Visstidsanställning ingen genväg till fast jobb

De senaste 10 åren har visstidsanställningarna ökat med 40 000 personer. Det visar Kommunal i sin nyligen släppta rapport, ”Ständigt standby”, om visstidsanställdas villkor på arbetsmarknaden. Rapporten visar också att visstidsanställningar inte är någon snabb genväg till fast jobb.

Inom Kommunals organisationsområde har cirka 140 000 personer någon form av visstidsanställning, vilket motsvarar 28 procent av alla anställda. Rapporten slår hål på många myter kring osäkert anställda. Exempelvis är timanställningar och visstidsanställda inget ungdomsfenomen, år 2010 var 640 000 visstidsanställda på hela arbetsmarknaden, hälften var över 25 år och snittåldern 35 år. Inom kommunal är antalet vuxna ännu högra, två tredjedelar av de 90 000 visstidsanställda är över 25 år gamla. Och trots att det strider mot ”Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning” som syftar till att motverka diskriminering när det gäller löne- och andra anställningsvillkor känner sig många orättvist behandlade.

I enkäterna till rapporten beskriver de anställda sin situation: ”Jag blir alltid den som inte får åka på konferenser, utbildningar, föreläsningar.”. ”Jag vågar inte riktigt säga vad jag tycker å tänker eftersom jag är rädd för att förlora en eventuell fast anställning.” ”Man är lite mindre benägen att ställa krav, även om det är reglerat i lag och kollektivavtal.” Nära hälften anger också att de inte har fått någon lönehöjning.

Rapporten visar också:
-Att vara visstidsanställd innebär lägre lön. I Kommunals branscher tjänar visstidsanställda i genomsnitt 12 procent mindre än tillsvidareanställda i grundlön för heltid. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt högre utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst 51 procent.

-Att vara visstidsanställd är ingen snabb genväg till ett fast jobb. Bland Kommunals medlemmar är hälften av de visstidsanställda, som någon gång blir tillsvidareanställda, fortfarande visstidsanställda efter tre års anställning.

-Att vara visstidsanställd är betydligt vanligare bland kvinnor. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor 70 000 fler än antalet visstidsanställda män på hela arbets- marknaden. Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor.

-Att vara visstidsanställd innebär svårigheter att planera. Hälften av de timavlönade visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Var tionde man och var femte kvinna uppger att deras beslut om att skaffa barn påverkas av anställningsformen.

-Att vara visstidsanställd är inget önsketillstånd. Sju av tio visstidsanställda på hela arbetsmarknaden vill ha en tillsvidareanställning med månadslön.

Rapporten ”Ständigt standby” i sin helhet:

http://www.kommunal.se/PageFiles/89863/Standigt_standby-rapport_om_visstidsanstalldas_villkor_laguplost.pdf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *