Stöduttalande för järnvägsarbetarnas strejk

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker vårt fulla stöd till SEKO och de strejkande järnvägsarbetarna i konflikten med Veolia. Veolias strävan att byta fasta heltider mot osäkra, ofrivilliga deltider är ett försök att dumpa villkoren som aldrig kan accepteras.

Veolias agerande måste samtidigt ses mot bakgrunden av den sjuka upphandlingspolitiken där avtalsdumpning driver fram dessa huvudlösa nedskärningar på bekostnad av såväl resenärer som tågpersonal. Förskjutningen av fasta anställningar med heltid mot tillfälliga anställningar och deltider är även en tendens som drivs av arbetsköpare som det ligger i alla arbetares intresse att motarbeta. Där för är er kamp så viktig!

Förbundet Arbetarsolidaritet vill även särskilt lyfta fram alla de järnvägsarbetare som snackat sig samman och drivit opinion mot Veolias agerande bl a genom bloggen ”Öresundstågsbloggen” och på så sätt fått hela arbetarkollektivet på fötter. Ni har tydligt visat vilken kraft vi har om vi går samman!

Klasskamp och arbetarsolidaritet,

Linda Kreuzinger, förbundsordförande.

Göteborg, 2014-06-03.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *