Klasskampens historia i Sverige

Det första mötet i serien ”Klasskampens historia i Sverige” gick av stapeln på ABF-huset i Stockholm under tisdagskvällen den 12 maj. Föredragsserien arrangeras av Förbundet Arbetarsolidaritet och Rött Forum. Ett trettiotal personer hade kommit för att lyssna och deltaga i den efterföljande diskussionen.

Håkan Blomqvist, mötets historiker och inledare, introducerade mötet, och temat var klasstriderna i Sverige från 1848 fram till första världskriget. Håkan uppehöll sig bl.a. vid Galicierstriden kring perioden 1906-1908, då arbetsgivarna importerade polska arbetare för att dumpa lönerna. Detta ledde inledningsvis till nationalistiska och reaktionära reaktioner från skånska fackföreningar som anklagade arbetsgivarna för att förråda fosterlandet, men också till försök att organisera de polska arbetarna. Detta ledde även till strejker bland dessa, då dessa arbetare, varav många var polska socialdemokrater, förstod att de utnyttjades för att ställa arbetare mot arbetare. Exemplet pockade på en aktuell diskussion om hotet från rasism och chauvinism, och om vikten av att kampen för internationell solidaritet förs i praktisk bemärkelse.

Blomqvist uppehöll sig också vid storstrejken 1909, som till sin kärna var en konflikt som handlade om arbetsgivarnas rätt att styra över anställningar och rätten att leda och fördela arbetet. Nederlaget för strejken kom att spela en avgörande roll för den svenska arbetarrörelsens vägval. Efter föreläsningen blev det utrymme för diskussion och frågor.

Föreläsningen och mötet uppskattades av deltagarna, och vi ser fram mot en mycket intressant och givande fortsättning, redan nästa tisdag. Då avhandlas perioden från revolutionsåret 1917, och klasskonflikterna på 1920- och 30-talet fram till Ådalen och Saltsjöbadsavtalet. Särskilt fokus blir det på kvinnoarbetarnas organisering. Väl mött!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *