SJ sorterar ut gamla trotjänare

År 2000 tog Trafficare över städningen åt SJ. Alla anställda får följa med. Drygt tio år senare säger Trafficare upp kontraktet och SJ tar tillbaka städningen. Men de gamla trotjänarna rensas ut. 30 år av städning av tågen betyder ingenting, 200 anställda i Stockholm, Malmö och Göteborg sägs upp.

– Det är inte våra gamla trotjänare. Det är det affärsdrivande verkets Statens Järnvägars gamla trotjänare. SJ AB har inget ansvar för dem. Vi är en av flera operatörer på en marknad i konkurrens och agerar utifrån det, säger Peter Blomqvist, personaldirektör på SJ, till LO-tidningen.

SEKO:s klubbar inom Stockholmståg är av en annan åsikt och kallar agerande skamligt, samt menar att upprördheten blir än större när de inser att ”moderbolaget i princip skule kunna göra detsamma med de anställda till Stockholmstågs underentreprenörer inom pendelverksamheten. Dvs låta oss tidigare SJ-anställda och andra som anställts senare på verkstäderna, inom städning och stationsverksamheten bli arbetslösa om man skulle få för sig att driva verksamheten i ”egen regi”.”

De före detta anställda tvingas nu att söka sina arbeten igen. Inga turordningsregler gäller längre. Lönen är en förhandlingsfråga, liksom anställningsvillkoren i övrigt. Inget är sagt om hel- eller deltid, skriver LO-tidningen.

Sekos avtal ska också bytas mot Fastighets, då det blir billigare så.
– SJ vill handplocka och välja fritt. Det är skamligt att bete sig så mot människor som har städat tåg först i 20 år på SJ och sedan i 10 år på Trafficare. Det är framför allt en moralisk fråga, anser P-O Fällman, ombudsman på Seko, till LO-tidningen.

SJ menar å sin sida att det inte i juridisk mening är frågan om ett ”övertagande av verksamheten”.
– Vi har kollat om det är ett övertagande av verksamhet eller inte. Om vi inte tycker att det är ett övertagande gör vi en nyrekrytering. När vi sedan anställer folk tar vi individuella diskussioner om lön och övriga villkor, säger personaldirektören Peter Blomqvist.

Seko ståndpunkt är att det rör sig om ett övertagande av verksamhet. Därmed ska SJ ta över personalen med samma lön och anställningsvillkor som i dag.

Oavsett vilket är SJ:s agerande utan tvekan rent ut sagt för djävligt.

Stockholms sopgubbar har tidigare stått inför liknande situationer. De har vunnit striden genom att ge klara besked till arbetsköparna att ”antingen anställer ni alla eller kommer ingen att ta jobbet”. Självklart är situationen dock olika i skilda branscher.

Och städarna har heller inte varit passiva. Flygbladsutdelningar har genomförts bland annat på Centralstationen i Stockholm. SEKO Trafficare uppmanar också alla som stödjer kampen för att förhindra att äldre järnvägsarbetare hamnar i onödig arbetslöshet mailar sin åsikt i frågan till:

SJ:s VD Jan Forsberg och personalchefen på SJ Peter Blomqvist, med kopia till Stockholmsklubben på följande mailadresser:

jan.forsberg@sj.se
peter.blomqvist@sj.se
seko@klubb103.org

700 vårdjobb bort i Sundsvall/Härnösand

Efter att landstingsstyrelsen bestämt att länssjukhuset Sundsvall-Härnösand ska spara 235 miljoner kronor till 2011 ska personalkostnaderna minskas med 25 procent. Denna bisarra, så kallade sparpolitk, innebär att 700 vårdanställda förlorar jobbet. Vad detta i sin tur innebär för patienterna är knappast heller svårt att räkna ut.

Sedan tidigare har det varit klart att 500 personer på länssjukhuset Sundsvall-Härnösand förlorar jobben. I fredags kom beskedet att ytterligare 200 avskedas. Sammanlagt rör det sig alltså om totalt 700 personer.

Maria Bäckman, Vårdfackets ordförande i Västernorrland, säger till tidningen Vårdfacket att många i personalen redan idag lider av stress över att inte hinna med att ta hand om patienterna på ett tillfredsställande sätt.
– Och ska det nu bli än tajtare vet jag inte hur det ska gå. Det måste finas lite etik och rimliga arbetsförhållanden om man ska orka vara i den här branschen.

Konsultfirma konstaterade ”hög bemanning”

Förfarandet i nedskärningarna har varit följande: Först har en utomstående konsultfirma tagits in. Denna har ”konstaterat” att bemanningen är ”relativt hög” inom vissa personalkategorier jämfört med på liknande sjukhus. Kostanderna ska därför minskas på flera områden. 235 miljoner kronor eller tio procent av kostanderna ska kapas bort. För att göra detta ska bland annat 20-25 procent av personalkostnaderna sparas in.

På beslutet har ett drama följt då den tidigare chefen för Länsjukhuset Margaretha Rödén fick sparken, efter att ha velat inkludera personalen mer i nedskärningarna. Med sig drog hon också landstingsdirektören Sara Ekström som vägrat att säga upp Rödén. Som chef för sjukhuset tillsattes i stället Sigbjörn Olofsson, sedan tidigare känd för att ha gjort stora nedskärningar på Örnsköldsviks sjukhus.

”Det måste gå fortare”

Som förklaring till varför landstingsstyrelsen ger Sigbjörn Olofsson jobbet säger Benny Eriksson (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen till Sundsvalls Tidning:
– Vi känner att det måste gå fortare. Det rinner ut drygt tolv miljoner kronor i månaden.

Från fackets håll är tonerna uppgivna över beslutet och förfarandet. När Vårdfackets ordförande träffade Sigbjörn Olofsson på dennes första arbetsdag förra torsdagen var han knäpptyst om vad som var i antågande. Facket fick dagen efter informationen genom media.
– Det var en nyhet då jag läste det i tidningen i morse. Jag vet snart inte om det finns ord för detta, sa Maria Bäckman,Vårdförbundets ordförande i Västernorrland till tidningen Vårdfacket i fredags.

Uppmaning till facket: ”se till att medlemmarna ser positivt på det som sker”

Stigbjörn Olofsson har därefter enligt samma tidningen uppmanat facket att se till att medlemmarna ser positivt på det som sker. Skamlöst, givetvis. Men kanske säger det i viss mån också något om hans syn på Vårdförbundet som en tandlös motpart. Eller var det bara ett uttryck för arrogansen hos en slaktare.

I Sundsvall ordnas nu på lördag en protest mot nedskärningarna genom nätverket Rädda vården. Per Johansson, en av initiativtagarna, säger till tidningen Vårdfacket att inga politiker kommer att få tala på manifestationen.
– Det blir tal av personal ”från golvet” och kanske från representanter för några patientföreningar. Men inga politiker. Visserligen ska det bli minus 20 grader i Sundsvall men det är bara att klä på sig!

Förbundet Arbetarsolidaritet önskar berörda arbetare, samt Härnösands- och sundsvallsborna framgång i kampen. Stå på er, det räcker med nedskärningar i vården!

Strejkande på Lagena valdes åter in klubbstyrelsen

Två före detta klubbstyrelsemedlemmar, som var med och strejkade vilt på Lagena, har åter valts in i styrelsen. Arbetsköparna har sagt sig vara villiga att dra tillbaka stämningen till Arbetsdomstolen om ”samarbetsviljan är god”. 

Arbetsköparna har enligt facket redan tidigare sagt att de kan tänka sig att dra tillbaka stämningen om inte de tre så kallade ”strejkledarna” åter väljs in i fackklubbens styrelse. De tre utpekade har svarat att det är medlemmarna och inte arbetsköparna som avgör vem som skall sitta i styrelsen.
Vid fyllnadsval till styrelsen valde medlemmarna i torsdags åter in Jessica Moya och Patrik Olofsson. Mattias Kvickström valde dock att inte ställa upp för omval.
– Det är en demokratisk fråga. Medlemmarna har rätten att välja, och inte välja, vilka de vill. Det är inte arbetsgivaren som ska bestämma vilka som ska sitta i fackstyrelsen, säger Jessica Moya, till tidningen Handelsnytt.

Men Lagenas vd Per Öhagen vill inte alls kännas vid företagets tidigare uttalanden och hävdar att företaget inte alls ställt krav på vilka som ska sitta i styrelsen eller inte.
Enligt Per Öhagen, handlar det inte om individerna i fackstyrelsen, utan inställningen.
– Vi arbetar nu för en nystart i Lagena där ett förtroende och en samsyn avseende företagets situation är oerhört viktig. Vi har ett lågt förtroende för den gamla klubbstyrelsen eftersom de begick ett medvetet avtalsbrott när de gick ut i vild strejk, säger han till Handelsnytt.

Arbetarna vid Lagena har genom sin solidaritet och genom att inte sälja ut sig själva eller sina kamrater, visat att arbetsköparna inte har något att hämta genom att försöka köpslå om vem som skall representera de anställda.

De strejkande har stämts till AD. Företaget yrkar på skadestånd om 3 000 kronor per person för alla utom Jessica Moya, Mattias Kvickström och Patrik Olofsson. För dem yrkar man på 5 000 kronor per person. De anses ha varit drivande. Den lyckade insamling som startats för att täcka skadestånden har hittills inbringat runt 108 000 kronor.
Förhandlingarna mellan Handels och Lagena återupptas den 14 oktober och om dessa förhandlingar inte leder någon vart möts parterna i AD 3 november.

Fackklubbar: Avgå Sahlin & Lundby-Wedin!

Ett antal fackliga klubb och avdelningssordföranden kräver att Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin skall avgå.

I ett upprop slår de fast att de fått nog av en ”oduglig facklig och politisk opposition”. Uppropet kommer nu att spridas och cirkulera ute på arbetsplatser runt om i Sverige.
Bland undertecknarna finns Dennis Bäckman, Ordförande Pappers Avd 86,
Harry Rantakyrö, Ordförande Gruvtolvan Kiruna, Tomas Nilsson, Ordförande Gruvfyran Malmberget, Jannis Konstantis, Ordförande Seko klubb 119 Stockholm, Olof Fryklöf, Ordförande Seko pendelklubben Stockholm, Peter Boström, Ordförande Kommunal klubb Swebus Södertälje samt flera verkstadsklubbar på Volvo i Göteborg.