Stöduttalande till strejkande byggnadsarbetare i Göteborg

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed vårt fulla stöd till de strejkande polska byggnadsarbetarna på företaget Pilgrim i Göteborg.

Många utländska arbetare i Sverige utnyttjas brutalt av arbetsgivare med bland annat långt mycket lägre löner. Många av dem bor även under mycket påfrestande förhållanden då de vistas här. I detta fall nöjer sig arbetsgivaren inte med detta utan har även underlåtit att betala de sociala avgifter och skatter som de är skyldiga att betala.

Arbetarna på byggföretaget Pilgrim som jobbar på Johanneberg Science Park har nu fått kravbrev från kronofogden för obetalda skatter, i protest har de nu gått ut i vild strejk. Vi anser att dessa arbetares protester är fullt legitima och att det är en självklarhet att solidarisera sig med dem vilket vi även uppmanar resten av arbetarklassen och allmänheten att göra.

Klasskamp och arbetarsolidaritet,

Förbundet Arbetarsolidaritet genom

Sebastian Carlsson,
Förbundsordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *