Bara arbetarklassen kan försvara sina villkor och rättigheter!

Så har nu den beryktade LAS-utredningen kommit, och de förslag till förändringar som ges där har visat sig ännu mer långtgående än vad som tidigare läckt ut. LO, TCO och SACO har nu gått ut och fördömt den och menat att detta ska kastas i papperskorgen. Särskilt är det förslagen om borttagande av kravet på ”saklig grund” för uppsägning och rätten att ogiltigförklara uppsägning, vilket ger arbetaren lön under tiden tvisten pågår, som väckt starka reaktioner.

Även från S har det kommit kritik. Samtidigt vet ju alla att det är S som själva sjösatt utredningen och att försämringen av anställningsskyddet är en av punkterna som överhuvudtaget möjliggjorde ”Jöken”. Så vad händer nu?

Det mest troliga är trots allt att de fackliga centralorganisationerna och näringslivet, trots gnissel, förhandlar fram ett eget förslag som är minst lika uselt för arbetarklassen. Och som man sen kommer bortförklara med att de inte hade något annat val, ”annars hade politikerna gått in och petat”.

Sanningen är att det enda som möjligen skulle kunna stoppa urholkningen av anställningsskyddet, eller att en utredning som denna ens kommer upp på dagordningen, är arbetarklassens egna kamp för sina villkor och rättigheter – varje dag ute på arbetsplatserna!

Därför är den budkavle som startades av den lokala fackklubben på Volvo Lastvagnar och nu fått med sig lokalklubbar och avdelningar över hela landet så bra och lovvärd, men för att framgångsrikt försvara arbetarnas rättigheter kommer krävas mer. För det krävs att hela den stora massan av arbetarklassen kommer i rörelse.

Fler och större initiativ likt dessa måste tas, både inom och utanför de traditionella fackliga ramarna. Men framförallt måste klassen som helhet ta steget in på den politiska scenen och visa den enorma kraft man besitter.

Bara klasskamp kan ”rädda” LAS.

Förbundet Arbetarsolidaritet 2020-06-27

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *