Den gamla arbetarrörelsen är död (flygblad 2)

Den gamla arbetarrörelsen är död! Knivbladet sitter långt in i ryggen på alla de som trott på och kämpat för det socialistiska samhället.

Socialdemokratin har under nästan hundra år visat att deras folkhemsmodell för att humanisera kapitalismen, aldrig varit något annat än en mörk återvändsgränd och ett rent klassförräderi. För att detta förräderi skulle kunna möjliggöras har de inte enbart marscherat hand i hand med kapitalet, utan också med den etablerade vänstern och fackföreningsrörelsen. Klassamhällets och löneslaveriets fortlevnad, kapitalismens ovilja att tillgodose arbetarklassens behov, de ständigt återkommande ekonomiska kriserna och den etablerade arbetarrörelsens passivitet, visar med en obarmhärtig tydlighet på behovet av en ny arbetarrörelse.

Klasskampen, är emellertid allt annat än död. Dagligen utkämpas kamper på våra arbetsplatser, för att bemöta arbetsköparnas härjningar, men även i bostadsområden och skolor där människor organiserar sig för att bekämpa nedskärningar. I all kamp blir arbetarklassens självverksamhet och självorganisering central. I denna kamp kan vi finna fröna till en ny arbetarrörelse, bortom klassfred och samförståndspolitik.

En ny arbetarrörelse måste vara redo att ta lärdom av de historiska misstag som begåtts. Den arbetarrörelse som vi vill se måste vara allt det den gamla inte var. Den måste byggas underifrån och självklart vara antikapitalistisk. Arbetarrörelsens mål får aldrig vara en mänskligare kapitalism. Idag vill man få oss att tro att kapitalismen är det enda möjliga systemet. Arbetarrörelsen måste visa att så inte är fallet. Vägen dit förutsätter kamp, inte samförstånd.

Förbundet Arbetarsolidaritet stödjer
alla former av kamp på våra arbetsplatser,
som förhindrar försämringar av våra
rättigheter och som flyttar fram
arbetarklassens positioner.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *