Förbundets första kongress en succé

Förbundet Arbetarsolidaritet höll den 5 september sin första kongress. Efter en heldag av diskussioner och beslut har förbundet nu valt en förbundsstyrelse, antagit politisk plattform samt verksamhetsplan för det kommande året.

Kongressdagen startade med frukostbuffé allt medan kongressdeltagare från ett tiotal orter anlände. På kongressen deltog även ett par intresserade personer som observatörer.
Efter intressanta diskussioner i principiellt viktiga frågor antogs ett flertal dokument som beskriver våra åsikter och mål med verksamheten. Stadgar finjusterades för att passa den nuvarande strukturen i förbundet. Dessa dokument kommer inom kort att publiceras på vår hemsida och ger den intresserade en mer utförlig presentation om vad vi står för.
Under kongressen fylldes viktiga poster och flera arbetsgrupper tillsattes. Värt att nämna är att förbundet nu fått sin första ordförande, Micke Fritz, 34-årig vårdarbetare från Katrineholm.

En av förbundets viktigaste frågor är arbetet med Stridsfonden. Som en lansering av denna beslutades att priset ”Arbetare till arbetare” ska delas ut redan i år. Årets pristagare blev föga oväntat det kämpande arbetarkollektivet på Lagena. Deras kamp mot ledningens försök att successivt ersätta fast anställda arbetare med tillfällig personal från bemanningsföretag är en inspiration för oss alla. Frågan är principiellt viktig för den svenska arbetarklassen då arbetsköparna ständigt angriper de rättigheter vi som klass slagits för i generationer. Lagenaarbetarna valde att sätta ner foten och av denna anledning får de priset.

Kongressen antog också en verksamhetsplan. Förbundets mål för det kommande verksamhetsåret, fram till september 2010, är att starta ett antal nya lokalklubbar, sprida information om klasskampen och Stridsfonden, och att fortsätta understödja kämpande arbetarkollektiv.

Kongressen avslutade vid sjutiden. Då tog kongresspuben vid och det bjöds på en mycket god gryta, och öl och cider plockades fram. Under kvällen fortsatte diskussioner som en informell fortsättning på dagens mer formella beslutsfattande. Mötesdelegaterna passade även på att lära känna varandra då många inte träffats tidigare. Puben höll igång framåt småtimmarna och fyllde en viktig social funktion.

Mötesdeltagarna var alla mycket nöjda med Förbundets första kongress och vi ser nu framåt med entusiasm. Redan den 26:e håller vi vårt första öppna möte om kämpande arbetarkollektiv med Jessica Moya från Lagena (Patrik Olofsson som annonserats tidigare har fått förhinder) och Frances Tuuloskorpi från Folkrörelselinjen. Vi hälsar alla välkomna till detta och inbjuder alla som ställer sig bakom våra åsikter och vill stödja kämpande arbetare att ansluta sig till Förbundet Arbetarsolidaritet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *