Ett angrepp mot alla arbetare – stöduttalande för Pågatågens huvudskyddsombud

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt fulla stöd till Ola Brunnström, huvudskyddsombud på Pågatågen som hotas av avskedande efter att i ett internt brev till medlemmar tillbakavisat felaktig information. Attacker mot förtroendevalda kan om de inte slås tillbaka sprida sig och därför är Arrivas attack mot Brunnström en attack mot alla arbetare.

Det var 29 december som Ola Brunnström kallades in till möte med direktören för division tåg, affärsområdeschefen för Pågatågen och HR-chefen. Upprinnelsen var ett mejl 9 oktober till medlemmarna där Brunnström för att minska oron, tillbakavisade det felaktiga påståendet att alla skulle gå över till det centrala Branschavtalet 1 december när det dåvarande avtalet löpte ut. Brunnström påtalade att avtalsrörelsen istället tar vid och att det kommer vara ett sedvanligt avtalslöst tillstånd innan ett nytt avtal är tecknat. Avslutningsvis skriver han ”Med det sagt ha en bra helg. Va inte rädda för cheferna, de ska vara rädda för oss.”

Arbetsköparen Arriva vill nu med detta svepskäl försöka få bort huvudskyddsombudet. De erbjöd sig först att köpa ut Brunnström för 24 månadslöner om han frivilligt lämnade företaget. Brunnström avvisade förslaget men starka farhågor finns att Arriva nu istället kommer säga upp eller avskeda Brunnström. För även om de utdöms att betala skadestånd behöver de inte låta Brunnström få tillbaka jobbet.

Arbetarna på Pågatågen inser faran och har agerat föredömligt. De anställda planerar nu en för vild strejk om ledningen gör allvar av sitt hot att säga upp eller avskeda Ola Brunnström. Förbundet Arbetarsolidaritet riktar all solidaritet till de anställda på Pågatågen.

  • Fördöm Arrivas arbetarfientliga hot!
  • Stå upp för våra rättigheter att organisera oss på jobbet!

Vi uppmanar även alla att stötta Ola Brunnström och arbetarna på Pågatågen. Sprid informationen vidare och visa praktisk solidaritet. Blir det vild strejk på måndag kan medel för eventuella böter komma att behövas samlas in. Mer information finns på Facebooksidan Vild strejk på Pågatågen: https://www.facebook.com/vildstrejk.

Arbetare till Arbetare 2020: Fabrikstidningen Kvasten årets pristagare

Fabrikstidningen Kvasten som ges ut av anställda vid Volvo personvagnars fabrik i Torslanda tilldelades under lördagen Förbundet Arbetarsolidaritets och Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare. Årets prisutdelning skedde på grund av coronapandemin vid ett digitalt möte.

– Jag är såklart väldigt glad över att Kvasten fått detta pris, inte minst när jag ser vilka som fått det innan. Men det är nog så att ungefär samma saker drabbar människor på̊ mänga arbetsplatser och det som är Kvastens styrka, att vi skriver för varandra, är något som skulle behövas på̊ fler ställen, säger Lars Henriksson, Kvastens ansvarige utgivare.

I samband med prisutdelningen berättar Lars Henriksson om hur tidningen som getts ut varje månad under 14 år, semestern undantaget, startade.

– 2006 genomförde företagsledningen en kraftfull attack på oss med tvång på att jobba övertid med mera. Vår avdelning hade genom kamp skaffat oss utrymme men avdelningen lades ner och vi splittrades. I gengäld fick vi ett nätverk över hela fabriken och insåg att snacket gick likadant i alla fikarum.

– Jag hade tänkt länge på att det behövs en sån här fabrikstidning, och det hade gjorts olika försök av andra aktörer tidigare med två-tre nummer. Men dessa hade en politisk agenda och ingen ambition att göra det till en gemensam tidning. Nu var det dags för en tidning som handlade om de frågor vi talade om i fikarummen på fabriken, säger Lars Henriksson.

Under parollen Kvasten ­– ”vi sopar trappan uppifrån” blev tidningen snabbt populär och ges ut i 800 till 1 000 exemplar per nummer. Ambitionen är att vara allas tidning, utifrån ramarna om ett tydligt arbetarperspektiv och ett ”vi och dom” gentemot ledningen, Tidningen har varit noga med att hålla sig till ledorden sant, sakligt men tykigt. Lars Henriksson poängterar att de har varit helt oberoende och snarast har fungerat som blåslampa på ledningen och pådrivare av facket.

– Vi sparkar underifrån ihop med sakliga artiklar. Tidningen har nog satt press både på ledningen och facket. Inga chefer vill hamna i Kvasten och ledningen har börjat bete sig lite smartare. Fackklubben å sin sida började efter några år att ge ut ett eget nyhetsblad, av lite varierande kvalitet. Tidningen har bidragit till att visa att det finns olika intressen, företagets att tjäna pengar och vårt att ha anständiga jobb, säger Lars Henriksson.

Bäst tycker han att tidningen har fungerat när personer vänt sig med gemensamma problem på arbetsplatsen och den blivit en del av ihopsnackandet på företaget. En viktig lärdom är att vara så inkluderande som möjligt så att fler kan skriva och dras in i arbetet, samt att utgå från saker som är gemensamt upplevda problem istället för en ideologisk inriktning. Lars Henriksson betonar också vikten av att vara oerhört noga med fakta och att tidningen måste se bra ut och korrekturläsas, liksom vikten att tidningen kommer ut regelbundet oavsett ”regn eller snö”. Även om det ibland har varit en tuff uppgift att uppfylla.

– Ibland har jag hatat att den måste komma ut och suttit på söndagen utan något innehåll och den ska ut på onsdagen. Sen när de sitter och läser på rasten känns det väldigt roligt och värt det.

– Att vi nu också får priset och därmed uppmärksammas både på̊ och utanför fabriken, gör oss också̊ ännu lite kaxigare och stör säkert en del av våra chefer. Och det är ju ett pris i sig, säger Lars Henriksson.

Motivering från Förbundet Arbetarsolidaritet lästes upp av ordförande Gustaf Rutström:

”Arbetare till Arbetare 2020 tilldelas den oberoende fabrikstidningen Kvasten som med sina 150 nummer under 14 år har skapat en levande och kritisk röst från golvet på Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. En röst som skulle behövas på betydligt fler arbetsplatser.”

SJ sorterar ut gamla trotjänare

År 2000 tog Trafficare över städningen åt SJ. Alla anställda får följa med. Drygt tio år senare säger Trafficare upp kontraktet och SJ tar tillbaka städningen. Men de gamla trotjänarna rensas ut. 30 år av städning av tågen betyder ingenting, 200 anställda i Stockholm, Malmö och Göteborg sägs upp.

– Det är inte våra gamla trotjänare. Det är det affärsdrivande verkets Statens Järnvägars gamla trotjänare. SJ AB har inget ansvar för dem. Vi är en av flera operatörer på en marknad i konkurrens och agerar utifrån det, säger Peter Blomqvist, personaldirektör på SJ, till LO-tidningen.

SEKO:s klubbar inom Stockholmståg är av en annan åsikt och kallar agerande skamligt, samt menar att upprördheten blir än större när de inser att ”moderbolaget i princip skule kunna göra detsamma med de anställda till Stockholmstågs underentreprenörer inom pendelverksamheten. Dvs låta oss tidigare SJ-anställda och andra som anställts senare på verkstäderna, inom städning och stationsverksamheten bli arbetslösa om man skulle få för sig att driva verksamheten i ”egen regi”.”

De före detta anställda tvingas nu att söka sina arbeten igen. Inga turordningsregler gäller längre. Lönen är en förhandlingsfråga, liksom anställningsvillkoren i övrigt. Inget är sagt om hel- eller deltid, skriver LO-tidningen.

Sekos avtal ska också bytas mot Fastighets, då det blir billigare så.
– SJ vill handplocka och välja fritt. Det är skamligt att bete sig så mot människor som har städat tåg först i 20 år på SJ och sedan i 10 år på Trafficare. Det är framför allt en moralisk fråga, anser P-O Fällman, ombudsman på Seko, till LO-tidningen.

SJ menar å sin sida att det inte i juridisk mening är frågan om ett ”övertagande av verksamheten”.
– Vi har kollat om det är ett övertagande av verksamhet eller inte. Om vi inte tycker att det är ett övertagande gör vi en nyrekrytering. När vi sedan anställer folk tar vi individuella diskussioner om lön och övriga villkor, säger personaldirektören Peter Blomqvist.

Seko ståndpunkt är att det rör sig om ett övertagande av verksamhet. Därmed ska SJ ta över personalen med samma lön och anställningsvillkor som i dag.

Oavsett vilket är SJ:s agerande utan tvekan rent ut sagt för djävligt.

Stockholms sopgubbar har tidigare stått inför liknande situationer. De har vunnit striden genom att ge klara besked till arbetsköparna att ”antingen anställer ni alla eller kommer ingen att ta jobbet”. Självklart är situationen dock olika i skilda branscher.

Och städarna har heller inte varit passiva. Flygbladsutdelningar har genomförts bland annat på Centralstationen i Stockholm. SEKO Trafficare uppmanar också alla som stödjer kampen för att förhindra att äldre järnvägsarbetare hamnar i onödig arbetslöshet mailar sin åsikt i frågan till:

SJ:s VD Jan Forsberg och personalchefen på SJ Peter Blomqvist, med kopia till Stockholmsklubben på följande mailadresser:

jan.forsberg@sj.se
peter.blomqvist@sj.se
seko@klubb103.org

700 vårdjobb bort i Sundsvall/Härnösand

Efter att landstingsstyrelsen bestämt att länssjukhuset Sundsvall-Härnösand ska spara 235 miljoner kronor till 2011 ska personalkostnaderna minskas med 25 procent. Denna bisarra, så kallade sparpolitk, innebär att 700 vårdanställda förlorar jobbet. Vad detta i sin tur innebär för patienterna är knappast heller svårt att räkna ut.

Sedan tidigare har det varit klart att 500 personer på länssjukhuset Sundsvall-Härnösand förlorar jobben. I fredags kom beskedet att ytterligare 200 avskedas. Sammanlagt rör det sig alltså om totalt 700 personer.

Maria Bäckman, Vårdfackets ordförande i Västernorrland, säger till tidningen Vårdfacket att många i personalen redan idag lider av stress över att inte hinna med att ta hand om patienterna på ett tillfredsställande sätt.
– Och ska det nu bli än tajtare vet jag inte hur det ska gå. Det måste finas lite etik och rimliga arbetsförhållanden om man ska orka vara i den här branschen.

Konsultfirma konstaterade ”hög bemanning”

Förfarandet i nedskärningarna har varit följande: Först har en utomstående konsultfirma tagits in. Denna har ”konstaterat” att bemanningen är ”relativt hög” inom vissa personalkategorier jämfört med på liknande sjukhus. Kostanderna ska därför minskas på flera områden. 235 miljoner kronor eller tio procent av kostanderna ska kapas bort. För att göra detta ska bland annat 20-25 procent av personalkostnaderna sparas in.

På beslutet har ett drama följt då den tidigare chefen för Länsjukhuset Margaretha Rödén fick sparken, efter att ha velat inkludera personalen mer i nedskärningarna. Med sig drog hon också landstingsdirektören Sara Ekström som vägrat att säga upp Rödén. Som chef för sjukhuset tillsattes i stället Sigbjörn Olofsson, sedan tidigare känd för att ha gjort stora nedskärningar på Örnsköldsviks sjukhus.

”Det måste gå fortare”

Som förklaring till varför landstingsstyrelsen ger Sigbjörn Olofsson jobbet säger Benny Eriksson (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen till Sundsvalls Tidning:
– Vi känner att det måste gå fortare. Det rinner ut drygt tolv miljoner kronor i månaden.

Från fackets håll är tonerna uppgivna över beslutet och förfarandet. När Vårdfackets ordförande träffade Sigbjörn Olofsson på dennes första arbetsdag förra torsdagen var han knäpptyst om vad som var i antågande. Facket fick dagen efter informationen genom media.
– Det var en nyhet då jag läste det i tidningen i morse. Jag vet snart inte om det finns ord för detta, sa Maria Bäckman,Vårdförbundets ordförande i Västernorrland till tidningen Vårdfacket i fredags.

Uppmaning till facket: ”se till att medlemmarna ser positivt på det som sker”

Stigbjörn Olofsson har därefter enligt samma tidningen uppmanat facket att se till att medlemmarna ser positivt på det som sker. Skamlöst, givetvis. Men kanske säger det i viss mån också något om hans syn på Vårdförbundet som en tandlös motpart. Eller var det bara ett uttryck för arrogansen hos en slaktare.

I Sundsvall ordnas nu på lördag en protest mot nedskärningarna genom nätverket Rädda vården. Per Johansson, en av initiativtagarna, säger till tidningen Vårdfacket att inga politiker kommer att få tala på manifestationen.
– Det blir tal av personal ”från golvet” och kanske från representanter för några patientföreningar. Men inga politiker. Visserligen ska det bli minus 20 grader i Sundsvall men det är bara att klä på sig!

Förbundet Arbetarsolidaritet önskar berörda arbetare, samt Härnösands- och sundsvallsborna framgång i kampen. Stå på er, det räcker med nedskärningar i vården!

Strejkande på Lagena valdes åter in klubbstyrelsen

Två före detta klubbstyrelsemedlemmar, som var med och strejkade vilt på Lagena, har åter valts in i styrelsen. Arbetsköparna har sagt sig vara villiga att dra tillbaka stämningen till Arbetsdomstolen om ”samarbetsviljan är god”. 

Arbetsköparna har enligt facket redan tidigare sagt att de kan tänka sig att dra tillbaka stämningen om inte de tre så kallade ”strejkledarna” åter väljs in i fackklubbens styrelse. De tre utpekade har svarat att det är medlemmarna och inte arbetsköparna som avgör vem som skall sitta i styrelsen.
Vid fyllnadsval till styrelsen valde medlemmarna i torsdags åter in Jessica Moya och Patrik Olofsson. Mattias Kvickström valde dock att inte ställa upp för omval.
– Det är en demokratisk fråga. Medlemmarna har rätten att välja, och inte välja, vilka de vill. Det är inte arbetsgivaren som ska bestämma vilka som ska sitta i fackstyrelsen, säger Jessica Moya, till tidningen Handelsnytt.

Men Lagenas vd Per Öhagen vill inte alls kännas vid företagets tidigare uttalanden och hävdar att företaget inte alls ställt krav på vilka som ska sitta i styrelsen eller inte.
Enligt Per Öhagen, handlar det inte om individerna i fackstyrelsen, utan inställningen.
– Vi arbetar nu för en nystart i Lagena där ett förtroende och en samsyn avseende företagets situation är oerhört viktig. Vi har ett lågt förtroende för den gamla klubbstyrelsen eftersom de begick ett medvetet avtalsbrott när de gick ut i vild strejk, säger han till Handelsnytt.

Arbetarna vid Lagena har genom sin solidaritet och genom att inte sälja ut sig själva eller sina kamrater, visat att arbetsköparna inte har något att hämta genom att försöka köpslå om vem som skall representera de anställda.

De strejkande har stämts till AD. Företaget yrkar på skadestånd om 3 000 kronor per person för alla utom Jessica Moya, Mattias Kvickström och Patrik Olofsson. För dem yrkar man på 5 000 kronor per person. De anses ha varit drivande. Den lyckade insamling som startats för att täcka skadestånden har hittills inbringat runt 108 000 kronor.
Förhandlingarna mellan Handels och Lagena återupptas den 14 oktober och om dessa förhandlingar inte leder någon vart möts parterna i AD 3 november.