Prisutdelning av Arbetare till Arbetare 2017

Under lördagseftermiddagen den 11 november samlades ett trettiotal personer på ABF-huset i Stockholm för att delta i Förbundet Arbetarsolidaritets (FAS) prisutdelning Arbetare till Arbetare 2017. Årets pristagare, Stockholms Sopgubbar, hade en grupp representanter på plats för att ta emot dels en prissumma men även pengar från en insamling som startade i våras.

Strax efter klockan 14 påbörjades prisutdelningen av Arbetare till Arbetare 2017 och FAS ordförande Martin Fransén inledde dagen med att berätta om Stridsfonden, vilket som namnet antyder är en fond som förbundet förvaltar (se mer: stridsfonden.se). Därefter gick Fransén igenom vilka som vunnit priset tidigare år.

Sedan var det äntligen dags att be vinnarna ställa sig upp och komma fram. Under applåder och kamerablixtrande lämnades ett diplom över, samt blommor och en check på 180 341 kronor från insamlingen som startades i våras under sopkonflikten. Även en prissumma på 10 000 kronor lämnades och motiveringen lästes upp:

2017 års Arbetare till Arbetare tilldelas Stockholms Sopgubbar för att de kollektivt och rakryggat stått upp mot företaget Reno Norden och kämpat mot lönesänkningar och ökad arbetsbelastning. De har satt fingret på problematiken med villkorsdumpande upphandlingar och inspirerat arbetarklassen till självständig kamp.

Efter utdelningen var det dags för sopgubbarna själva att få prata. Åhörarna på plats fick höra om arbetet som sopgubbe, hur det varit historiskt, vilka kamper som förts genom åren, hur det sett ut i nutid, om situationen de befinner sig i nu, samt om erfarenheter dom fått under åren de kämpat tillsammans.

Förbundet Arbetarsolidaritet vill återigen tacka alla som kom på Arbetare till Arbetare 2017, och då i synnerhet sopgubbarna som inspirerat oss och många andra med sina kamper!

Arbetare till Arbetare 2016: Stockholms stridbara taxiförare

I lördags slöt medlemmar och sympatisörer upp till Förbundet Arbetarsolidaritets årliga utdelning av priset Arbetare till Arbetare. Priset delas ut till ett arbetarkollektiv, en stridbar fackklubb eller en individ som under året utmärkt sig genom att organisera sig och ta strid och på så sätt varit ett föredöme och en inspirationskälla för oss övriga i arbetarklassen.

Mötet inleddes med en presentation av Förbundet Arbetarsolidaritet samt Stridsfonden och därefter fick årets pristagare, Stockholms stridbara taxiförare, ta vid med en presentation av läget i taxibranschen. De berättade om hur de organiserat sig och kämpat mot ohållbara arbetsvillkor, där vinsten gått till de bolag som äger beställningscentralen (växeln där man beställer ifrån), samt om allt hårdare avtal mellan växeln – åkerierna – förarna. Långa arbetstider som tär på arbetarna för att ens kunna få ekonomin att gå ihop. Det skapar inte bara ännu en utsatt grupp av arbetare utan också en osäkerhet för alla i trafiken, taxiförarna säger själva att det inte går att ha förare bakom ratten som är trötta och utmattade. Dessa säger dock högljutt ifrån, vilket vi bland annat sett i och med kortegen de hade i Stockholm men även genom bildandet av Taxiklubben som organiserar arbetare inom yrket. De har även blivit uppmärksammade flera gånger i pressen där de lagt fram sina krav.

Tillsammans hoppas vi i Förbundet Arbetarsolidaritet att Taxiklubben fortsätter att organisera taxiförare, sätta press på att dessa avtal måste upphöra, samt en eller annan kortege till längs Stockholms gator.

Motivering till årets pris:

Taxibranschen har under ett flertal år genomgått stora förändringar som resulterat i allt sämre villkor för förarna. Dåliga upphandlingar och sämre ersättningar har tvingat fram långa arbetsdagar för att överhuvudtaget kunna överleva på lönen. För att vända utvecklingen krävs därför enighet och motstånd. Och det är just vad taxiförarna i Stockholm har börjat göra. Genom att snacka ihop sig och genomföra gemensamma aktioner som att ”sätta sig i pausläge” och köra i gemensamma protestkorteger har man både pressat politiker och arbetsköpare samt gett problemen i branschen uppmärksamhet. Just detta solidariska och självständigt stridbara agerande är avgörande för all förändring för arbetarklassen. Årets pristagare av priset Arbetare till Arbetare går därför till Stockholms stridbara taxiförare!

Arbetare till Arbetare: Bussförare och deras förening prisas

Förbundet Arbetarsolidaritet bjuder in till en eftermiddag på Viktoriahuset i Göteborg där det årliga priset Arbetare till Arbetare kommer att delas ut. 2015 års pris tillfaller stadens bussförare och den förening, Sveriges Förenade Bussförare, ett antal av dem bildat och organiserat sig inom. Föreningen mottar även prissumman på 10 000 kr.

När en bussförare i Göteborg förra året brottades ner av kontrollanter var det många andra bussförare som samlades och gick ut till stöd för sin arbetskamrat. Förarnas rop efter bättre arbetsförhållanden och för solidaritet hördes i hela staden. Denna händelse blev startskottet för bildandet av Sveriges Förenade Bussförare, en förening där arbetarna tagit makten och på sina egna premisser kan bestämma vilka frågor som ska drivas och hur deras gemensamma intressen ska tillvaratas.

– Dessa bussförare är ett föredöme och deras handlingar inspirerar inte bara för andra anställda inom kollektivtrafiken utan alla oss arbetare som tror på rättvisa. Kollektiv självorganisering utanför de traditionella fackliga strukturerna, som kan visa sig otillräckliga eller motarbetande, är också något fler borde inspireras av, säger Sebastian Carlsson, förbundsordförande Arbetarsolidaritet.

Arbetare till Arbetare är Förbundet Arbetarsolidaritets årliga pris som delas ut till arbetsplatskollektiv och radikala arbetare som på något sätt har flyttat fram arbetarklassens positioner och inspirerat andra i sin kamp.

Prisutdelningen kommer ske lördagen den 6 februari klockan 14:00 i Viktoriasalen på Viktoriahuset i Göteborg. Där kommer representanter från Sveriges Förenade Bussförare mottaga priset ifråga. De kommer även att berätta om deras arbete. Därefter kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

Tid: Lördag 6 februari kl 14:00.
Plats: Viktoriasalen, Viktoriahuset. Linnegatan 21, Göteborg.

Sjuksköterskors löneuppror prisades med 10 000 kr

Sjuksköterskornas löneuppror ”Inte under 24 000 kronor” prisades under lördagen på ABF-huset i Stockholm med 10 000 kronor av Förbundet Arbetarsolidaritet och Stridsfonden.

Tack, det här priset är till alla dem i rörelsen som har suttit på anställningsintervjuer och ställt krav och tackat nej till jobb för att lönen var för låg, säger Anna Gudmarsdotter, talesperson för ”Inte under 24 000”.

Upproret startade i Umeå 2011 av tre sjuksköterskestudenter. Det spred sig snabbt och har lyckats med något som fackförbunden inom vården inte gjort, nämligen att ordentligt höja ingångslönerna för sjuksköterskorna. Genom att sjuksköterskestudenter över hela landet gemensamt ställt krav och inte tagit jobb under 24 000 kronor har de fått upp ingångslönerna markant.

Ingångslönen i Stockholm för en nyutexaminerad sjuksköterska var innan rörelsen startade ungefär 21 500 kronor. Idag har över femtio procent en ingångslön på minst 25 000 kronor och 86 procent på 24 000 eller mer, enligt rörelsens egna statistik. Under resans gång har också kraven höjts från 24 000 kronor till 25 000 kronor.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala, Umeå kommun och hela Västernorrlands landsting är ingångslönen nu 25 000 kronor, och vid Karolinska har många lyckats förhandla till sig till samma summa. I Uppsala har det lett till en ganska stor uppsägning från sjuksköterskor som trots sin erfarenhet tjänat mindre än de nyutexaminerade.
– Problemet är ju dock inte vårt lönekrav utan att de generella lönerna är för låga och har släpat efter allt för länge, säger Emma Sildén, talesperson för ”Inte under 24 000”.

Emma Sildén och Anna Gudmarsdotter säger att det inte får vara fullt, pinsamt att prata lön eller girigt att sätta värde på sitt eget arbete.
– Ibland spelas ”samvetskortet” och rörelsen får beskyllningar som ”hur kan ni göra detta i en tid när vården går på knäna”? Men det är inte vårt fel, vården har haft problem under lång tid men det har med andra saker att göra, säger Anna Gudmarsdotter.

”Inte under 24 000”-rörelsen är löst sammansatt men har lokalgrupper på 15-tal orter. Förutom spridning via sociala medier är de ute och pratar i sjuksköterskeklasserna vid terminsstart och försöker ha kontaktpersoner i alla klasserna från termin tre. De för också statistik över vad alla nyutexaminerade sjuksköterskor i varje avgångskull har fått för ingångslön och om de är anställda inom kommun, stat eller landsting.

I Stockholm har ”Inte under 24 000” möten ett par gånger per termin och ordnar också en sittning och manifestation varje termin. Sedan ordnas workshops och de har gjort manualer för hur man i praktikern ställer lönekrav vid anställningsintervjun. Hittills har rörelsen genomfört två möten på nationell nivå. I vår planeras ett tredje.
– Då kommer vi eventuellt diskutera en höjning av vårt lönekrav, säger Emma Sidlén.

Förbundet Arbetarsolidaritets (www.arbetarsolidaritet.org) pris heter ”Arbetare till Arbetare” och delas ut för sjätte året till någon eller några som flyttat fram arbetarklassens positioner.

Löneupproret ”Inte under 24 000 kr” prisas

Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare på 10 000 kr går i år till nätverket ”Inte under 24 000 kr” för deras lyckosamma utomfackliga kamp för höjda ingångslöner för sjuksköterskor.

– ”Vi vill genom detta val uppmärksamma arbetsplatskampen inom vården och sätta fokus på kollektivets styrka och den självständiga utomfackliga kampens möjligheter till bättre arbetsvillkor för de anställda”, säger Sebastian Carlsson, förbundsordförande.

Arbetare till Arbetare är Förbundet Arbetarsolidaritets årliga pris som delas ut till arbetsplatskollektiv och radikala arbetare som på något sätt har flyttat fram arbetarklassens positioner och inspirerat andra i sin kamp mot arbetsköparna.

Prisutdelningen kommer ske lördagen den 13 december klockan 14:00 i Erlanderrummet på ABF-huset i Stockholm. Där kommer representanter från ”Inte under 24000 kr” mottaga priset ifråga. De kommer även att berätta om sin kamp för högre ingångslöner. Därefter kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

Tid: Lördag 13 december kl 14:00.
Plats: Erlanderrummet. ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Motivering till årets pristagare

”Förbundet Arbetarsolidaritets kongress 2014 har beslutat att årets pris, Arbetare till Arbetare, skall tilldelas nätverket ”Inte under 24 000 kr”. Vi vill genom detta val uppmärksamma arbetsplatskampen inom vården och sätta fokus på kollektivets styrka och den självständiga utomfackliga kampens möjligheter till bättre arbetsvillkor för de anställda.

Sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade som samlat sig i nätverket ”Inte under 24 000 kr” har under flera års tid effektivt drivit kravet på höjda ingångslöner för landets sjuksköterskor. De har kollektivt vägrat att ta anställning under en fastställd lönenivå, som numera också höjts med 1000 kr, samt med stor medial genomslagskraft satt problemen med de oskäliga grundlönerna för sjuksköterskor på agendan.

Deras kamp har varit framgångsrik och pressat ingångslönerna uppåt vilket i sin tur bidragit till nya förutsättningar för en generellt förbättrad löneutveckling för alla inom yrket. Vi hoppas också den kan skapa ringar på vattnet som inspirerar alla arbetare inom vården till att hitta nya sätt att kollektivt agera för att få igenom våra rättmätiga krav på rimliga arbetsvillkor, vilket är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och erbjuda bättre vård till patienterna.”