Workers Memorial Day 2018

I dagarna har Förbundet Arbetarsolidaritet publicerat ett antal informationsbilder om hur vi tänker kring detta, och framförallt hur man kan råda bot på det!

I morse tog sig delar av Västerås lokalklubb ut till de centralare delarna av staden för att sätta upp två enklare minnesplatser. Detta för att uppmärksamma och lyfta frågan om döden på arbetet.

Minns de dödade – Kämpa med de levande!

Sopkonflikten: Lyckat möte i Uppsala

Lördagen 7/4 arrangerade Förbundet Arbetarsolidaritet Uppsala ett öppet möte på temat Sopkonflikten. Runt 25 personer kom för att lyssna och deltaga i den efterföljande diskussionen.

Francisco Acosta, som arbetat som sopgubbe i femton år och deltagit i flera av sopgubbarnas strider i Stockholm genom åren, var en av de inbjudna talarna. Mötets andra talare var den fackliga aktivisten Frances Tuuloskorpi.

De berättade om den senaste striden på Reno Norden då företaget ville sänka lönerna, öka arbetsbelastningen och tvinga sopgubbarna att medverka i en omtvistad nyckelinventering för att lättare göra dem utbytbara.

Sopgubbarna vägrade acceptera detta och en konflikt utbröt som senare kom att hamna i Arbetsdomstolen. Där tvistades det om det var en lockout eller strejk eftersom Reno Nordens ledning meddelat att alla fått sparken och även beordrat dem att tömma sina skåp.

Sopgubbarna dömdes till böter för olovliga stridsåtgärder. Böter som vid tiden för domstolsutslaget redan var insamlade genom Förbundet Arbetarsolidaritets försorg.

Det blev ett mycket intressant möte med bra efterföljande diskussion.

Extra kul att ett gäng sopgubbar/gummor från Uppsala deltog i mötet för att ta del av erfarenheterna, delge sina egna, diskutera problem och olika vägar att kämpa inom branschen.

Överbetalda clowner höjer pensionsåldern!

Den av riksdagen tillsatta Pensionsgruppen som sedan 20 år härjat fritt med vanligt folks skrala ålders- och garantipensioner har nu kommit fram till den föga förvånande slutsatsen att pensionsåldern successivt måste höjas.

Detta kommer att röstas igenom på bred front i riksdagen. Både sossar och borgare riktar ännu en spark i ryggen på arbetarklassen. Förutom deras fullständigt förkastliga ideologiska princip om att var och en ska jobba ihop sin egen pension – istället för att lösa pensionerna kollektivt – hörs deras mantra om att ”livslängden ökar” och därför måste pensionsåldern höjas.
Det är helt orimligt att stirra sig blind på några års längre livslängd när samtidigt barnadödligheten minskat drastiskt och de siffror de lutar sig emot delvis är tagna innan antibiotikans inträde. Många barn och äldre dog av lite svårare influensor innan 1960. Ingen frågar sig om antalet friska år har ökat. Allra minst den heliga Pensionsgruppen. Utmattningssyndrom, stroke och cancer klättrar raskt nedåt i åldrarna. Dagens pensionssystem präglas av komplicerade konstruktioner som lätt kan uppfattas som dimridåer så den vanliga arbetaren ska förstå så lite som möjligt.
Förbundet Arbetarsolidaritet kan konstatera att denna uppgörelse är ytterligare en attack på den arbetarklass som får vardagen och landet att fungera. Detta kan vi inom byggindustrin, vården, omsorgen och handeln bara förlora på medans den rika överklassen fortsätter sko sig på vår bekostnad, för dom har inte utslitna kroppar vid 45. Eller går in i väggen vid 30.

Prisutdelning av Arbetare till Arbetare 2017

Under lördagseftermiddagen den 11 november samlades ett trettiotal personer på ABF-huset i Stockholm för att delta i Förbundet Arbetarsolidaritets (FAS) prisutdelning Arbetare till Arbetare 2017. Årets pristagare, Stockholms Sopgubbar, hade en grupp representanter på plats för att ta emot dels en prissumma men även pengar från en insamling som startade i våras.

Strax efter klockan 14 påbörjades prisutdelningen av Arbetare till Arbetare 2017 och FAS ordförande Martin Fransén inledde dagen med att berätta om Stridsfonden, vilket som namnet antyder är en fond som förbundet förvaltar (se mer: stridsfonden.se). Därefter gick Fransén igenom vilka som vunnit priset tidigare år.

Sedan var det äntligen dags att be vinnarna ställa sig upp och komma fram. Under applåder och kamerablixtrande lämnades ett diplom över, samt blommor och en check på 180 341 kronor från insamlingen som startades i våras under sopkonflikten. Även en prissumma på 10 000 kronor lämnades och motiveringen lästes upp:

2017 års Arbetare till Arbetare tilldelas Stockholms Sopgubbar för att de kollektivt och rakryggat stått upp mot företaget Reno Norden och kämpat mot lönesänkningar och ökad arbetsbelastning. De har satt fingret på problematiken med villkorsdumpande upphandlingar och inspirerat arbetarklassen till självständig kamp.

Efter utdelningen var det dags för sopgubbarna själva att få prata. Åhörarna på plats fick höra om arbetet som sopgubbe, hur det varit historiskt, vilka kamper som förts genom åren, hur det sett ut i nutid, om situationen de befinner sig i nu, samt om erfarenheter dom fått under åren de kämpat tillsammans.

Förbundet Arbetarsolidaritet vill återigen tacka alla som kom på Arbetare till Arbetare 2017, och då i synnerhet sopgubbarna som inspirerat oss och många andra med sina kamper!