Stöduttalande: Allt stöd till volvoarbetarna i Umeå!

Förbundet Arbetarsolidaritet uttrycker härmed vårt fulla stöd till de arbetande på Volvo Lastvagnar i Umeå som under fredagen stämplade ut vid den ordinarie arbetstidens slut trots att företaget beordrad övertid.

Detta var en naturlig följd av att företaget satt i system att missbruka det lokala arbetstidsavtalet och dessutom beslutat att börja använda sig av bemanningsföretag istället för att låta arbetskraftsbehovet utmynna i fasta och trygga anställningar.

Eftersom arbetstidsavtalet godkändes av den lokala fackklubben med förbehållet att inga bemanningsföretag skulle användas är avtalet nu uppsagt från fackligt håll och bör naturligtvis ses som icke tillämpligt. Att företaget hotar de anställda med repressalier kommer endast att öka medvetenheten, skärpa klasskampen på arbetsplatsen och är snarast ett uttryck för rädsla och desperation över den klassgemenskap, kampvilja och beslutsamhet som finns i arbetarkollektivet.

Fortsätt kämpa kamrater!

Förbundet Arbetarsolidaritets styrelse 2012-06-19

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *