Sebastian Carlsson vald till ny ordförande för Förbundet Arbetarsolidaritet

Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin fjortonde kongress lördagen den 17 september i Ludvika. Ny ordförande för förbundet är Sebastian Carlsson, medicinsk sekreterare, från Norrköping som nu tar över stafettpinnen och kommer leda förbundets arbete.

– Vi går mot en hård vinter där hög inflation sammanfaller med avtalsrörelsen. Behovet av en rakryggad och kompromisslös självständig arbetsplatskamp har sällan varit större. Kapitalet kommer som vanligt försöka rulla över kostnaderna på oss i arbetarklassen och vi måste stå emot som en betongvägg, säger Sebastian Carlsson.

På kongressen tackades Gustaf Rutström av för sina år som ordförande. Han har hållit ihop förbundet på ett utmärkt sätt även under pandemin, vilket skapat förutsättningar för att nu intensifiera arbetet.

– Det har varit två fantastiska år där vi fortsatt att hålla den självständiga arbetsplatskampens fana högt. Nu känns det tryggt att lämna över ordförandeklubban, säger Gustaf Rutström, som fortsätter som ordinarie styrelseledamot.

På kongressen beslutades även om kommande års verksamhet. Pristagare för vårt pris Arbetare till Arbetare utsågs också, men kommer att offentliggöras först senare.

Förbundet Arbetarsolidaritet står för en självständig arbetsplatskamp utan lojalitet till politiska partier eller fackförbund. Arbetarklassen måste själv föra sin kamp och inte låta sig hindras av klasslagar och formella strukturer. Har din arbetsplats en konflikt under uppsegling och behöver uppbackning, kontakta oss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *