgång mot Mynttorget kl 14.15 där manifestationen börjar kl 15.00.

FÖRSKOLEUPPRORET GER SIG INTE.
ALDRIG!

Sextimmarsdagar på prov i Nyköping

NOTIS | Sedan mars förra året har personal på två äldreboenden i Nyköping arbetat sextimmarsdagar. Personal som deltagit i sextimmars-projektet beskriver det i positiva ordalag och säger bland annat att det blivit mer tid över att träffa barn och ta hand om sig själv.  Flera undersökningar har gjorts på arbetsplatserna under projekttiden och en slutgiltig utvärdering kommer först i slutet av augusti. Än är det oklart om sextimmarsdagarna kommer finnas kvar på äldreboendena i september.

Källa: SVT Nyheter Sörmland

Stöduttalande till hamnarbetarna

Stöduttalande till hamnarbetarna
(som vi inte hann släppa innan de ikväll nådde en överenskommelse)

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed sitt fulla stöd till Hamnarbetarförbundet som nu varslat om total strejk runt om i landets hamnar för att tvinga arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar tillbaka till förhandlingsbordet. Detta efter att Sveriges Hamnar, istället för att vara en seriös arbetsmarknadspart och gå in konstruktivt i förhandlingarna, eskalerat konflikten genom omfattande lockouter.

Hamnarbetarförbundet kräver att få teckna ett kollektivavtal likalydande med det som Transportarbetarförbundet har och bli erkända som fullvärdig avtalspart, varken mer eller mindre. I och med arbetsköparnas hårdnackade motstånd mot detta röstade en stor majoritet av förbundets medlemmar under hösten för strejk om behov skulle uppstå. Efter höstens och vinterns strandade förhandlingar inledde förbundet punktstrejker vilka arbetsköparna besvarade med omfattande lockouter, lockouter som nu riktar sig mot hamnarbetarnas betalda lediga tid (!).

Hamnarbetarförbundet, som organiserar och företräder runt hälften av Sveriges alla hamnarbetare, är sedan en tid tillbaka under attack. Efter en utestängningspolicy har fackförbundet förhindrats från att företräda sina medlemmar i hamnarna så som tidigare och alla förbundets skyddsombud har förbjudits att verka vilket gjort hamnarna till farliga arbetsplatser.

Vi ser också med oro på uppgifter om att Transportarbetarförbundets medlemmar på vissa håll inte bara genomför sina ordinarie arbetspass utan också arbetar övertid för att hjälpa arbetsköparen att lindra strejkernas effekter. Strejkbrytare har ingen plats inom arbetarrörelsen och strejkbryteri ska bekämpas.

Vi uppmanar arbetarkollektiv, fackklubbar och arbetarrörelsens organisationer att ställa sig solidariska med hamnarbetarna. När kapitalet angriper oss arbetare, vår organisationsfrihet, vår arbetsmiljö, vår enighet och vår kamp för bättre villkor så måste vi stå upp för varandra, hjälpas åt att bryta isoleringen och visa att vi backar varandra. Sprid information om konflikten, samla in pengar, skriv stödutalanden från din fackklubb, dela flygblad och arrangera stödmanifestationer och möten.

Allt stöd till de kämpande hamnarbetarna!

Förbundet Arbetarsolidaritet har nyligen avslutat en insamlingskampanj som vi genomfört för att hjälpa till att stärka Hamnarbetarförbundets konfliktkassa. Under kampanjen samlades totalt 35 775 kr in som nu kommer att överlämnas till hamnarbetarna. Vi riktar ett tack till alla medlemmar och sympatisörer som bidragit till insamlingen. De går alldeles utmärkt att fortsättningsvis bidra med pengar till Hamnarbetarförbundets egna konton.