Arbetarsolidaritet stödjer piloternas strejk

De svenska piloterna, ledda av Svensk Pilotförening, ligger i konflikt med sina arbetsköpare och har i solidaritet med 80 varslade kollegor gått ut i en endagsstrejk för att sätta handling bakom sina ord vid förhandlingsbordet.

Vi anser pilotstrejken vara bra och viktig av främst två orsaker. Den första är att den största tvistefrågan är den som bland annat bygg- och handelsbranschen dragits med under flera år, nämligen problematiken med bemanningsföretag. Företaget Avia Express har sagt upp 80 piloter för att sedan ”återanställa” dem via bemanningsföretag. Samma sak som bland andra butikskedjan Urban Outfitters gjorde och fick mycket kritik för. Bemanningsplågan har drabbat den lågavlönade arbetarklassen tidigare, nu drabbas även de lönearbetande mellanskikten. Den andra viktiga delen av strejken är att piloterna agerar som ett kollektiv, då strejken är en solidaritetsaktion med de avskedade piloterna. Detta leder i förlängningen till ett stridbarare kollektiv och det är en utveckling som Förbundet Arbetarsolidaritet ser som positivt.

Piloter anses kanske inte traditionellt tillhöra arbetarklassen då en genomsnittlig lön ligger på cirka 47 000 kronor i månaden. Dock så är de precis som rörmokare och dagisfröknar anställda av arbetsköpare, de är beroende av att sälja sitt arbete och de har inget arbetsledaransvar över övrig personal i flygplanet, trots att deras bransch är präglad av gamla hierarkier där piloterna har högst status. Får de kicken är det a-kassa som gäller för dem, precis som för oss. Efter fyra år med borgerlig regering och efter en tuff finanskris tvingas nu de trygga mellanskikten inse vilken sida de skall stå på. Flygbranschen har varit i kris i tio år, och piloterna (och övrig personal) har varit tvungna att se stora varsel, sänkta löner och försämrade arbetsvillkor.

Vi stödjer piloternas rätt till fasta och trygga anställningar, och välkomnar deras kampvilja. Uppenbart är att en god lön inte kan köpa dig anställningstrygghet om ditt öde vilar i någon annans händer, kamp och kamratskap måste därför vara vårt svar på arbetslöparnas attacker.

Förbundet Arbetarsolidaritet 2010-06-17

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *