Expert: ”Ingen avtalspension? Kräv högre lön!”

Annika Creutzer, expert i radioprogrammet Plånboken i SR P1, rekommenderar i dagens utsändning av programmet arbetare att kontrollera om arbetsköparen genom kollektivavtal eller på annat sätt betalar in pengar till avtalspension (också känt som tjänstepension). Om så inte är fallet tycker hon att man ska kräva en högre lön eftersom de pengar som betalas in till en sådan försäkring är pengar man som arbetare avstår i löneutrymme. Man blir som arbetare tvungen att spara privat för att nå upp till en liknande pension.

Annika Creutzer rekommenderar även att man ser till att man har rätt till övertidsersättning, och om så inte är fallet att man kompenseras på annat sätt exempelvis genom extra semester. Hon säger att det blir allt vanligare att rätten till ersättning för övertid smusslas bort, främst på arbetsplatser som saknar kollektivavtal.

Det är viktigt att komma ihåg att några allmosor eller snällhetspengar aldrig delas ut av arbetsköpare. Det handlar hela tiden om en omfördelning av löneutrymmet. Eventuella gymkort och liknande socker betalas inte av arbetsköparen, det betalas av dig! Det gäller att fråga sig vad man har mest nytta av i slutändan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *