Arbetare till Arbetare: Bussförare och deras förening prisas

Förbundet Arbetarsolidaritet bjuder in till en eftermiddag på Viktoriahuset i Göteborg där det årliga priset Arbetare till Arbetare kommer att delas ut. 2015 års pris tillfaller stadens bussförare och den förening, Sveriges Förenade Bussförare, ett antal av dem bildat och organiserat sig inom. Föreningen mottar även prissumman på 10 000 kr.

När en bussförare i Göteborg förra året brottades ner av kontrollanter var det många andra bussförare som samlades och gick ut till stöd för sin arbetskamrat. Förarnas rop efter bättre arbetsförhållanden och för solidaritet hördes i hela staden. Denna händelse blev startskottet för bildandet av Sveriges Förenade Bussförare, en förening där arbetarna tagit makten och på sina egna premisser kan bestämma vilka frågor som ska drivas och hur deras gemensamma intressen ska tillvaratas.

– Dessa bussförare är ett föredöme och deras handlingar inspirerar inte bara för andra anställda inom kollektivtrafiken utan alla oss arbetare som tror på rättvisa. Kollektiv självorganisering utanför de traditionella fackliga strukturerna, som kan visa sig otillräckliga eller motarbetande, är också något fler borde inspireras av, säger Sebastian Carlsson, förbundsordförande Arbetarsolidaritet.

Arbetare till Arbetare är Förbundet Arbetarsolidaritets årliga pris som delas ut till arbetsplatskollektiv och radikala arbetare som på något sätt har flyttat fram arbetarklassens positioner och inspirerat andra i sin kamp.

Prisutdelningen kommer ske lördagen den 6 februari klockan 14:00 i Viktoriasalen på Viktoriahuset i Göteborg. Där kommer representanter från Sveriges Förenade Bussförare mottaga priset ifråga. De kommer även att berätta om deras arbete. Därefter kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

Tid: Lördag 6 februari kl 14:00.
Plats: Viktoriasalen, Viktoriahuset. Linnegatan 21, Göteborg.

Sjuksköterskors löneuppror prisades med 10 000 kr

Sjuksköterskornas löneuppror ”Inte under 24 000 kronor” prisades under lördagen på ABF-huset i Stockholm med 10 000 kronor av Förbundet Arbetarsolidaritet och Stridsfonden.

Tack, det här priset är till alla dem i rörelsen som har suttit på anställningsintervjuer och ställt krav och tackat nej till jobb för att lönen var för låg, säger Anna Gudmarsdotter, talesperson för ”Inte under 24 000”.

Upproret startade i Umeå 2011 av tre sjuksköterskestudenter. Det spred sig snabbt och har lyckats med något som fackförbunden inom vården inte gjort, nämligen att ordentligt höja ingångslönerna för sjuksköterskorna. Genom att sjuksköterskestudenter över hela landet gemensamt ställt krav och inte tagit jobb under 24 000 kronor har de fått upp ingångslönerna markant.

Ingångslönen i Stockholm för en nyutexaminerad sjuksköterska var innan rörelsen startade ungefär 21 500 kronor. Idag har över femtio procent en ingångslön på minst 25 000 kronor och 86 procent på 24 000 eller mer, enligt rörelsens egna statistik. Under resans gång har också kraven höjts från 24 000 kronor till 25 000 kronor.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala, Umeå kommun och hela Västernorrlands landsting är ingångslönen nu 25 000 kronor, och vid Karolinska har många lyckats förhandla till sig till samma summa. I Uppsala har det lett till en ganska stor uppsägning från sjuksköterskor som trots sin erfarenhet tjänat mindre än de nyutexaminerade.
– Problemet är ju dock inte vårt lönekrav utan att de generella lönerna är för låga och har släpat efter allt för länge, säger Emma Sildén, talesperson för ”Inte under 24 000”.

Emma Sildén och Anna Gudmarsdotter säger att det inte får vara fullt, pinsamt att prata lön eller girigt att sätta värde på sitt eget arbete.
– Ibland spelas ”samvetskortet” och rörelsen får beskyllningar som ”hur kan ni göra detta i en tid när vården går på knäna”? Men det är inte vårt fel, vården har haft problem under lång tid men det har med andra saker att göra, säger Anna Gudmarsdotter.

”Inte under 24 000”-rörelsen är löst sammansatt men har lokalgrupper på 15-tal orter. Förutom spridning via sociala medier är de ute och pratar i sjuksköterskeklasserna vid terminsstart och försöker ha kontaktpersoner i alla klasserna från termin tre. De för också statistik över vad alla nyutexaminerade sjuksköterskor i varje avgångskull har fått för ingångslön och om de är anställda inom kommun, stat eller landsting.

I Stockholm har ”Inte under 24 000” möten ett par gånger per termin och ordnar också en sittning och manifestation varje termin. Sedan ordnas workshops och de har gjort manualer för hur man i praktikern ställer lönekrav vid anställningsintervjun. Hittills har rörelsen genomfört två möten på nationell nivå. I vår planeras ett tredje.
– Då kommer vi eventuellt diskutera en höjning av vårt lönekrav, säger Emma Sidlén.

Förbundet Arbetarsolidaritets (www.arbetarsolidaritet.org) pris heter ”Arbetare till Arbetare” och delas ut för sjätte året till någon eller några som flyttat fram arbetarklassens positioner.

Löneupproret ”Inte under 24 000 kr” prisas

Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare på 10 000 kr går i år till nätverket ”Inte under 24 000 kr” för deras lyckosamma utomfackliga kamp för höjda ingångslöner för sjuksköterskor.

– ”Vi vill genom detta val uppmärksamma arbetsplatskampen inom vården och sätta fokus på kollektivets styrka och den självständiga utomfackliga kampens möjligheter till bättre arbetsvillkor för de anställda”, säger Sebastian Carlsson, förbundsordförande.

Arbetare till Arbetare är Förbundet Arbetarsolidaritets årliga pris som delas ut till arbetsplatskollektiv och radikala arbetare som på något sätt har flyttat fram arbetarklassens positioner och inspirerat andra i sin kamp mot arbetsköparna.

Prisutdelningen kommer ske lördagen den 13 december klockan 14:00 i Erlanderrummet på ABF-huset i Stockholm. Där kommer representanter från ”Inte under 24000 kr” mottaga priset ifråga. De kommer även att berätta om sin kamp för högre ingångslöner. Därefter kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

Tid: Lördag 13 december kl 14:00.
Plats: Erlanderrummet. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Motivering till årets pristagare

”Förbundet Arbetarsolidaritets kongress 2014 har beslutat att årets pris, Arbetare till Arbetare, skall tilldelas nätverket ”Inte under 24 000 kr”. Vi vill genom detta val uppmärksamma arbetsplatskampen inom vården och sätta fokus på kollektivets styrka och den självständiga utomfackliga kampens möjligheter till bättre arbetsvillkor för de anställda.

Sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade som samlat sig i nätverket ”Inte under 24 000 kr” har under flera års tid effektivt drivit kravet på höjda ingångslöner för landets sjuksköterskor. De har kollektivt vägrat att ta anställning under en fastställd lönenivå, som numera också höjts med 1000 kr, samt med stor medial genomslagskraft satt problemen med de oskäliga grundlönerna för sjuksköterskor på agendan.

Deras kamp har varit framgångsrik och pressat ingångslönerna uppåt vilket i sin tur bidragit till nya förutsättningar för en generellt förbättrad löneutveckling för alla inom yrket. Vi hoppas också den kan skapa ringar på vattnet som inspirerar alla arbetare inom vården till att hitta nya sätt att kollektivt agera för att få igenom våra rättmätiga krav på rimliga arbetsvillkor, vilket är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och erbjuda bättre vård till patienterna.”

Vi har en enorm kraft men måste tro på att ett annat samhälle går att skapa

Lördag 14 december delade Förbundet Arbetarsolidaritet ut sitt årliga pris ”Arbetare till Arbetare” för femte gången. Årets pristagare är Atbin Kyan och Iraj Yekerusta som tillsammans med sina arbetskamrater organiserat sig utomfackligt, bedrivit envis kamp mot dåliga arbetsförhållanden och trotsat kommunens försök att tysta dem.

Det är såklart orättvist att bara vi två får priset, för det är många kollegor som kämpat med oss. Den riktiga kampen är ansiktslös, tusentals människor kämpar varje dag utan att få något pris, säger Iraj Yekerusta.

Denna historia börjar för sju år sedan på LSS-boendet Mellbygården i Partille, utanför Göteborg. Här härjade en chef som var ökänd i kommunen och inte var rädd för att bryta lagar och avtal för att pressa arbetsvillkoren, vilket tärde på både personal och de boende med autism.

När en personal exempelvis klagade på en ohållbar situation besvarade chefen det alltid med hot och straff. Chefen ställde gärna de anhöriga mot personalen. Att spela “de svagas försvarare” och att ställa olika personalgrupper mot varandra var en framgångsrikt recept för att hålla de cirka 25 anställda på boendet i schack. Sämre schema eller nekad ledighet hörde till, speciellt för den som ansågs obekväm. En situation som drastiskt skulle förändras.

Facket kallades in men gjorde inget åt situationen, utan allierade sig istället snarast med chefen. Personalen började istället att själv ta små steg för att förbättra situationen.

Eftersom saker fungerade dåligt och vi blev ställda mot varandra började vi prata med varandra i korridorerna om hur vi skulle jobba. Vi ordnade ett möte utan chefen där vi kunde tala fritt. Plötsligt började saker att funka, säger Iraj Yekerusta.

Möten utan chefen stärkte personalen
Personalen kunde tillsammans med pedagogen Iraj ha möten utan chefen. Därifrån kunde arbetssättet diskuteras men även utvecklas underifrån. Verksamheten började fungera avsevärt mycket bättre och brukarnas medicinering kunde minskas, många av dem kunde börja göra helt nya saker som tidigare aldrig hade varit möjliga. Genom att använda pedagogiken som ett verktyg för bättre livsmiljö för de boende blev även arbetsmiljön mer hållbar.

Vi talade om att vi ville ha livskvalitet för de boende. De kunde göra saker som de tidigare inte kunnat, som att åka till simhallen, vilket var ett stort steg för dem, säger Iraj.

Med de pedagogiska mötena ändrades styrkeförhållandena till personalens fördel. Den tystnad som tidigare legat kompakt på chefens månadsmöten var nu förbytt och en enig personal kunde få igenom sina krav. En annan avgörande faktor har varit att personalen före APT-möterna hade pratat ihop sig och det skickades även ut mejl till alla om vilka frågor man kunde ta upp.

Chefen fick se sin makt försvinna då hon efter Atbin Kyans första brev till kommunens politiker, plockades bort som chef för Mellbygården.

Det var då personalen insåg vilken makt de hade, säger Iraj.

Personalen tog över verksamheten
Under ett och ett halvt år ledde Iraj Yekerusta tillsammans med kollegor verksamheten utan någon chef. Rutiner arbetades fram av personalen gemensamt. Till anhöriga lämnades noggranna månadsrapporter om brukarnas mående och antal utbrott. Utbrott och medicinering minskades vilket läkare har intygat.

Ledningen satsade på att splittra det stärkta kollektivet och började en dåligt genomförd renovering. En renovering som skulle dela upp arbetsplatsen till fem olika arbetsplatser. Det var då missnöjet bubblade upp på nytt och personalen startade sin förening ”Pedagogiskt arbete”. En ny chef kom till verksamheten.

Den gamla chefen gör comeback
Chocken var stor när det i samma veva uppdagades att den bortplockade chefen hade förflyttats uppåt i hierarkin och nu skulle fungera som coach åt den nya chefen.

Dessa missförhållanden fick Atbin att i egenskap av skyddsombud skriva ett nytt brev till kommunledningen. Brevet ifrågesatte maktmissbruk och korruption i kommunen. Dagen efter när han kom till arbetet var högste personalchefen där och meddelade att han var avstängd. Kommunchefen frågade även om “hans landsman” delade dessa åsikter.

Det var väldigt märkligt att säga så. Men jag sa “Ja, jag delar vissa delar i kritiken, sa Iraj Yekerusta.

Avstängda men inte uppgivna
Iraj stängdes därmed också av och de två har nu varit hemma med lön sedan slutet av februari. Ledningens punkter för avstängningen har varit rena svepskäl och osanningar som tillbakavisats en efter en och även tagits tillbaka. De har erbjudits upp till tre årslöner för att lämna arbetet frivilligt, men har vägrat. Fallet kommer nu att tas upp i Arbetsdomstolen. Under deras avstängning har all dokumentation från året när personalen tillsammans skötte verksamheten strimlats i en dokumentförstörare av de nya ”pedagogerna”, berättar Lina Asplund som också jobbar på Mellbygården. Hon berättar också att stämningen på jobbet nu är tryckt men att saker och ting ändå är förändrat.

Folk är visserligen tysta nu på personalmötena, men det är en slags protest, säger Lina.

Under avstängningen har Iraj och Atbin ändå varit aktiva, deltagit på möten och arbetat med föreningen och dess tidning ”Pedagogiskt arbete”. Föreningen har öppnats upp så att även annan personal i Partille kan driva frågor om bland annat bra livskvalité för funktionshindrade men även bra arbetsmiljö för personalen, då dessa två frågor är beroende av varandra. Att starta en förening med sina kollegor men även anhöriga verkar ha fungerat bra för att organiserat kunna driva viktiga frågor och nu kan vi se att fler personal i Partille har tagit efter, lärare har nyligen startat en förening.

Trots allt har vår kamp inneburit en framgång. Vi har brutit tystnadskulturen och uppmärksammat dessa frågor i hela kommunen. Vi har en enorm kraft men måste tro på att ett annat samhälle går att skapa, säger Atbin Kyan.

Pressmeddelande: Stridbara arbetare på LSS-boende prisas med 10 000 kronor

Förbundet Arbetarsolidaritets och Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare 2013 går till de två stridbara arbetarna Atbin och Iraj på LSS-boendet Mellbygården i Partille kommun.

Atbin Kyan och Iraj Yekerusta har tillsammans med sina kollegor brutit tystnaden som råder på många arbetsplatser och kämpat mot en ohållbar situation för såväl anställda som brukare och fört konflikten till en politisk nivå.

– Atbin och Iraj har sagt ifrån missförhållanden på sin arbetsplats, deras civilkurage är en inspiration för många anställda i Partille Kommun. Nu tar allt fler anställda i kommunen efter och kritiserar arbetsgivaren offentligt, säger Linda Kreuzinger, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Förbundet Arbetarsolidaritet har sedan 2009 delat ut priset ”Arbetare Till Arbetare” till arbetsplatskollektiv och radikala arbetare som på olika sätt visat på nya vägar och strategier i sin kamp för rättigheter och människovärde. Atbin Kyan hade i egenskap av skyddsombud skrivit ett brev till politiker där han bl.a kritiserade korruption. Dagen efter kom Jan Wesa, högsta personalchefen i Kommunen ner till boendet och stänger av Atbin. Han stängde även av Iraj den dagen då han höll med om brevets innehåll.

Motivering Arbetare till Arbetare 2013:
”För att ha brutit tystnaden, organiserat sig med sina kollegor och tagit över arbetsplatsen. För att ha visat på att utomfacklig kamp inte bara är möjlig, utan nödvändig. Er kamp ledde till en kris hos arbetsgivaren och kommunledningen. Chefer har fått avgå och andra arbetsplatser har tagit efter.

För att ha enat en personalgrupp, startat en kämpande arbetsplatsförening. För att ni genomskådade facket och avslöjade deras skådespel. För att ni aldrig backade, utan tvärtom, fortsatte kämpa. Ni lät er inte tystas bakom arbetsplatsens dörrar, utan attackerade makten, vilket sen ledde till er avstängning. Men ni varken accepterade pengar eller andra jobb.

Atbin och Iraj, er stridbarhet och tro på arbetares självorganisering är en stor inspiration för oss i Förbundet Arbetarsolidaritet. Vi är stolta över att få lämna Arbetare till Arbetare 2013 till er.”

Tid: Lördag 14 december kl 13-15
Plats: Per Albinrummet i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.