Sammanfattning: Reno Nordens konkurs

Det norska bolaget Reno Norden AS och moderbolaget Reno Norden ASA har gått i konkurs. ”DNB och Den Danske Bank har samtidigt uppgett att de avser att erbjuda fortsatt finansiering till dotterbolagen i Sverige, Danmark och Finland för att stödja deras fortsatta verksamhet” uppger RenoNorden i ett pressmeddelande, daterat 19 september, på sin svenska hemsida.

I samma pressmeddelande ger dom sken av att det svenska dotterbolaget kommer kunna uppfylla kontrakten som de ingått med sina svenska kunder och att ingen kommer påverkas av konkursen.

Dagens Nyheter var igår i kontakt med Krister Schultz, Stockholm Vatten och Avfalls vd, som kommenterade: – Enligt uppgift drivs det svenska bolaget vidare och därmed förändras inte vårt avtalsförhållande med bolaget.

Lika positiv låter inte sparekonomen Joakim Bornold som arbetar på Nordnet, en bank för investeringar i aktier och fonder. Han kommenterar till DN:
– Den svenska verksamheten är den som mår klart bäst. Men det spelar inte så stor roll om man ingår i en koncern som gått i konkurs. Konkursboet äger tillgången och den ska säljas. Långivarna Danske Bank och Dnb har gett konkursförvaltaren lite andrum för att hitta en lösning, men de behöver få in sina pengar för att täcka kreditförlusterna.

Enligt Bornold har det nordiska investmentbolaget Carnegie sedan en lång tid tillbaka haft uppdrag att hitta köpare men inte lyckats. Han tror att konkurrenterna hellre vill ta över kontrakt via upphandling än själva bolaget.

Vill du läsa mer? Här kommer en länklista.

RenoNordens pressavdelning / nyheter
http://www.renonorden.se/nyheter/

18 september
Risk för nya problem med sophämtningen
https://mitti.se/nyheter/risk-problem-sophamtningen/

18 september
Reno Norden i konkurs
http://www.di.se/nyheter/reno-norden-i-konkurs/

19 september
Konkurs och entreprenörsbyte kan ge nytt sopkaos
http://www.dn.se/sthlm/konkurs-och-entreprenorsbyte-kan-ge-nytt-sopkaos/

19 september
Sophanteringen äventyras i 25 kommuner efter konkurs
https://www.svd.se/sophanteringen-aventyras-i-25-kommuner-efter-konkurs

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *