Strejk på Stockholmspendeln!

Fredag 14/4 beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm med stor majoritet att lokförarna på pendeln kommer gå ut i vild strejk måndag 17/4 kl. 03.00.

Strejken kommer pågå i tre dagar och avslutas onsdag 19/4 kl. 23.59.

Krav: Få tillbaka tågvärden i hytt, i säkerhetstjänst, för lokförarnas och resenärernas säkerhet.

Går kravet igenom avbryts strejken.

En strejkkassa har upprättats i samarbete med Förbundet Arbetarsolidaritet. Hjälp till genom att be folk att swisha till 123 699 29 52 eller betala till bankgiro 418-6482, märk betalningen med ”Tågvärd”.

Arbetare till Arbetare 2022: Solidariska Byggare

”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Solidariska Byggare vinner Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare 2022 för att framgångsrikt har organiserat migrantarbetare mot skrupellösa arbetsköpare i byggbranschen. Prissumman på 10 000 kronor delades ut på söndag 11 december under ett öppet videomöte.
– Många av våra medlemmar lever i det som kommit att kallas skuggsamhället. Alla har erfarenhet av att luras på lön och utsättas för arbetsmiljörisker i byggandet av svenska hem. En del har också utsatts för våld i syfte att skrämma dem till tystnad. Att erkännas som arbetare och kamrater betyder allt. I själva verket bygger hela vår verksamhet på just det, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.
– Att genom priset nu också få ett erkännande utifrån betyder oerhört mycket. Eftersom vi rör oss med små resurser är också prissumman av vikt.Vi verkar på en del av arbetsmarknaden där villkoren snarast är att likna vid det tidiga 1900-talets, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.

Framgångsrik organisering av migrantarbetare

Byggfacket Solidariska Byggare har sedan starten 2021 framgångsrikt organiserat migrantarbetare från bland annat Ukraina, Uzbekistan, El Salvador och Venezuela mot skrupellösa arbetsköpare. Ett av verktygen att komma i kontakt med arbetarna har varit genom att marknadsföra enkla filmer på olika språk på Facebook, slopad karens för medlemskapet, chattgrupper på respektive språk och öppna medlemsmöten och publika nummer till tolkar. Arbetslivskriminaliteten har plågat byggbranschen under en längre tid. Många arbetsköpare bryter mot Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och kollektivavtal och betalar inte heller ut lönerna. Solidariska Byggare har bland annat genomfört en mängd framgångsrika indrivningsblockader runt om i Stockholm.
– Istället för samförståndsanda har vi att förlita oss på närvaro och antal. Var sjätte vecka har vi därför blockaddagar. Under en sådan hinner vi besöka upp till ett tiotal arbetsköpare för att upprätta indrivningsblockader. Utläggen för en sådan dag brukar landa på 5 000 kronor. Prispengarna kommer vi att omsätta i praktisk kamp. Det blir två blockaddagar och närmare 20 blockader, säger Pelle Sunvisson.

Indrivna löner bästa sättet värva medlemmar

Totalt har Solidariska Byggare löst cirka 130 ärenden och drivit in 8-9 miljoner kronor.
– Vårt främsta verktyg för rekrytering är indrivna vinster, för varje vinst kommer 5-10 nya medlemmar. Solidariteten är stark mellan arbetarna. Många jobbar väldigt långa veckor och har svårt att vara lediga. Men de som är lediga kommer på indrivningsblockaderna.
– Från början handlade det om nödhjälp och arbetarna hade svårt se skillnad på oss och Röda korset. Men med tiden var vi tvungna gå från facklig hjälp till organisering. Det tredje steget vi väntar på är att även svenska arbetare ska söka sig till oss för att delta i kampen för migrantarbetares rättigheter. Förslumningen i branschen drabbar alla, säger Pelle Sunvisson.

Förbundet Arbetarsolidaritet är glada att kunna uppmärksamma och stötta kampen mot skrupellösa företag i byggbranschen.
– Solidariska byggare har visat hur arbetarklassen när vi organiserar oss oberoende av härkomst tillsammans kan skapa kollektiv styrka som ger makten att tvinga kriminella arbetsköpare att följa lagar och kollektivavtal, säger Sebastian Karlsson, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Motivering
”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Redaktionen

Sebastian Carlsson vald till ny ordförande för Förbundet Arbetarsolidaritet

Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin fjortonde kongress lördagen den 17 september i Ludvika. Ny ordförande för förbundet är Sebastian Carlsson, medicinsk sekreterare, från Norrköping som nu tar över stafettpinnen och kommer leda förbundets arbete.

– Vi går mot en hård vinter där hög inflation sammanfaller med avtalsrörelsen. Behovet av en rakryggad och kompromisslös självständig arbetsplatskamp har sällan varit större. Kapitalet kommer som vanligt försöka rulla över kostnaderna på oss i arbetarklassen och vi måste stå emot som en betongvägg, säger Sebastian Carlsson.

På kongressen tackades Gustaf Rutström av för sina år som ordförande. Han har hållit ihop förbundet på ett utmärkt sätt även under pandemin, vilket skapat förutsättningar för att nu intensifiera arbetet.

– Det har varit två fantastiska år där vi fortsatt att hålla den självständiga arbetsplatskampens fana högt. Nu känns det tryggt att lämna över ordförandeklubban, säger Gustaf Rutström, som fortsätter som ordinarie styrelseledamot.

På kongressen beslutades även om kommande års verksamhet. Pristagare för vårt pris Arbetare till Arbetare utsågs också, men kommer att offentliggöras först senare.

Förbundet Arbetarsolidaritet står för en självständig arbetsplatskamp utan lojalitet till politiska partier eller fackförbund. Arbetarklassen måste själv föra sin kamp och inte låta sig hindras av klasslagar och formella strukturer. Har din arbetsplats en konflikt under uppsegling och behöver uppbackning, kontakta oss.

Arbetarna på Pågatågen tilldelas pris för försvarade anställningsvillkor

Årets pristagare av Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare är arbetarna på Pågatågen som genom stark sammanhållning försvarat sina arbetsvillkor mot aggressiva arbetsköpare. Prissumman på 10 000 kronor delades ut under ett digitalt möte lördag 27 november.

Bakgrunden till konflikten sträckte sig två år tillbaka i tiden då arbetsköparen Arriva anställt alla tågvärdar på 75 procent. Under pandemin beslutade Region Skåne att minska Pågatågstrafiken och Arriva börjar hyvla och dra ner alla anställningar till 75 procent. Klubben som tillhör fackförbundet SEKO mobiliserar mot Region Skånes beslut och drar i gång en mobilisering med flygbladsutdelning mot beslutet om hyvling från Arriva. SEKO centralt hotar med strejk i avtalsrörelsen mot hyvlingen och det finns hård press på Arriva. Men viktigaste kampen skedde lokalt.

– Vi visste att om alla säger nej till hyvlingen så skulle vi klara det, de kan inte sparka alla. Av 318 hyvlingshotade kollegor tackade 300 nej till hotet. Arrivas hyvling misslyckades och vi vann en viktig delseger, säger Knut Thor, ledamot i Seko klubb Pågatåg.

Företaget markerade dock och sade upp 12 lokförare, som dock senare fick behålla sina jobb. En av dem räddades av en arbetskamrat som gav upp sin anställning och gick i pension i förtid. I avtalsrörelsen körde också arbetsköparorganisationen Almega över Arriva, som ville att en bilaga i det centrala avtalet i stället skulle ligga lokalt. I stället skrevs Pågatågens lokala kollektivavtal in som en bilaga i det centrala avtalet. 

Arriva tog då sikte på huvudskyddsombudet Ola Brunnström och hittade ett utskicka han skickat till medlemmarna som de tyckte var skäl för avskedande. Ola Brunnström var en skicklig organisatör och en person som bidrog till det starka kollektivet.

– Det stod något i stil med ”Vi ska inte vara rädda för arbetsgivarna, de ska vara rädda för oss”, berättar Knut Thor.

På nyårsafton genomfördes ett möte av medlemmarna. Eftersom fredsplikt rådde enligt kollektivavtalet var förtroendevalda och klubbstyrelsen förbjudna att stå bakom olovliga stridsåtgärder såsom vild strejk. På mötet beslutades att en vild strejk skulle genomföras 4 januari om Arriva valde att säga upp eller avskeda Ola Brunnström. Mobiliseringen var massiv och samma dag var sjukfrånvaron rekordhög med inställda tåg som följd. När Ola Brunnström går in till arbetsköparens kontor står 200 personer utanför och visar solidaritet och protesterar mot företaget.

– Jag tror att protesterna var avgörande för att Ola Brunnström fick behålla jobbet, säger Knut Thor. Efter denna händelse verkar det också som att luften lite gick ur Arriva. De drivande cheferna på företaget slutade kort efteråt och nyligen även personalchefen som aldrig gått facket till mötes på något vis. 

Knut Thor berättar att de förtroendevalda inte stod bakom alla metoderna men att han upplever att medlemmarna känner en stolthet över att vara med i klubben. Flera av dem som gått på en icke-avtalsenlig lön fick också kompensation för perioden det skett. Kamp och sammanhållning lönar sig på alla vis.

Framåtanda på Förbundet Arbetarsolidaritets 13:e kongress

Lördagen 18 september genomförde Förbundet Arbetarsolidaritet sin 13:e kongress. På grund av pandemin skedde den digitalt. Kongressen drog upp strategi för att stärka den självständiga arbetsplatskampen under kommande år och Gustaf Rutström återvaldes som ordförande.

– Vi ser fram emot att fortsätta propagera för och uppmuntra arbetarklassens självständiga klasskamp. Arbetarklassen kan bara lita till vår egen slagstyrka och den vill förbundet fortsätta stärka, säger Gustaf Rutström.

Under verksamhetsåret har förbundet bland annat delat ut priset ”Arbetare till Arbetare” till den oberoende fabrikstidningen Kvasten som med sina 150 nummer under 14 år har skapat en levande och kritisk röst från golvet på Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. En röst som skulle behövas på betydligt fler arbetsplatser.

Förbundet har även varit i kontakt med och visat stöd för arbetarna på Pågatågen där deras skyddsombud Ola Brunnström riskerade få sparken av påhittade svepskäl. Efter en massiv mobilisering av kollektivet på Pågatågen där dess resoluta hot om vild strejk fick cheferna att backa.

Under kommande år lovar Förbundet Arbetarsolidaritet att fortsätta att verka för att stärka solidariteten mellan arbetare, uppmärksamma och stödja arbetare i konflikt samt sprida förbundets idéer om den självständiga arbetarkampen. Vi uppmanar alla som vill stärka arbetarklassens självständiga styrka att ansluta som medlemmar.