Möte om arbetsplatskamp i hamn, trots snökaos i Göteborg

Lördagen den 20:e februari anordnade Förbundet Arbetarsolidaritet ett öppet möte tillsammans med representanter från Svenska Hamnarbetarförbundet, avdelning 4, på temat arbetsplatskamp och situationen i Göteborgs hamn.

Snön vräkte ned, bromsar på tågen frös fast, spårvagnarna stod stilla och bussarna kom ingen stans. Trots detta var det nästan 35 personer som lyckades ta sig fram till Järntorget och Arbetarrörelsens folkhögskola och det utannonserade mötet.

Efter att ha hälsat alla välkomna inledde förbundets kassör med att kort presentera framväxten av Förbundet Arbetarsolidaritet och vad vi i förbundet ser som vår huvudsakliga uppgift i dagsläget. Därefter tog förbundets ordförande över ordet och presenterade tanken med Stridsfonden och priset ”Arbetare till arbetare”.

Sedan följde ett antal frågor rörande lokalklubbarnas uppbyggnad, vem som beslutar över Stridsfondens ekonomiska medel och om fonden är tänkt att uteslutande vara till stöd vid arbetsplatskonflikter i Sverige eller om vi även kunde tänka oss att stödja konflikter utomlands.

Efter en bensträckare tog Erik Helgesson från Hamn4:an vid för att prata om kampen i hamnen. För att skapa en förståelse för hamnarbetarnas specifika situation och möjligheter till kamp, tog Erik avstamp i Svenska Hamnarbetarförbundets historiska rötter. Mycket inspirerande och detaljrikt växte bilden fram av ett förbund som inte backar för att ta fighten med varken svinaktiga arbetsköpare, borgerliga medier eller klassförrädare i minoritetsfacket, Svenska Transportarbetareförbundet.

Hamn4:an visade upp en oerhörd variation när det gäller olika typer av stridsåtgärder. Detta för att de alltid skall vara så oförutsägbara som möjligt inför arbetsköparna. Bland annat har de lagt ett varsel om stridsåtgärder som sträcker sig till 2011, tillämpar generationsstrejker och olika typer av blockader. De vägrar att arbeta på samma båtar som inhyrd bemanningspersonal, vägrar att befatta sig med ”smittat gods”.

Dessutom har de en väldigt specifik situation med den så kallade blixtkåren, som i nuläget utför en stor del av det totala arbetsuttaget i hamnen. Under januari månad 2010 uppgick antalet arbetstimmar som ligger utanför det ordinarie schemat till 6419. Det innebär att 30,7 % av hamnarbetarnas totalarbetstid sker med hjälp av extraresurser i form av blixtarbetare och övertid. Blixtarbetarna är ett slags tillfälliga arbetare med en anställningsform som inte omfattas av bland annat LAS. Hamn4:an försöker med hjälp av olika kampmetoder visa att dessa arbetare verkligen behövs för att klara arbetet i hamnen. På sikt hoppas man att detta skall resultera i fasta anställningar.

I nuläget står Hamnarbetarförbundet inför en ny situation. Efter en lång period av protester har kommunen beslutat att hamnen skall säljas till privata intressen. Vad detta kommer att medföra får framtiden utvisa. En sak är säker. Hamnarbetarna i Hamn4:an kommer aldrig att vika ned sig.

Efter mötet var det flera personer som visade intresse för att vara med och dra igång en lokalklubb av Förbundet Arbetarsolidaritet i Göteborg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *