Stöduttalande till skånska barnmorskor och sjuksköterskor

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed uttrycka vårt fulla stöd till de barnsjuksköterskor i Helsingborg och barnmorskor i Malmö som under hösten sagt upp sig i protest mot åtstramningar och den orimliga arbetsbörda de påtvingas.

Det är skamligt att de som arbetar inom vården inte bereds rimliga arbetsvillkor och de resurser som behövs för att såväl orka med sina egna arbeten som att kunna ge en god vård åt patienterna. Samtidigt är det en självklar följd av den effektiviseringshets och besparingspolitik som så länge tyvärr har präglat vård- och omsorgssektorerna. Just därför är denna typ av protester och försök till motstånd så viktiga att stödja och uppmuntra, och låt oss hoppas att sjukvårdspersonalen kan tvinga tillbaka respektive ledningar till förhandlingsbordet.

Stå på er!

Kamratligen
Styrelsen, Förbundet Arbetarsolidaritet 2016-11-05

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *