Redarföreningen till attack mot arbetarna

Sveriges Redarförening anser att krisen för sjöfarten ska lösas med utflaggning, utländska besättningar och bekvämlighetsregister. Detta är inget annat än en ren attack mot arbetarklassen.

Sveriges Redarförening erbjuder i ett nyhetsbrev, utgivet av Svensk Sjöfartstidning, sina medlemmar hjälp med att hitta de billigaste länderna att registrera fartygen i, så kallad utflaggning. Redarna vill på så sätt hitta en väg att ta sig runt kollektivavtalen genom att upprätta ett system där varje rederi tecknar egna avtal direkt med besättningar utan facklig inblandning.
Förutom att flagga ut båtar till andra länder, vill redarna även öka TAP-kvoterna, det vill säga andelen utländsk personal på båtarna. Detta för att kunna anställa arbetare med sämre villkor.

Redarföreningen vill också skapa ett svenskt internationellt register. Sverige skulle därmed få ett så kallat ”bekvämlighetsregister”. Ett sådant register innebär i praktiken ett förbud för kollektivavtal och diskriminerande villkor för utländska besättningar.

I SEKOtidningen medger redarföreningens vd Håkan Friberg att ett alternativ för att få ner kostnaderna är att ta in besättningar med lägre löner. I dag tillämpar arbetsköparna redan något som kallas Nettomodellen, som innebär att redarna i praktiken inte betalar några arbetsgivaravgifter.

Detta är inte den enda bransch där arbetsköparna på senare tid kraftigt gått till attack mot arbetarklassen. Vi har sett tendenserna sprida sig med extremt slimmade organisationer, ökad andel anställda från bemanningsföretag, vistidsanställningar, ”obekväma” arbetare och förtroendevalda som köps ut, samt ett evigt fifflande för att ta sig runt arbetsrättsliga- och kollektivavtalsenliga regler. Redarna har genom sin attack visat att de, likt andra arbetsköpare, är beredda att gå hur långt som helst för att försöka rädda sin profiter. Nu är det dags att vi i arbetarklassen står upp och visar att vi vägrar låta oss trampas på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *