Arbetare till Arbetare 2022: Solidariska Byggare

”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Solidariska Byggare vinner Förbundet Arbetarsolidaritets pris Arbetare till Arbetare 2022 för att framgångsrikt har organiserat migrantarbetare mot skrupellösa arbetsköpare i byggbranschen. Prissumman på 10 000 kronor delades ut på söndag 11 december under ett öppet videomöte.
– Många av våra medlemmar lever i det som kommit att kallas skuggsamhället. Alla har erfarenhet av att luras på lön och utsättas för arbetsmiljörisker i byggandet av svenska hem. En del har också utsatts för våld i syfte att skrämma dem till tystnad. Att erkännas som arbetare och kamrater betyder allt. I själva verket bygger hela vår verksamhet på just det, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.
– Att genom priset nu också få ett erkännande utifrån betyder oerhört mycket. Eftersom vi rör oss med små resurser är också prissumman av vikt.Vi verkar på en del av arbetsmarknaden där villkoren snarast är att likna vid det tidiga 1900-talets, säger Pelle Sunvisson, från Solidariska Byggare.

Framgångsrik organisering av migrantarbetare

Byggfacket Solidariska Byggare har sedan starten 2021 framgångsrikt organiserat migrantarbetare från bland annat Ukraina, Uzbekistan, El Salvador och Venezuela mot skrupellösa arbetsköpare. Ett av verktygen att komma i kontakt med arbetarna har varit genom att marknadsföra enkla filmer på olika språk på Facebook, slopad karens för medlemskapet, chattgrupper på respektive språk och öppna medlemsmöten och publika nummer till tolkar. Arbetslivskriminaliteten har plågat byggbranschen under en längre tid. Många arbetsköpare bryter mot Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen och kollektivavtal och betalar inte heller ut lönerna. Solidariska Byggare har bland annat genomfört en mängd framgångsrika indrivningsblockader runt om i Stockholm.
– Istället för samförståndsanda har vi att förlita oss på närvaro och antal. Var sjätte vecka har vi därför blockaddagar. Under en sådan hinner vi besöka upp till ett tiotal arbetsköpare för att upprätta indrivningsblockader. Utläggen för en sådan dag brukar landa på 5 000 kronor. Prispengarna kommer vi att omsätta i praktisk kamp. Det blir två blockaddagar och närmare 20 blockader, säger Pelle Sunvisson.

Indrivna löner bästa sättet värva medlemmar

Totalt har Solidariska Byggare löst cirka 130 ärenden och drivit in 8-9 miljoner kronor.
– Vårt främsta verktyg för rekrytering är indrivna vinster, för varje vinst kommer 5-10 nya medlemmar. Solidariteten är stark mellan arbetarna. Många jobbar väldigt långa veckor och har svårt att vara lediga. Men de som är lediga kommer på indrivningsblockaderna.
– Från början handlade det om nödhjälp och arbetarna hade svårt se skillnad på oss och Röda korset. Men med tiden var vi tvungna gå från facklig hjälp till organisering. Det tredje steget vi väntar på är att även svenska arbetare ska söka sig till oss för att delta i kampen för migrantarbetares rättigheter. Förslumningen i branschen drabbar alla, säger Pelle Sunvisson.

Förbundet Arbetarsolidaritet är glada att kunna uppmärksamma och stötta kampen mot skrupellösa företag i byggbranschen.
– Solidariska byggare har visat hur arbetarklassen när vi organiserar oss oberoende av härkomst tillsammans kan skapa kollektiv styrka som ger makten att tvinga kriminella arbetsköpare att följa lagar och kollektivavtal, säger Sebastian Karlsson, ordförande i Förbundet Arbetarsolidaritet.

Motivering
”För att framgångsrikt ha organiserat migrantarbetare inom byggbranschen och konsekvent tagit strid för sina medlemmar, krävt in obetalda löner och säkrat fortsatta anställningar för arbetare i en utsatt position i en allt mer förslummad del av arbetsmarknaden, tilldelas 2022 års Arbetare till arbetare Stockholms byggsyndikat/Solidariska byggare.”

Redaktionen

Sebastian Carlsson vald till ny ordförande för Förbundet Arbetarsolidaritet

Förbundet Arbetarsolidaritet höll sin fjortonde kongress lördagen den 17 september i Ludvika. Ny ordförande för förbundet är Sebastian Carlsson, medicinsk sekreterare, från Norrköping som nu tar över stafettpinnen och kommer leda förbundets arbete.

– Vi går mot en hård vinter där hög inflation sammanfaller med avtalsrörelsen. Behovet av en rakryggad och kompromisslös självständig arbetsplatskamp har sällan varit större. Kapitalet kommer som vanligt försöka rulla över kostnaderna på oss i arbetarklassen och vi måste stå emot som en betongvägg, säger Sebastian Carlsson.

På kongressen tackades Gustaf Rutström av för sina år som ordförande. Han har hållit ihop förbundet på ett utmärkt sätt även under pandemin, vilket skapat förutsättningar för att nu intensifiera arbetet.

– Det har varit två fantastiska år där vi fortsatt att hålla den självständiga arbetsplatskampens fana högt. Nu känns det tryggt att lämna över ordförandeklubban, säger Gustaf Rutström, som fortsätter som ordinarie styrelseledamot.

På kongressen beslutades även om kommande års verksamhet. Pristagare för vårt pris Arbetare till Arbetare utsågs också, men kommer att offentliggöras först senare.

Förbundet Arbetarsolidaritet står för en självständig arbetsplatskamp utan lojalitet till politiska partier eller fackförbund. Arbetarklassen måste själv föra sin kamp och inte låta sig hindras av klasslagar och formella strukturer. Har din arbetsplats en konflikt under uppsegling och behöver uppbackning, kontakta oss.

Ett angrepp mot alla arbetare – stöduttalande för Pågatågens huvudskyddsombud

Förbundet Arbetarsolidaritet vill härmed rikta vårt fulla stöd till Ola Brunnström, huvudskyddsombud på Pågatågen som hotas av avskedande efter att i ett internt brev till medlemmar tillbakavisat felaktig information. Attacker mot förtroendevalda kan om de inte slås tillbaka sprida sig och därför är Arrivas attack mot Brunnström en attack mot alla arbetare.

Det var 29 december som Ola Brunnström kallades in till möte med direktören för division tåg, affärsområdeschefen för Pågatågen och HR-chefen. Upprinnelsen var ett mejl 9 oktober till medlemmarna där Brunnström för att minska oron, tillbakavisade det felaktiga påståendet att alla skulle gå över till det centrala Branschavtalet 1 december när det dåvarande avtalet löpte ut. Brunnström påtalade att avtalsrörelsen istället tar vid och att det kommer vara ett sedvanligt avtalslöst tillstånd innan ett nytt avtal är tecknat. Avslutningsvis skriver han ”Med det sagt ha en bra helg. Va inte rädda för cheferna, de ska vara rädda för oss.”

Arbetsköparen Arriva vill nu med detta svepskäl försöka få bort huvudskyddsombudet. De erbjöd sig först att köpa ut Brunnström för 24 månadslöner om han frivilligt lämnade företaget. Brunnström avvisade förslaget men starka farhågor finns att Arriva nu istället kommer säga upp eller avskeda Brunnström. För även om de utdöms att betala skadestånd behöver de inte låta Brunnström få tillbaka jobbet.

Arbetarna på Pågatågen inser faran och har agerat föredömligt. De anställda planerar nu en för vild strejk om ledningen gör allvar av sitt hot att säga upp eller avskeda Ola Brunnström. Förbundet Arbetarsolidaritet riktar all solidaritet till de anställda på Pågatågen.

  • Fördöm Arrivas arbetarfientliga hot!
  • Stå upp för våra rättigheter att organisera oss på jobbet!

Vi uppmanar även alla att stötta Ola Brunnström och arbetarna på Pågatågen. Sprid informationen vidare och visa praktisk solidaritet. Blir det vild strejk på måndag kan medel för eventuella böter komma att behövas samlas in. Mer information finns på Facebooksidan Vild strejk på Pågatågen: https://www.facebook.com/vildstrejk.

Arbetare till Arbetare 2020: Fabrikstidningen Kvasten årets pristagare

Fabrikstidningen Kvasten som ges ut av anställda vid Volvo personvagnars fabrik i Torslanda tilldelades under lördagen Förbundet Arbetarsolidaritets och Stridsfondens pris Arbetare till Arbetare. Årets prisutdelning skedde på grund av coronapandemin vid ett digitalt möte.

– Jag är såklart väldigt glad över att Kvasten fått detta pris, inte minst när jag ser vilka som fått det innan. Men det är nog så att ungefär samma saker drabbar människor på̊ mänga arbetsplatser och det som är Kvastens styrka, att vi skriver för varandra, är något som skulle behövas på̊ fler ställen, säger Lars Henriksson, Kvastens ansvarige utgivare.

I samband med prisutdelningen berättar Lars Henriksson om hur tidningen som getts ut varje månad under 14 år, semestern undantaget, startade.

– 2006 genomförde företagsledningen en kraftfull attack på oss med tvång på att jobba övertid med mera. Vår avdelning hade genom kamp skaffat oss utrymme men avdelningen lades ner och vi splittrades. I gengäld fick vi ett nätverk över hela fabriken och insåg att snacket gick likadant i alla fikarum.

– Jag hade tänkt länge på att det behövs en sån här fabrikstidning, och det hade gjorts olika försök av andra aktörer tidigare med två-tre nummer. Men dessa hade en politisk agenda och ingen ambition att göra det till en gemensam tidning. Nu var det dags för en tidning som handlade om de frågor vi talade om i fikarummen på fabriken, säger Lars Henriksson.

Under parollen Kvasten ­– ”vi sopar trappan uppifrån” blev tidningen snabbt populär och ges ut i 800 till 1 000 exemplar per nummer. Ambitionen är att vara allas tidning, utifrån ramarna om ett tydligt arbetarperspektiv och ett ”vi och dom” gentemot ledningen, Tidningen har varit noga med att hålla sig till ledorden sant, sakligt men tykigt. Lars Henriksson poängterar att de har varit helt oberoende och snarast har fungerat som blåslampa på ledningen och pådrivare av facket.

– Vi sparkar underifrån ihop med sakliga artiklar. Tidningen har nog satt press både på ledningen och facket. Inga chefer vill hamna i Kvasten och ledningen har börjat bete sig lite smartare. Fackklubben å sin sida började efter några år att ge ut ett eget nyhetsblad, av lite varierande kvalitet. Tidningen har bidragit till att visa att det finns olika intressen, företagets att tjäna pengar och vårt att ha anständiga jobb, säger Lars Henriksson.

Bäst tycker han att tidningen har fungerat när personer vänt sig med gemensamma problem på arbetsplatsen och den blivit en del av ihopsnackandet på företaget. En viktig lärdom är att vara så inkluderande som möjligt så att fler kan skriva och dras in i arbetet, samt att utgå från saker som är gemensamt upplevda problem istället för en ideologisk inriktning. Lars Henriksson betonar också vikten av att vara oerhört noga med fakta och att tidningen måste se bra ut och korrekturläsas, liksom vikten att tidningen kommer ut regelbundet oavsett ”regn eller snö”. Även om det ibland har varit en tuff uppgift att uppfylla.

– Ibland har jag hatat att den måste komma ut och suttit på söndagen utan något innehåll och den ska ut på onsdagen. Sen när de sitter och läser på rasten känns det väldigt roligt och värt det.

– Att vi nu också får priset och därmed uppmärksammas både på̊ och utanför fabriken, gör oss också̊ ännu lite kaxigare och stör säkert en del av våra chefer. Och det är ju ett pris i sig, säger Lars Henriksson.

Motivering från Förbundet Arbetarsolidaritet lästes upp av ordförande Gustaf Rutström:

”Arbetare till Arbetare 2020 tilldelas den oberoende fabrikstidningen Kvasten som med sina 150 nummer under 14 år har skapat en levande och kritisk röst från golvet på Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda. En röst som skulle behövas på betydligt fler arbetsplatser.”

SJ sorterar ut gamla trotjänare

År 2000 tog Trafficare över städningen åt SJ. Alla anställda får följa med. Drygt tio år senare säger Trafficare upp kontraktet och SJ tar tillbaka städningen. Men de gamla trotjänarna rensas ut. 30 år av städning av tågen betyder ingenting, 200 anställda i Stockholm, Malmö och Göteborg sägs upp.

– Det är inte våra gamla trotjänare. Det är det affärsdrivande verkets Statens Järnvägars gamla trotjänare. SJ AB har inget ansvar för dem. Vi är en av flera operatörer på en marknad i konkurrens och agerar utifrån det, säger Peter Blomqvist, personaldirektör på SJ, till LO-tidningen.

SEKO:s klubbar inom Stockholmståg är av en annan åsikt och kallar agerande skamligt, samt menar att upprördheten blir än större när de inser att ”moderbolaget i princip skule kunna göra detsamma med de anställda till Stockholmstågs underentreprenörer inom pendelverksamheten. Dvs låta oss tidigare SJ-anställda och andra som anställts senare på verkstäderna, inom städning och stationsverksamheten bli arbetslösa om man skulle få för sig att driva verksamheten i ”egen regi”.”

De före detta anställda tvingas nu att söka sina arbeten igen. Inga turordningsregler gäller längre. Lönen är en förhandlingsfråga, liksom anställningsvillkoren i övrigt. Inget är sagt om hel- eller deltid, skriver LO-tidningen.

Sekos avtal ska också bytas mot Fastighets, då det blir billigare så.
– SJ vill handplocka och välja fritt. Det är skamligt att bete sig så mot människor som har städat tåg först i 20 år på SJ och sedan i 10 år på Trafficare. Det är framför allt en moralisk fråga, anser P-O Fällman, ombudsman på Seko, till LO-tidningen.

SJ menar å sin sida att det inte i juridisk mening är frågan om ett ”övertagande av verksamheten”.
– Vi har kollat om det är ett övertagande av verksamhet eller inte. Om vi inte tycker att det är ett övertagande gör vi en nyrekrytering. När vi sedan anställer folk tar vi individuella diskussioner om lön och övriga villkor, säger personaldirektören Peter Blomqvist.

Seko ståndpunkt är att det rör sig om ett övertagande av verksamhet. Därmed ska SJ ta över personalen med samma lön och anställningsvillkor som i dag.

Oavsett vilket är SJ:s agerande utan tvekan rent ut sagt för djävligt.

Stockholms sopgubbar har tidigare stått inför liknande situationer. De har vunnit striden genom att ge klara besked till arbetsköparna att ”antingen anställer ni alla eller kommer ingen att ta jobbet”. Självklart är situationen dock olika i skilda branscher.

Och städarna har heller inte varit passiva. Flygbladsutdelningar har genomförts bland annat på Centralstationen i Stockholm. SEKO Trafficare uppmanar också alla som stödjer kampen för att förhindra att äldre järnvägsarbetare hamnar i onödig arbetslöshet mailar sin åsikt i frågan till:

SJ:s VD Jan Forsberg och personalchefen på SJ Peter Blomqvist, med kopia till Stockholmsklubben på följande mailadresser:

jan.forsberg@sj.se
peter.blomqvist@sj.se
seko@klubb103.org