Sabuni vill ha låglönemarknad för invandrare

Den borgerliga jobbpolitikens lösningar handlar som alltid om att förse arbetsköparna inom svenskt näringsliv med billig arbetskraft.

Vi har under den senaste mandatperioden fått uppleva en lång rad av angrepp på såväl arbetsrätt som direkta attacker på arbetarklassen. I den pågående valrörelsen ljuger politikerna sig blå i ansiktet och bjuder över varandra med tomma löften, både till höger och vänster. Men en sak är i alla fall säker, attackerna på oss arbetare kommer inte att bli färre. Senast i raden utav politiker som kastar skit i ansiktet på oss, är den borgerliga integrationsministern Nyamko Sabuni.

I sin i veckan utkomna bok ”Det nya Sverige”, ger hon flera förslag på hur enligt henne ”utlandsfödda lättare ska få jobb”. Ett av huvudspåren är att hon anser att man bör förändra lagen om anställningsskydd genom att slopa turordningsreglerna. Detta följer den tydligt utstakade borgerliga linjen om att skapa låglönejobb genom att använda ungdomar och invandrare som billig arbetskraft.

Att man från borgerligt håll vill få bort turordningsreglerna är inget nytt. Det nya är att Nyamko Sabuni, försöker motivera slopandet med att det gynnar invandrare att få anställning. Helt utan skrupler försöker hon lura på oss gammal skit i ny kostym. Slopade turordningsregler kommer aldrig att gynna arbetarklassen, vad de än säger.

Slopade turordningsregler innebär främst en maktförskjutning, där arbetsköparna ges möjlighet att sparka arbetare helt godtyckligt. Och är något som arbetsköparorganisationerna länge eftersträvat för att kunna göra sig av med obekväm arbetskraft. Hur just ett slopade av turordningsreglerna skall ge invandrare anställning kan hon ej förklara.

Vidare föreslår den förvirrade Nyamko Sabuni en låglönemarknad för invandrare. Svenska ingångslöner är enligt henne alldeles för höga. Invandrare skall då kunna anställas för en lön långt under den avtalsenliga ingångslönen. I branscher där man under år kämpat för att få upp ingångslönerna riskerar man nu att få se det omintetgjort, om Sabunis manöver runt ingångna avtal blir en realitet. Vi kommer aldrig att acceptera att det skapas ett A- och B-lag bland oss arbetare. Vi kommer aldrig att acceptera att man ställer arbetare mot arbetare. I alla lägen klass mot klass.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *