Brevbärare upp till kamp mot försämrade arbetsförhållanden

På initiativ av brevbärare i Stockholmsförorten Skärholmen samlades torsdag 24 april drygt femtio brevbärare från ett tiotal kontor i staden. Mötet syftade till att lägga grunden till en gräsrotsrörelse bland postarbetarna i Stockholm, mot den allt högre arbetsbelastningen och de osäkrare anställningsförhållandena.

Flera mötesdeltagare vittnade om minskade personalstyrkor, massiv övertid och uppsplittrade arbetsgrupper – och bemanningsföretag som får täcka upp de värsta glappen. På mötet fanns även representanter från såväl SEKO som SAC Syndikalisterna och Postarbetarunionen och man diskuterade vikten av att bygga en rörelse på golvet, här och nu. Man lade planer för en kampanj med en demonstration och mediauppvaktning gällande konsekvenserna av försämringar för brevbärarna, bland annat den försämrade kvalitéten på Postens tjänster. Utöver detta beslutades om ett nytt möte då deltagarna skulle försöka mobilisera än fler, samt antogs en rad krav som man kommer arbeta för att förankra på arbetsplatserna och ställa till sina arbetsköpare:

– Mer fastanställda, mer trygga anställningar!
– Mindre distrikt!
– Vi vill ha fasta distrikt!
– Följ arbetsmiljölagen – arbetet ska anpassas efter den enskilda individens förmåga!
– Nej till bemanningsföretag!
– Nej till alkolås!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *