Stöduttalande

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed sitt fulla stöd till lokförarna på Stockholms pendeltåg som nu gått i strejk för att pressa arbetsköparna MTR och Stockholms landsting att riva upp beslutet att ta bort tågvärdarna.

Tågarbetarna i Stockholm har under två års tid drivit frågan om att få ha tågvärdarna kvar, vilket är en helt avgörande fråga för både arbetsbelastningen och tillgängligheten och säkerheten för resenärerna. Men nu fanns ingen annan väg kvar och strejken är ett faktum.

Vi uppmanar arbetarkollektiv, fackklubbar och arbetarrörelsens organisationer att ställa sig solidariska med lokförarna. När kapitalet angriper oss arbetare och vår kamp för bättre villkor så måste vi stå upp för varandra, hjälpas åt att bryta isoleringen och visa att vi backar varandra. Sprid information om konflikten, samla in pengar, skriv stödutalanden från din fackklubb, dela flygblad och arrangera stödmanifestationer och möten.

Allt stöd till de kämpande lokförarna!

Sebastian Karlsson
Ordförande
Förbundet Arbetarsolidaritet

Solidaritet med tågarbetarna på pendeln!

Strejken är inne på tredje dagen och har visat på vilken styrka vi har när vi agerar gemensamt. Stödet och solidariteten med de strejkande har varit överväldigande – otroliga 1,5 miljoner har redan samlats in till stödkassan. När når vi 2 miljoner?

Allt stöd åt de strejkande!
För en välfungerande och säker kollektivtrafik för oss alla!

Bankgiro: 418-6482
Swish: 123 699 29 52

Strejk på Stockholmspendeln!

Fredag 14/4 beslutade ett möte med över 150 lokförare på pendeln i Stockholm med stor majoritet att lokförarna på pendeln kommer gå ut i vild strejk måndag 17/4 kl. 03.00.

Strejken kommer pågå i tre dagar och avslutas onsdag 19/4 kl. 23.59.

Krav: Få tillbaka tågvärden i hytt, i säkerhetstjänst, för lokförarnas och resenärernas säkerhet.

Går kravet igenom avbryts strejken.

En strejkkassa har upprättats i samarbete med Förbundet Arbetarsolidaritet. Hjälp till genom att be folk att swisha till 123 699 29 52 eller betala till bankgiro 418-6482, märk betalningen med ”Tågvärd”.

Arbetare till Arbetare 2022: Solidariska Byggare

”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Solidariska Byggare vinner Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare 2022 för att framgångsrikt har organiserat migrantarbetare mot skrupellösa arbetsköpare i byggbranschen. Prissumman på 10 000 kronor delades ut på söndag 11 december under ett öppet videomöte.
– Många av våra medlemmar lever i det som kommit att kallas skuggsamhället. Alla har erfarenhet av att luras på lön och utsättas för arbetsmiljörisker i byggandet av svenska hem. En del har också utsatts för våld i syfte att skrämma dem till tystnad. Att erkännas som arbetare och kamrater betyder allt. I själva verket bygger hela vår verksamhet på just det, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.
– Att genom priset nu också få ett erkännande utifrån betyder oerhört mycket. Eftersom vi rör oss med små resurser är också prissumman av vikt.Vi verkar på en del av arbetsmarknaden där villkoren snarast är att likna vid det tidiga 1900-talets, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.

Framgångsrik organisering av migrantarbetare

Byggfacket Solidariska Byggare har sedan starten 2021 framgångsrikt organiserat migrantarbetare från bland annat Ukraina, Uzbekistan, El Salvador och Venezuela mot skrupellösa arbetsköpare. Ett av verktygen att komma i kontakt med arbetarna har varit genom att marknadsföra enkla filmer på olika språk på Facebook, slopad karens för medlemskapet, chattgrupper på respektive språk och öppna medlemsmöten och publika nummer till tolkar. Arbetslivskriminaliteten har plågat byggbranschen under en längre tid. Många arbetsköpare bryter mot Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och kollektivavtal och betalar inte heller ut lönerna. Solidariska Byggare har bland annat genomfört en mängd framgångsrika indrivningsblockader runt om i Stockholm.
– Istället för samförståndsanda har vi att förlita oss på närvaro och antal. Var sjätte vecka har vi därför blockaddagar. Under en sådan hinner vi besöka upp till ett tiotal arbetsköpare för att upprätta indrivningsblockader. Utläggen för en sådan dag brukar landa på 5 000 kronor. Prispengarna kommer vi att omsätta i praktisk kamp. Det blir två blockaddagar och närmare 20 blockader, säger Pelle Sunvisson.

Indrivna löner bästa sättet värva medlemmar

Totalt har Solidariska Byggare löst cirka 130 ärenden och drivit in 8-9 miljoner kronor.
– Vårt främsta verktyg för rekrytering är indrivna vinster, för varje vinst kommer 5-10 nya medlemmar. Solidariteten är stark mellan arbetarna. Många jobbar väldigt långa veckor och har svårt att vara lediga. Men de som är lediga kommer på indrivningsblockaderna.
– Från början handlade det om nödhjälp och arbetarna hade svårt se skillnad på oss och Röda korset. Men med tiden var vi tvungna gå från facklig hjälp till organisering. Det tredje steget vi väntar på är att även svenska arbetare ska söka sig till oss för att delta i kampen för migrantarbetares rättigheter. Förslumningen i branschen drabbar alla, säger Pelle Sunvisson.

Förbundet Arbetarsolidaritet är glada att kunna uppmärksamma och stötta kampen mot skrupellösa företag i byggbranschen.
– Solidariska byggare har visat hur arbetarklassen när vi organiserar oss oberoende av härkomst tillsammans kan skapa kollektiv styrka som ger makten att tvinga kriminella arbetsköpare att följa lagar och kollektivavtal, säger Sebastian Karlsson, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Motivering
”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Redaktionen