Fackliga strider i Finland

Utan nämnvärd uppmärksamhet i svensk media, har omfattande konflikter ägt rum i Finland med över 100 000 arbetare i strejk. Det är industri- och pappersfacken som stått för de största varslen men även Elektrikerna hade en egen tvistefråga som gjorde att man nästan samtidigt, i början av december, tog ut delar av sina medlemmar i punktstrejker. 

Inom pappersmasseindustrin har även tjänstemannasidan strejkat. Förhandlingar har pågått hela hösten men då parterna stått för långt ifrån varandra gällande framförallt löneökningarna så valde de respektive facken att ta till strejk. En stridsfråga har varit de 24 så kallade ”kiky-timmarna” , extra arbetstimmar, som arbetarna tidigare fått gå med på i det så kallade ”konkurrensavtalet”. Denna aspekt av striden kan jämföras exempelvis med de lönesänkningar/lönefrysningar som SAS-piloterna i Sverige gick med på för ett antal år sedan, och som sedan låg bakom deras lönekrav och strejk för att bli kompenserade för.  Dessa har det nu stridits för att få bort, utan att i gengäld få ”betala” för mycket för det i avtalen. 

Pappersindustriförbundet avslutade nyligen sin strejk sedan ett avtal slutits men inom den mekaniska  skogsindustrin har facket fortsatt förkasta medlarnas bud – och nu utökas strejken. Från att ha gällt sågar och fanerfabriker gäller den nu också snickeriindustrin och bioproduktindustrin. Den pågår i första skedet till 8 mars och ytterligare över 10 000 arbetare tas då ut i strejk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *