Vild strejk på Lagena

Klockan 05:30 måndag morgon gick arbetarkollektivet på Systembolagets lager Lagena i Jordbro ut i en vild strejk som svar på de varsel om uppsägning som tidigare lagts av företagsledningen. Strejken gäller även att man planerar att ersätta uppsagd personal med underbetald arbetskraft från bemanningsföretag. Man blockerade grindarna till lagret med privata bilar så att inga leveranser kunde föras in eller ut från anläggningen.

Senare på dagen tog man en paus i blockaden då kollektivavtalsslutande fackförbundet Handels (som de strejkande lämnat) inledde förhandlingar med företagsledningen. Polis var även vid företaget för att flytta blockerande fordon med bärgningsbilar. Tidpunkten för strejken är väl vald då efterfrågan på Systembolagets produkter är stor inför Midsommar. Systembolaget har fler leverantörer än Lagena men risken finns givetvis att uteblivna leveranser kan orsaka brist på vissa varor.

Förbundet Arbetarsolidaritet stödjer helhjärtat den vilda strejken och önskar arbetarkollektivet på Lagena lycka till med kampen. Kämpa på!

Stöduttalande till de kämpande arbetarna på Lagena

Systembolagets dotterbolag Lagena i södra Stockholm varslade fyrtiofem arbetare i September 2008. Nyligen kom ännu ett varsel på ytterliggare trettiotre stycken – vilket lett till uppror bland arbetarna och protester från fackligt och politiskt håll. Vi i Förbundet Arbetarsolidaritet ställer oss helhjärtat bakom de kämpande arbetarna på Lagena.

Samtidigt som Systembolaget kan vittna om rekordförsäljning påstår Lagenas VD Per Öhagen att varslet kommer för att det inte finns tillräckligt med jobb. Detta klingar oerhört falskt då Lagena samtidigt hyr in arbetare från diverse bemanningsföretag. Företagets agerande handlar om att maximera vinster för bolaget och att införa mer marknadsanpassade anställningar på bekostnad av trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Lagena vill göra heltidspersonalen till ”flexibel” personal. I klarspråk vill de ha anställda som de kan behandla hur som helst. Företaget försöker också att splittra och utpressa det kämpande och solidariska arbetarkollektiv som växt fram på Lagena genom att erbjuda sämre anställningsvillkor mot att färre sägs upp och genom löften om fortsatt arbete i bemanningsföretagen.

Förbundet Arbetarsolidaritet ställer sig solidariska med arbetarna på Lagena och stödjer de krav som förts fram om att företaget måste dra tillbaka varslen, att andelen inhyrd personal begränsas till högst 10%, att arbetsvillkoren inte försämras och att svängningar i arbetskraftbehovet hanteras på ett schysstare sätt. Vi uppmanar andra kämpande arbetare, fackklubbar och arbetarorganisationer att också sluta upp bakom lagerarbetarna, då deras kamp är en förebild för oss alla och principiellt viktig vad det gäller trygga anställningsformer.

Lagerarbetarnas kamp är allas vår kamp!

Förbundet Arbetarsolidaritet 090531

Stöduttalande för Hamn4an och Svenska Hamnarbetarförbundet

Oavsett när eller var attacker från arbetsköparna drabbar oss arbetare, är det viktigare än någonsin att vi står enade och solidariskt bemöter dessa attacker.

I en situation som denna, där ett majoritetsförbund helt utestängs och inte tillåts representera sina medlemmar för att de uppfattas som obekväma, är situationen allvarlig. Får dessa attacker på arbetarklassen fortsätta utan kamp, blir nästa steg ett helt rättslöst arbetarkollektiv.
Detta är inte bara en attack mot kamrater i Göteborgs Hamn utan också en
attack på arbetarklassen som helhet.
Vi vill härmed uttrycka vårt fulla stöd och önska våra kamrater i Hamn4an
lycka till och hoppas att deras kamp kommer att vara framgångsrik och att
andra väljer att följa deras exempel.
Vi uppmanar så väl enskilda som andra fackförbund att i denna stund gå ut
och visa sin solidaritet.
Självständig arbetsplatskamp & arbetarsolidaritet sätter arbetsköparna på
plats!

Förbundet Arbetarsolidaritet 090421