Ett angrepp mot alla arbetare – stöduttalande för Pågatågens huvudskyddsombud

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt fulla stöd till Ola Brunnström, huvudskyddsombud på Pågatågen som hotas av avskedande efter att i ett internt brev till medlemmar tillbakavisat felaktig information. Attacker mot förtroendevalda kan om de inte slås tillbaka sprida sig och därför är Arrivas attack mot Brunnström en attack mot alla arbetare.

Det var 29 december som Ola Brunnström kallades in till möte med direktören för division tåg, affärsområdeschefen för Pågatågen och HR-chefen. Upprinnelsen var ett mejl 9 oktober till medlemmarna där Brunnström för att minska oron, tillbakavisade det felaktiga påståendet att alla skulle gå över till det centrala Branschavtalet 1 december när det dåvarande avtalet löpte ut. Brunnström påtalade att avtalsrörelsen istället tar vid och att det kommer vara ett sedvanligt avtalslöst tillstånd innan ett nytt avtal är tecknat. Avslutningsvis skriver han ”Med det sagt ha en bra helg. Va inte rädda för cheferna, de ska vara rädda för oss.”

Arbetsköparen Arriva vill nu med detta svepskäl försöka få bort huvudskyddsombudet. De erbjöd sig först att köpa ut Brunnström för 24 månadslöner om han frivilligt lämnade företaget. Brunnström avvisade förslaget men starka farhågor finns att Arriva nu istället kommer säga upp eller avskeda Brunnström. För även om de utdöms att betala skadestånd behöver de inte låta Brunnström få tillbaka jobbet.

Arbetarna på Pågatågen inser faran och har agerat föredömligt. De anställda planerar nu en för vild strejk om ledningen gör allvar av sitt hot att säga upp eller avskeda Ola Brunnström. Förbundet Arbetarsolidaritet riktar all solidaritet till de anställda på Pågatågen.

  • Fördöm Arrivas arbetarfientliga hot!
  • Stå upp för våra rättigheter att organisera oss på jobbet!

Vi uppmanar även alla att stötta Ola Brunnström och arbetarna på Pågatågen. Sprid informationen vidare och visa praktisk solidaritet. Blir det vild strejk på måndag kan medel för eventuella böter komma att behövas samlas in. Mer information finns på Facebooksidan Vild strejk på Pågatågen: https://www.facebook.com/vildstrejk.

Arbetare till Arbetare 2020: Fabrikstidningen Kvasten årets pristagare

Fabrikstidningen Kvasten som ges ut av anställda vid Volvo personvagnars fabrik i Torslanda tilldelades under lördagen Förbundet Arbetarsolidaritets och Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare. Årets prisutdelning skedde på grund av coronapandemin vid ett digitalt möte.

– Jag är såklart väldigt glad över att Kvasten fått detta pris, inte minst när jag ser vilka som fått det innan. Men det är nog så att ungefär samma saker drabbar människor på̊ mänga arbetsplatser och det som är Kvastens styrka, att vi skriver för varandra, är något som skulle behövas på̊ fler ställen, säger Lars Henriksson, Kvastens ansvarige utgivare.

I samband med prisutdelningen berättar Lars Henriksson om hur tidningen som getts ut varje månad under 14 år, semestern undantaget, startade.

– 2006 genomförde företagsledningen en kraftfull attack på oss med tvång på att jobba övertid med mera. Vår avdelning hade genom kamp skaffat oss utrymme men avdelningen lades ner och vi splittrades. I gengäld fick vi ett nätverk över hela fabriken och insåg att snacket gick likadant i alla fikarum.

– Jag hade tänkt länge på att det behövs en sån här fabrikstidning, och det hade gjorts olika försök av andra aktörer tidigare med två-tre nummer. Men dessa hade en politisk agenda och ingen ambition att göra det till en gemensam tidning. Nu var det dags för en tidning som handlade om de frågor vi talade om i fikarummen på fabriken, säger Lars Henriksson.

Under parollen Kvasten ­– ”vi sopar trappan uppifrån” blev tidningen snabbt populär och ges ut i 800 till 1 000 exemplar per nummer. Ambitionen är att vara allas tidning, utifrån ramarna om ett tydligt arbetarperspektiv och ett ”vi och dom” gentemot ledningen, Tidningen har varit noga med att hålla sig till ledorden sant, sakligt men tykigt. Lars Henriksson poängterar att de har varit helt oberoende och snarast har fungerat som blåslampa på ledningen och pådrivare av facket.

– Vi sparkar underifrån ihop med sakliga artiklar. Tidningen har nog satt press både på ledningen och facket. Inga chefer vill hamna i Kvasten och ledningen har börjat bete sig lite smartare. Fackklubben å sin sida började efter några år att ge ut ett eget nyhetsblad, av lite varierande kvalitet. Tidningen har bidragit till att visa att det finns olika intressen, företagets att tjäna pengar och vårt att ha anständiga jobb, säger Lars Henriksson.

Bäst tycker han att tidningen har fungerat när personer vänt sig med gemensamma problem på arbetsplatsen och den blivit en del av ihopsnackandet på företaget. En viktig lärdom är att vara så inkluderande som möjligt så att fler kan skriva och dras in i arbetet, samt att utgå från saker som är gemensamt upplevda problem istället för en ideologisk inriktning. Lars Henriksson betonar också vikten av att vara oerhört noga med fakta och att tidningen måste se bra ut och korrekturläsas, liksom vikten att tidningen kommer ut regelbundet oavsett ”regn eller snö”. Även om det ibland har varit en tuff uppgift att uppfylla.

– Ibland har jag hatat att den måste komma ut och suttit på söndagen utan något innehåll och den ska ut på onsdagen. Sen när de sitter och läser på rasten känns det väldigt roligt och värt det.

– Att vi nu också får priset och därmed uppmärksammas både på̊ och utanför fabriken, gör oss också̊ ännu lite kaxigare och stör säkert en del av våra chefer. Och det är ju ett pris i sig, säger Lars Henriksson.

Motivering från Förbundet Arbetarsolidaritet lästes upp av ordförande Gustaf Rutström:

”Arbetare till Arbetare 2020 tilldelas den oberoende fabrikstidningen Kvasten som med sina 150 nummer under 14 år har skapat en levande och kritisk röst från golvet på Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. En röst som skulle behövas på betydligt fler arbetsplatser.”

Bara arbetarklassen kan försvara sina villkor och rättigheter!

Så har nu den beryktade LAS-utredningen kommit, och de förslag till förändringar som ges där har visat sig ännu mer långtgående än vad som tidigare läckt ut. LO, TCO och SACO har nu gått ut och fördömt den och menat att detta ska kastas i papperskorgen. Särskilt är det förslagen om borttagande av kravet på ”saklig grund” för uppsägning och rätten att ogiltigförklara uppsägning, vilket ger arbetaren lön under tiden tvisten pågår, som väckt starka reaktioner.

Även från S har det kommit kritik. Samtidigt vet ju alla att det är S som själva sjösatt utredningen och att försämringen av anställningsskyddet är en av punkterna som överhuvudtaget möjliggjorde ”Jöken”. Så vad händer nu?

Det mest troliga är trots allt att de fackliga centralorganisationerna och näringslivet, trots gnissel, förhandlar fram ett eget förslag som är minst lika uselt för arbetarklassen. Och som man sen kommer bortförklara med att de inte hade något annat val, ”annars hade politikerna gått in och petat”.

Sanningen är att det enda som möjligen skulle kunna stoppa urholkningen av anställningsskyddet, eller att en utredning som denna ens kommer upp på dagordningen, är arbetarklassens egna kamp för sina villkor och rättigheter – varje dag ute på arbetsplatserna!

Därför är den budkavle som startades av den lokala fackklubben på Volvo Lastvagnar och nu fått med sig lokalklubbar och avdelningar över hela landet så bra och lovvärd, men för att framgångsrikt försvara arbetarnas rättigheter kommer krävas mer. För det krävs att hela den stora massan av arbetarklassen kommer i rörelse.

Fler och större initiativ likt dessa måste tas, både inom och utanför de traditionella fackliga ramarna. Men framförallt måste klassen som helhet ta steget in på den politiska scenen och visa den enorma kraft man besitter.

Bara klasskamp kan ”rädda” LAS.

Förbundet Arbetarsolidaritet 2020-06-27