Stöduttalande till Hamnarbetareförbundet

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt helhjärtade stöd till hamnarbetarna i Göteborgs hamn och för de krav och stridsåtgärder Hamnarbetarförbundet riktat mot arbetsköparen APM Terminals Gothenburg.

Vi ser med ilska och bestörtning på de repressiva åtgärder arbetsköparen vidtagit för att försvåra för det starka och medvetna hamnarbetarkollektivet i Göteborgs hamn. Detta bland annat genom en generell ovilja att erkänna organisationen de berörda arbetarna valt att organisera sig i, samt avsiktligt försvårande av deras arbetsmiljöarbete och nu även medelst påtryckningar mot förtroendevalda genom indragande av betald facklig tid.
I kölvattnet av detta ser vi också högljudda utspel från arbetsköparorganisationer där strejk- och föreningsrätten attackeras i grunden.

Förbundet Arbetarsolidaritet har satt över en summa pengar som konfliktstöd till de kämpande hamnarbetarna, och kommer noga att följa och rapportera om hur kampen fortlöper.

Fortsätt kämpa!

På förbundsstyrelsens uppdrag,

Sebastian Karlsson
Ordförande
Förbundet Arbetarsolidaritet

Vill du stödja hamnarbetarnas kamp?

– Gå in på Stöd hamnarbetarna i Göteborg och sprid deras aktuella material https://www.facebook.com/groups/112615883700/

– Sätt in pengar på deras konto: bankgiro 177-9750 (märk bidraget med Konfliktstöd 2016).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *