Bemanningsföretagen expanderar – arbetarklassen måste ta kampen!

Bemanningsbranschen ökade kraftigt under 2011 visar statistik från SCB. Idag tvingas 52 700 arbetare i Sverige att försörja sig genom att agera inhyrd arbetskraft. Detta är en ökning med 30 procent gentemot 2010.

Bemanningsföretagens expansion är idag ett av arbetarklassens största gissel. Inhyrd arbetskraft används systematiskt som murbräcka för att försvåra kollektivt agerande på arbetsplatserna, pressa upp tempot och för att kringgå LAS.

Sedan 2002 har antalet förvärvsarbetande i bemanningsbranschen mer än fördubblats. Trots en ökning på 30 procent av antalet arbetare i branschen under 2011, ökade bara lönesumman under samma period med 18 procent, rapporter Statistiska Centralbyrån.

Bemanningsbranschen expanderar i samtliga Sveriges län, och i sju av länen ökade antalet förvärvsarbetande i bemanningsföretag med mer än 50 procent. Störst var ökningen i Jönköpings län, men även Västmanlands och Uppsala län ökade med runt 60 procent.

Från fackets sida har viljan att försöka slå detta dödliga vapen som bemanningsföretagen på sikt utgör för arbetarklassens organisering, ur händerna på företagsägarna lyst med sin frånvaro. Vid uppmärksammade fall där bemanningsföretag har använts för att kringgå LAS, till exempel på Lagena – Systembolagets lager i Jordbro – och Urban Outfitters, men även många andra ställen har facket passivt stått bredvid med händerna i byxfickorna och tittat på.

När IF Metall slöt sitt vida kritiserade ”krisavtal” 2009, gick förbundet även med på att urholka LAS genom att företagen fick rätten att ta in bemanningsföretag för att täcka tillfälliga arbetstoppar under högst 30 dagar även om egen personal avskedats de senaste sex månaderna.(1)

Men vi arbetare på ”golvet” kan inte vänta på att facken ska agera. Under 1970- och 80-talen genomfördes i genomsnitt över 100 strejker per år, den stora majoriteten av dessa var vilda – det vill säga utan fackets välsignande. Kampen mot bemanningsföretagen är på inga sätt enkel och den får aldrig bli en kamp mot arbetarna i dem. Arbetarklassen måste alltid hålla ihop.

Förbudet mot privat arbetsförmedling upphörde 1991 på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Dessa hade då varit förbjudna i 56 år. Endast genom kamp kan vi flytta fram våra positioner, att återigen pressa fram ett förbud mot bemanningsföretag skulle vara en viktig seger.

Förbundet Arbetarsolidaritet kommer efter förmåga att stödja all arbetsplatskamp mot bemanningsföretagen. Står din arbetsplats inför en konflikt, behöver stöd ekonomiskt eller på annat vis – hör gärna av dig till förbundet och Stridsfonden.

(1) Dessutom gavs företagen rätten att göra undantag från LAS turordningsregler när det gällde 3 av 10 av dem som ska återanställas, vilket i praktiken innebar att företag som vill ha bort en arbetare som är utsliten, fackligt aktiv, eller på andra sätt besvärlig, gavs en enkel möjlighet att göra sig av med denne.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *