Prisutdelning av Arbetare till Arbetare 2017

Under lördagseftermiddagen den 11 november samlades ett trettiotal personer på ABF-huset i Stockholm för att delta i Förbundet Arbetarsolidaritets (FAS) prisutdelning Arbetare till Arbetare 2017. Årets pristagare, Stockholms Sopgubbar, hade en grupp representanter på plats för att ta emot dels en prissumma men även pengar från en insamling som startade i våras.

Strax efter klockan 14 påbörjades prisutdelningen av Arbetare till Arbetare 2017 och FAS ordförande Martin Fransén inledde dagen med att berätta om Stridsfonden, vilket som namnet antyder är en fond som förbundet förvaltar (se mer: stridsfonden.se). Därefter gick Fransén igenom vilka som vunnit priset tidigare år.

Sedan var det äntligen dags att be vinnarna ställa sig upp och komma fram. Under applåder och kamerablixtrande lämnades ett diplom över, samt blommor och en check på 180 341 kronor från insamlingen som startades i våras under sopkonflikten. Även en prissumma på 10 000 kronor lämnades och motiveringen lästes upp:

2017 års Arbetare till Arbetare tilldelas Stockholms Sopgubbar för att de kollektivt och rakryggat stått upp mot företaget Reno Norden och kämpat mot lönesänkningar och ökad arbetsbelastning. De har satt fingret på problematiken med villkorsdumpande upphandlingar och inspirerat arbetarklassen till självständig kamp.

Efter utdelningen var det dags för sopgubbarna själva att få prata. Åhörarna på plats fick höra om arbetet som sopgubbe, hur det varit historiskt, vilka kamper som förts genom åren, hur det sett ut i nutid, om situationen de befinner sig i nu, samt om erfarenheter dom fått under åren de kämpat tillsammans.

Förbundet Arbetarsolidaritet vill återigen tacka alla som kom på Arbetare till Arbetare 2017, och då i synnerhet sopgubbarna som inspirerat oss och många andra med sina kamper!

Förbundet Arbetarsolidaritets nionde kongress

Lördagen den 2 september var det dags för Förbundet Arbetarsolidaritets årliga kongress, den nionde i ordningen.

Medlemmar från Uppsala. Stockholm, Linköping, Norrköping och Malmö samlades i Västerås för att avhandla motioner, gå igenom verksamhetsåret, samt för att planera inför framtiden.

En ny styrelse valdes och kongressdeltagarna tackade Sebastian Carlsson för tiden som förbundets ordförande.
Väl utfört lämnar han nu över ordförandeskapet till Martin Franzén.

Inför varje kongress nominerar förbundets medlemmar personer till Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare.
Under kongresserna diskuteras nomineringarna och omröstningar sker om vem eller vilka som ska stå som vinnare. Så skedde även i år, och efter diskussioner frågade ordföranden:
– Kan vi besluta att ge 2017 års pris av Arbetare till Arbetare till Stockholms sopgubbar?
De närvarande svarade enhälligt med ett rungande ja!

Förbundet Arbetarsolidaritet kommer utannonsera här på hemsidan, på Facebook och på Instagram om tid och plats för prisutdelningen.

Insamling: Stockholms sophämtare behöver vår hjälp

Pressmeddelande 2017-07-13

Sophämtarna på Reno Norden strejkar vilt just nu och har precis sagt upp sig, sophämtare på Liselotte Lööf strejkar också. Arbetsköparna hotar med skadestånd och böter, men sophämtarna håller ihop trots detta. Arbetare som håller ihop kan på riktigt förbättra arbetsplatser och förhindra lönedumpning och usla villkor. Vi står med sophämtarna, de behöver allas stöd och hjälp.

Vi i Förbundet Arbetarsolidaritet har startat en insamling till sopåkarna. Dessa pengar kommer gå oavkortat till sophämtarna för att betala eventuella böter, skadestånd, uteblivna löner eller vad de nu än skulle behöva medlen till. Vi har inledningsvis lagt 20 000 kr som grund för denna insamling från vår stridsfond och kommer att skjuta till ytterligare medel i takt med att donationerna kommer in.

Sophämtarna vill förhindra att deras löner blir sänkta med upp till 10 000 kr i månaden. Arbetsköparna vill ha en inventering av de nycklar och koder som går till portar och soprum, något som sopåkarna motsatt sig då de själva fått arbeta sig till de kunskaperna och då de inte vill bli utbytta med billigare arbetskraft. De har sagt ifrån om detta förut och då bestämdes det, enligt fackföreningen, att de inte ska behöva hjälpa till med inventering utan ersättning eller motprestation. Det gick inte arbetsköparen med på.

Sophämtarnas krav nu är helt enkelt att deras löner inte ska sänkas, att de inte ska tvingas lämna ut information om nycklarna, att arbetsbördan inte ökar, att de inte ska bli stämda och att alla ska få behålla jobben.
Denna konflikt är viktig för alla arbetare. Om vi tillåter arbetsköpare att sänka löner så drastiskt så kommer det att bli ringar på vattnet. Det som dessa företag och Stockholms stad gör är att helt ignorera arbetarnas villkor och vad de kämpat för. Vi står alla med varandra när det kommer till arbetarklassen, vill de slänga ett 60-tal arbetare som är en viktig del i samhället under bussen så slänger de oss alla under bussen. Skattepengar ska inte gå till företag som Reno Norden så att de kan ta ut vinst till sig själva och aktieägarna. Det ska gå till att utföra jobbet, något som Reno Norden inte gör nu genom att låta Stockholm svämmas över av sopor. Det är viktigt att vi alla ser oss som en del av det här och att vi alla gör det vi kan.

Förbundet Arbetarsolidaritet – i solidaritet med Stockholms sopgubbar!

Swish: 123 699 29 52
Bankgiro: 418-6482

Kontaktperson:
Sebastian Karlsson
Förbundsordförande

E-post: info@arbetarsolidaritet.org

Insamling till Stockholms sopåkare

Sopåkarna i Stockholm är ett föredöme för hela den svenska arbetarklassen när de nu strejkar mot företagets planer på lönesänkningar. Nu hotas de av strejkböter, skadestånd och i värsta fall avsked. Med anledning av detta startar vi en insamling som går oavkortat till de stridbara sopåkarna.

Med detta vill vi visa solidaritet och minska de eventuella ekonomiska skador som kan komma att drabba de strejkande. Förbundet lägger in en grundplåt på 20 000 kronor. Stöd sopåkarna du också genom ett stort eller litet bidrag!

Swish: 123 699 29 52
Bankgiro: 418-6482

Följ utvecklingen på vår facebooksida.

Västerås: Minnesplats för att lyfta frågan om döden på arbetet

Idag är det Arbetarnas minnesdag, Workers Memorial Day.
Enligt statistik från Arbetsmiljöverket dödades 45 arbetare på sina arbetsplatser under 2016.

För att uppmärksamma dagen och lyfta frågan om döden på arbetet satte Västerås lokalklubb ihop en enklare minnesplats i en centralt belägen park vid Västerås Centralstation.

Minns de döda – Kämpa för de levande!

Läs vårt flygblad Döden på arbetet