Stöduttalande

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed sitt fulla stöd till lokförarna på Stockholms pendeltåg som nu gått i strejk för att pressa arbetsköparna MTR och Stockholms landsting att riva upp beslutet att ta bort tågvärdarna.

Tågarbetarna i Stockholm har under två års tid drivit frågan om att få ha tågvärdarna kvar, vilket är en helt avgörande fråga för både arbetsbelastningen och tillgängligheten och säkerheten för resenärerna. Men nu fanns ingen annan väg kvar och strejken är ett faktum.

Vi uppmanar arbetarkollektiv, fackklubbar och arbetarrörelsens organisationer att ställa sig solidariska med lokförarna. När kapitalet angriper oss arbetare och vår kamp för bättre villkor så måste vi stå upp för varandra, hjälpas åt att bryta isoleringen och visa att vi backar varandra. Sprid information om konflikten, samla in pengar, skriv stödutalanden från din fackklubb, dela flygblad och arrangera stödmanifestationer och möten.

Allt stöd till de kämpande lokförarna!

Sebastian Karlsson
Ordförande
Förbundet Arbetarsolidaritet

Solidaritet med tågarbetarna på pendeln!

Strejken är inne på tredje dagen och har visat på vilken styrka vi har när vi agerar gemensamt. Stödet och solidariteten med de strejkande har varit överväldigande – otroliga 1,5 miljoner har redan samlats in till stödkassan. När når vi 2 miljoner?

Allt stöd åt de strejkande!
För en välfungerande och säker kollektivtrafik för oss alla!

Bankgiro: 418-6482
Swish: 123 699 29 52